Ogłoszenie upadłości spółki komandytowej – krok po kroku

Ogłoszenie upadłości spółki komandytowej

Spółka komandytowa to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Wraz z innymi spółkami, o których stanowi Kodeks spółek handlowych, charakteryzuje się między innymi zdolnością upadłościową. To oznacza, iż możliwe jest ogłoszenie jej upadłości. W niniejszym artykule powiemy o tym, co wiąże się z takim rozwiązaniem, kto powinien się na nie zdecydować, w jaki sposób powinno być przeprowadzone, ile kosztuje oraz jakie są jego wady i zalety. Poza tym wspomnimy, co dzieje się z personelem oraz jakie są rezultaty braku podjęcia decyzji w tej sprawie. Zapraszamy do lektury!

Upadłość spółki komandytowej – czym jest?

Spółka komandytowa cechuje się dualizmem odpowiedzialności wspólników. Komandytariusz odpowiada za jej zobowiązania wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu, natomiast ten, na którym ciąży obowiązek jej reprezentowania, jest odpowiedzialny za nie bez żadnych ograniczeń. Czasami bez względu na podejmowane działania dochodzi do utraty płynności finansowej. Jak wynika z Ustawy Prawo Upadłościowe, w momencie, gdy spółka traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, w tym na przykład opłacania we wskazanym terminie faktur VAT lub rat kredytowych, można mówić o jej upadłości. Gdy ta nie jest wypłacalna i tym samym nie jest w stanie w dalszym ciągu prowadzić biznesu, nie pozostaje nic innego, jak zakończyć jej funkcjonowanie. Poprzez upadłość spółki komandytowej należy zatem rozumieć dokonywaną procedurę upadłościową.

Kto powinien ogłosić upadłość spółki komandytowej? O działanie to powinien zadbać komplementariusz, którego zadaniem jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu właściwego ze względu na jej siedzibę.

Kiedy ogłosić upadłość spółki komandytowej?

Do ogłoszenia upadłości spółki komandytowej powinno dojść wówczas, gdy spełnione są przesłanki upadłościowe. Odnoszą się przede wszystkim do jej niewypłacalności. Ta z kolei może zaistnieć w dwóch przypadkach. Otóż dotyczy sytuacji, w której opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych zostało przekroczone o trzy miesiące. Co ważne, stan niewypłacalności stwierdza się jedynie, gdy spółka posiada co najmniej dwóch wierzycieli posiadających wymagalne zobowiązania. Poza tym ma miejsce, gdy wszelkie zobowiązania pieniężne spółki przewyższają wartość jej majątku i to utrzymuje się przez dłuższy czas, nie krótszy niż dwadzieścia cztery miesiące.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem.

Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza Finanse, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Skontaktuj się z doradcą!

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej – co powinien zawierać i gdzie go złożyć?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej powinien być złożony z chwilą powstania takiego obowiązku. Zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez ustawodawcę, musi to nastąpić w ciągu 30 dni. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest wyłącznie w formie elektronicznej. Wszystkie pisma czy zawiadomienia wysyłane są za pomocą systemu elektronicznego, jakim jest Krajowy Rejestr Zadłużonych. To właśnie tam należy również przedłożyć stosowny wniosek. Jest to specjalny formularz, który powinien zawierać następujące informacje:

 • oznaczenie sądu,
 • dane identyfikujące spółkę,
 • miejsce, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności spółki,
 • wykaz tytułów wykonawczych i egzekucyjnych,
 • uzasadnienie składanego dokumentu,
 • spis wierzycieli oraz listę ustanowionych zabezpieczeń,
 • bilans sporządzony na potrzeby realizowanego postępowania upadłościowego,
 • aktualny wykaz majątku wraz ze wskazaniem szacunkowej wyceny każdego składnika,
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec spółki (dłużników),
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w ciągu sześciu miesięcy przed dniem składania wniosku,
 • podpis osoby uprawnionej,
 • lista załączników.

Niezbędne jest też dołączenie dowodu opłacenia zaliczki, która wpłacana jest na poczet rozpoczynającego się postępowania upadłościowego.

Nieogłoszenie upadłości spółki komandytowej – konsekwencje

Jeśli komplementariusz nie zgłosi wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej, musi liczyć się z określonymi, nieprzyjemnymi skutkami. Pragniemy zauważyć, że upadłość spółki komandytowej jest integralnie powiązana z upadłością komplementariusza, bowiem nie pozostaje obojętna dla jego sytuacji finansowej. Co ciekawe, w najczęściej spotykanym modelu komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku sankcje, jakie nakładane są za brak podjęcia właściwych kroków związanych z upadłością, są bardzo dotkliwe. Można tutaj wspomnieć o obowiązku odszkodowawczym, grzywnie czy też karze ograniczenia wolności lub pozbawienia jej do roku.

Co z pracownikami po ogłoszeniu upadłości spółki?

Po ogłoszeniu upadłości spółki komandytowej rolą pracodawcy jest zerwanie umów z zatrudnioną załogą. Odbywa się to na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem. Istotną kwestią jest to, iż taki proceder stosowany jest wobec wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy podlegają ewentualnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy. Mamy tu na myśli osoby przebywające na przykład na urlopach wypoczynkowych i zwolnieniach lekarskich, jak również będące w wieku emerytalnym. Dobrą informacją jest to, że personelowi przysługuje odszkodowanie w związku z utraconym wynagrodzeniem. Jeżeli pracodawca zalegał z wypłatą pensji, syndyk z urzędu wpisuje należności z tytułu stosunku pracy na listę wierzytelności. Kadra nie musi więc zgłaszać swoich roszczeń i staje się automatycznie wierzycielami spółki.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości spółki komandytowej?

Ogłaszając upadłość spółki komandytowej, należy liczyć się z pewnymi kosztami. Podmiot wnioskujący ponosi opłatę stałą, która kształtuje się na poziomie 1 000,00 złotych. Dodatkowo musi wnieść zaliczkę na koszty postępowania, której wartość wynosi jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, podawanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie? Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Upadłość spółki komandytowej – wady i zalety

Upadłość spółki komandytowej jest dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jest to proces, któremu można przypisać wady i zalety. Te pierwsze to:

 • rozciągnięty w czasie,
 • kosztowny,
 • wspólnicy tracą kontrolę nad sprawami spółki,
 • jego zwieńczeniem jest zakończenie prowadzenia działalności,
 • ma swoje efekty w postaci utraty praw do majątku i przejścia majątku spółki pod zarząd syndyka, który zostaje spieniężony, a następnie wykorzystany do spłaty wierzycieli.

Wśród mocnych stron można wymienić:

 • utworzenie przez syndyka planu spłaty, który musi być dostosowany do możliwości spółki,
 • zdarza się, że niektóre wierzytelności zostają umorzone.

Ogłoszenie upadłości spółki komandytowej jest czasochłonnym mechanizmem, po który należy bezwzględnie sięgnąć, gdy następuje niewypłacalność. Podjęcie takiej decyzji jest z pewnością niełatwe, jednak pomimo konieczności wykonania szeregu czynności, jest w pełni uzasadnione, gdyż może w istocie zminimalizować dalsze negatywne implikacje.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności