Gdzie sprawdzić upadłość firmy?

gdzie sprawdzić upadłość firmy

Upadłość firmy to procedura wszczynana w momencie niewypłacalności dłużnika, która polega przede wszystkim na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Jest to pewnego rodzaju narzędzie, po które sięgają zadłużone przedsiębiorstwa, traktując je jako ich ostatnią deskę ratunku. W niniejszym artykule powiemy o tym, gdzie sprawdzić, czy wobec danego podmiotu stwierdzono upadłość. Jednocześnie wskażemy, dlaczego jest to takie ważne.

Gdzie sprawdzić upadłość firmy – lista miejsc

Weryfikacja dotycząca upadłości organizacji jest możliwa w następujących miejscach:

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności lub Krajowy Rejestr Sądowy,
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy,
 • bezpłatny monitoring ogłoszeń Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG),
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych – Portal Rejestrów Sądowych,
 • sąd,
 • inne wyszukiwarki typu Bankrut.

Jak sprawdzić, czy firma ogłosiła upadłość?

Jeżeli chcesz ustalić, czy przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość, możesz uczynić to w różnoraki sposób. Masz możliwość skorzystania z wielu ogólnodostępnych źródeł informacji, które wymieniliśmy powyżej. Każde z nich charakteryzuje się prostotą i odszukanie interesujących Cię danych nie powinno sprawić Ci większego kłopotu. Poniżej przedstawiamy konkretne opcje wraz z ich krótką charakterystyką:

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności (CEiDG – dla jednoosobowych działalności gospodarczych) lub Krajowy Rejestr Sądowy (KRS – dla spółek) – są to rejestry, w których znajdziesz dane odnoszące się do sfinalizowanej upadłości, jak również postępowania naprawczego i restrukturyzacyjnego (tylko w CEiDG); musisz jednak pamiętać o tym, że występuje w nich luka informacyjna, bowiem nie ma w nich adnotacji o tym, czy postępowanie aktualnie trwa; poza tym wiadomości o upadłości ukazują się z opóźnieniem – najczęściej od wydania przez sąd postanowienia do ich opublikowania mija nawet kilka tygodni, co jest równoznaczne, z tym że dostępne dane nie odnoszą się do czasu rzeczywistego; chcemy przy tym zauważyć, że dość długie oczekiwanie na ukazanie się oświadczenia może niejednokrotnie przysporzyć kłopotów,
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy – jest to bezpłatna, bezpieczna i sprawdzona wyszukiwarka koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w której od 1 lipca 2012 r. można poszukać, czy podmioty są w upadłości, a co ważne, wystarczy posiadać niepełne ich dane; cechuje się wiarygodnością, co oznacza, że przedstawiane w niej wpisy o upadłości dłużnika są jak najbardziej prawdziwe; komunikaty o postępowaniu upadłościowym nie pojawiają się od razu po wydaniu postanowienia sądowego, lecz na pewno szybciej niż w przypadku rejestrów przedsiębiorców; omawiany instrument pozwala na skontrolowanie, czy proces jest obecnie prowadzony, czy postępowanie upadłościowe zostało umorzone w przeszłości, czy wniosek o upadłość został oddalony,
 • bezpłatny monitoring ogłoszeń Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG) – jest to wyszukiwarka udostępniająca ogłoszenia dotyczące postępowań upadłościowych publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Krajowym Rejestrze Zadłużonych po wcześniejszym zalogowaniu do panelu; dane o tym, czy podmiot ogłosił upadłość, są rzetelne, ponieważ ich źródłem jest Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz Monitoring Sądowy i Gospodarczy,
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych – Portal Rejestrów Sądowych – jest to system teleinformatyczny umożliwiający sprawdzenie postępowania upadłościowego, mający charakter publiczny, co sprawia, że każdy może bezpłatnie, bez konieczności logowania, przejrzeć obwieszczenia oraz wyszukać informacje o osobach i podmiotach, wobec których są lub były prowadzone postępowania upadłościowe; rejestr zawiera bardzo szczegółowe informacje o samych postępowaniach: w przypadku ogłoszenia upadłości, można dowiedzieć się, kiedy dokładnie została ona ogłoszona, do kiedy można zgłaszać wierzytelności, aby zostały objęte układem, a także kto został wyznaczony do pełnienia funkcji syndyka; wystarczy w polach wyszukiwania podać jedno z kryteriów: nazwę podmiotu (pełną lub fragment) albo pełny identyfikator; ogłoszenia dodawane są na nim codziennie od poniedziałku do piątku, nie później niż trzeciego dnia od publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
 • sąd – jest najpewniejszym informatorem, od którego można z łatwością dowiedzieć się, czy upadłość została ogłoszona; tego typu dane nie mają charakteru tajnego, stąd też pracownik sądowy jest zobowiązany do ich udzielenia,
 • inne wyszukiwarki typu Bankrut – w Internecie można dotrzeć do różnych stron przekazujących informacje w omawianym zakresie; są to jednak portale, do których należy podchodzić z pewnym dystansem, ponieważ mogą nie prezentować ich na bieżąco

