Użyczenie – definicja i warunki

uzyczenie-definicja-i-warunki

Użyczenie to stosunkowo mało znana forma świadczeń. A szkoda, bo mechanizmy jego działania są bardzo proste i dla wielu osób mogą być użyteczne. Jeśli chcesz nieodpłatnie udostępnić komuś swoją własność, tutaj dowiesz się, jak to zrobić. Poznasz nie tylko istotę pojęcia użyczenia, ale także napiszesz kompletną umowę o użyczenie. Dowiesz się też, czy jako użyczający możesz zerwać umowę, a także jakie koszty poniesiesz będąc drugą stroną świadczenia. Martwią Cię kwestie podatkowe? Rozwiejemy wątpliwości związane ze skarbówką.

Użyczenie – definicja

Użyczenie to działanie, którego aspekty prawne regulowane są Kodeksem cywilnym. Według ustawy, pod powyższym pojęciem rozumie się nieodpłatne oddanie do użytkowania biorącego określonej rzeczy. Takie porozumienie może określać okres użyczenia, ale nie musi. Umowa użyczenia zawarta na czas nieoznaczony kończy się zazwyczaj wtedy, gdy pożyczający wykorzystał rzecz do czynności objętych kontraktem. Warto podkreślić, że biorący (osoba korzystająca z obiektu umowy) ponosi wszystkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu.

Po zakończeniu okresu użyczenia ma natomiast obowiązek oddać właścicielowi rzecz w takim stanie, w jakim ją otrzymał. Oczywiście nie mówimy tutaj o zużyciu wynikającym z prawidłowego użytkowania przedmiotu. Użyczenie charakteryzuje się tym, że za przedmiot umowy odpowiedzialny jest biorący. Jeśli na mocy umowy z rzeczy korzysta więcej niż jedna osoba, ponoszą one odpowiedzialność solidarną. Gdyby użyczonej własności używano w sposób niezgodny z kontraktem lub przeznaczeniem, biorący powinni te szkody naprawić. Roszczenie z tego tytułu przedawnia się jednak rok od daty zwrotu rzeczy użyczającemu.

Umowa użyczenia – co powinna zawierać?

Umowa użyczenia to dokument, który sporządzisz w mgnieniu oka. Nie ma w tym nic skomplikowanego, ale warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. W umowie użyczenia dobrze jest umieścić informację o tym, czy użyczający jest właścicielem rzeczy, której dotyczy dokument. Chociaż Kodeks cywilny stanowi, że aby dokonać użyczenia nie musisz posiadać przedmiotu na własność, to pomocne będzie wyklarowanie tej kwestii na samym początku. Unikniesz w ten sposób wszelkich nieporozumień. Jeśli nie życzysz sobie, aby biorący udostępniał Twoją własność osobom trzecim, również postaraj się o odpowiednią adnotację.

Na koniec dodaj standardowe formuły używane w umowach cywilnoprawnych. Pierwsza z nich mówi zazwyczaj, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Dzięki temu obie strony wiedzą dokładnie, gdzie szukać odpowiedzi w przypadku jakichkolwiek niejasności. Zaznacz też, że jakiekolwiek zmiany w umowie użyczenia muszą mieć formę pisemną – wszelkie ustalenia ustne nie mają mocy prawnej. Wszelkie formalności zawsze dokumentuj na piśmie.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie? Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Umowa użyczenia – wzór

Przejdźmy teraz do konkretów. Oto lista podstawowych elementów, które muszą znaleźć się w umowie użyczenia:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • oznaczenie użyczającego i biorącego,
  • określenie przedmiotu użyczenia,
  • potwierdzenie wydania rzeczy do dyspozycji biorącego,
  • stwierdzenie sprawności technicznej przedmiotu,
  • okres obowiązywania umowy,
  • zobowiązanie biorącego do ponoszenia kosztów eksploatacji oraz zwrotu rzeczy użyczonej w stanie niepogorszonym.

Dysponując powyższym wykazem oraz wcześniejszymi wskazówkami, bez trudu sporządzisz prawidłową umowę użyczenia. Pamiętaj tylko, aby wszelkie ustalenia zapisywać w jasny, konkretny sposób. Umowa użyczenia lokalu będzie wyglądać właściwie identycznie. Zawierana jest w sytuacji, gdy pozwalamy komuś korzystać z naszej nieruchomości, rezygnując przy tym z wynagrodzenia.

Wypowiedzenie umowy użyczenia

Czy umowa o użyczenie może zakończyć się wcześniej niż ustalono? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Jeśli jesteś użyczającym i chcesz mieć możliwość wcześniejszego odzyskania rzeczy, musisz pomyśleć o tym zawczasu. Postaraj się, aby w dokumencie znalazł się zapis o wypowiedzeniu umowy użyczenia. Kodeks cywilny stanowi, że możesz żądać zwrotu przedmiotu, jeśli biorący używa go w sposób nieprawidłowy albo udostępnia osobom trzecim, nie będąc do tego upoważnionym. Taka sama zasada dotyczy sytuacji, w której użyczający ma pilną potrzebę wykorzystania rzeczy, z racji wystąpienia okoliczności trudnych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy.

Umowa użyczenia podatek – czy trzeba go zapłacić?

Umowa o użyczenie zawsze jest bezpłatna, użyczający oddaje bowiem przedmiot do dyspozycji innej osoby, nie otrzymując żadnego wynagrodzenia. Jak jednak patrzy na ten proces Urząd Skarbowy? Okazuje się, że kwestia umowa użyczenia-podatek bywa nieco bardziej skomplikowana. Jeśli jesteś biorącym w takim kontrakcie i występujesz jako osoba prywatna (nie prowadzisz działalności gospodarczej), nie musisz przejmować się fiskusem. Jeśli jednak korzystasz z nieruchomości na podstawie umowy użyczenia lokalu i przeznaczasz go do celów związanych z działalnością, sprawa ma się nieco inaczej.

Według ustaw o PIT i CIT, wartość nieodpłatnie otrzymanych świadczeń stanowi przychód w sensie podatkowym. Ustal więc wartość czynszu, który płaciłbyś, gdybyś użytkował ten sam lokal na podstawie umowy najmu. Jest to kwota, od której należy odprowadzić podatek dochodowy. Przychód nie powstaje jednak, gdy umowa użyczenia zawarta jest między osobami należącymi do I lub II grupy podatkowej (np. małżonkowie, dzieci-rodzice, rodzeństwo).

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Użyczyć a pożyczyć – czy jest jakaś różnica?

Użyczyć i pożyczyć – często potocznie stosuje się te dwa słowa wymiennie. Z formalnego punktu widzenia jest to jednak duży błąd. Uważaj więc na synonimiczne stosowanie obu pojęć, bo może to doprowadzić do zmieszania. Podstawowa różnica dotyczy prawa własności – umowa pożyczki czasowo przenosi je na pożyczkobiorcę. Natomiast w przypadku użyczenia, biorący jedynie korzysta z czegoś, co cały czas należy do użyczającego. Kolejną różnicą jest sam przedmiot umowy. O ile pożyczać można zarówno pieniądze, jak i przedmioty, to zazwyczaj jednak jest to gotówka. W przypadku użyczenia sprawa ma się inaczej, bo może ono dotyczyć jedynie rzeczy lub nieruchomości. Użyczenie a pożyczenie – co jeszcze je odróżnia? Kwestia odpłatności to jeden z kluczowych aspektów. Użyczenie zawsze jest świadczeniem nieodpłatnym, pożyczka natomiast zazwyczaj jest oprocentowana. Oczywiście może być też darmowa, ale z oczywistych względów komercyjne pożyczki w przeważającej większości wiążą się z kosztami.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Habza Finanse

Pośrednicy kredytowi reprezentujący firmę Habza Finanse to osoby z wieloletnim doświadczeniem w bankowości. Jesteśmy profesjonalistami w każdym calu. Wspomagamy osoby poszukujące najlepszej oferty na kredyt. Pośrednictwo kredytowe pomaga w uzyskaniu produktów finansowych dla osób prywatnych, dla firm oraz dla rolników.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *