Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Habza Finanse » Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dotycząca zasad przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich praw.

 1. Administratorem pozyskiwanych od Pani/Pana danych osobowych jest HABZA Group sp z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 17 lok 14.  Właściciel marki „HABZA FINANSE”
 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres iod@habza.com.pl lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 4. a) w celu proponowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Habza Group sp z o.o. (powiązanych kapitałowo lub osobowo z marką Habza Finanse) w szczególności w ramach pośrednictwa polegającego na przedstawianiu prezentowaniu oferty kredytowej – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
 5. b) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; W przypadku wyrażenia zgody nr 2 lub 3 cele, o których mowa w lit. a) i b) mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 6. c) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 7. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO [tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora], którymi dla Administratora jest cel, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej tj. realizacja marketingu bezpośredniego.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych)
 9. osobom, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), podmiotom przetwarzającym – dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich, marketingowych, IT.
 10. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej
 11. telefonicznie, pisemnie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Przetwarzane danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będzie realizowane do czasu jej odwołania. Działania na danych, wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach. Przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 14. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Habza Finanse – Profesjonalna Konsolidacja Kredytów i Chwilówek

Wniosek Online
Wniosek Online