Gdzie sprawdzić ogłoszenie upadłości – która nie została jeszcze ujawniona

Rozpoznanie, czy proceder upadłościowy toczy się dla firmy, jest jak najbardziej możliwe. W tym obszarze możesz podjąć takie kroki, jak:

 • skontaktować się z sądem prowadzącym sprawę, właściwym ze względu na siedzibę dłużnika – posiadając wiedzę na ten temat, możesz w pewny i prosty sposób rozwiać swoje wątpliwości,
 • skierować zapytanie do wydziału gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno drogą telefoniczną, jak i osobistą – tłumacząc swoją sytuację, możesz liczyć na wsparcie personelu; udając się bezpośrednio do instytucji, możesz spojrzeć na sądową tablicę ogłoszeń, na której umieszczane są informacje o prowadzonych postępowaniach upadłościowych,
 • kontrolować na bieżąco Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Wnioski o upadłość – gdzie sprawdzić?

Wnioski o upadłość składane są, gdy niewypłacalność firmy jest długoterminowa. Ponadto jest to uzasadnione, gdy wartość zobowiązań pieniężnych przekracza wartość posiadanego majątku. Są to stany, które wymagają odpowiedniego działania w celu niedoprowadzenia do poważniejszych konsekwencji. Czy można gdzieś sprawdzić złożone dokumenty? Tak, są one rozpatrywane przez sąd upadłościowy, czyli sąd rejonowy, wydział gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa. Dodatkowo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym codziennie aktualizowane są listy podmiotów wnioskujących o upadłość.

Sprawdzenie upadłości firmy – do czego może się przydać?

Ogłoszenie upadłości firmy niesie za sobą wiele mniej lub bardziej poważnych skutków. Dotyczą one samego dłużnika, ale też wierzycieli i osób trzecich, powiązanych z osobą zadłużoną. Dlatego wiedza na ten temat może być bardzo wartościowa. Otóż świadomość o tym fakcie z chwilą nawiązywania z nią współpracy może być kluczowa dla płynących z tego konsekwencji. Chcąc uniknąć ryzyka finansowego, warto zastanowić się nad tym, czy chce się współpracować z zadłużonym kontrahentem lub z takim, wobec którego stwierdzono już upadłość. Rozwiązanie, jakim jest sprawdzenie ewentualnej upadłości organizacji, może być przydatne w szczególności, gdy:

 • chce się nawiązać kooperację z nowym interesariuszem – podjęcie decyzji w tej sprawie powinno być poprzedzone dokładnym skontrolowaniem tego, jaką ma kondycję finansową; przezorność może być na wagę złota,
 • pojawiają się problemy z odzyskaniem należności – z chwilą, gdy należne płatności nie są uiszczane na czas, nie wolno tego ignorować i biernie czekać, ponieważ może to pogłębić się jeszcze bardziej; szybkie stwierdzenie, czy dłużnik nie jest w trakcie ogłaszania upadłości, może być pomocne dla dalszego obrotu sprawy,
 • chce się odliczyć VAT od niezapłaconych faktur – przedsiębiorcy wielokrotnie robią to po upływie 90 dni od terminu płatności i jest to ostatni dzwonek na wszczęcie windykacji i podjęcie właściwej próby dla odzyskania całości gotówki.

Sprawdzenie upadłości firmy – podsumowanie procedury krok po kroku

Procedura obejmująca analizę przedsiębiorstwa pod kątem upadłości to bardzo ciekawe zagadnienie, którym powinni zainteresować się wszyscy prowadzący działalność gospodarczą. Poddanie kontroli firmy, czy jest w upadłości, może w istocie uchronić przed nieprzyjemnościami. Jest to proces, który zapewnia bezpieczną współpracę oraz funkcjonowanie biznesu. Wiadomo przecież, że dokonywanie interesów z przedsiębiorcami, którzy zmagają się z problemami finansowymi, zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem. W rezultacie może dojść do utraty majątku czy też płynności finansowej firmy ze względu na zastój płatności, jak również do narażenia siebie i współpracowników na stres, trudności w dalszym rozwoju firmy oraz stracenia innych, cennych współprac. Co więcej, problemy finansowe dłużników są skorelowane z dodatkową pracą dla zespołu. Jeśli wyjdzie na jaw, że wspólnik jest niewypłacalny, udział w postępowaniu sądowym może okazać się konieczny.

Zgodnie z obowiązującym prawem informacje o upadłości są jawne, a zatem każdy ma do nich dostęp. Jak ukazaliśmy, realizacja tego może nastąpić poprzez obranie jednej z kilku dostępnych dróg weryfikacji. Poszukiwania mogą być przeprowadzone w rejestrze przedsiębiorców, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale też w odpowiednim oddziale w sądzie lub na portalach internetowych. Każde z tych miejsc jest obarczone pewnymi wadami, o których należy bezwzględnie pamiętać. Wykonanie czynności przy zachowaniu rozsądku i rozwagi może zapewnić gruntowne przeanalizowanie sytuacji kontrolowanej organizacji i tym samym uniknięcie kłopotów.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *