Wzór pisma o restrukturyzację kredytu – kluczowe informacje

wzor pisma o restrukturyzacje kredytu kluczowe informacje

Nawet po kilku latach regularnej spłaty kredytu może okazać się, że raty są coraz poważniejszym obciążeniem dla budżetu, co skutkuje niemożliwością poradzenia sobie z ich spłatą. Rozwiązaniem problemów finansowych może być restrukturyzacja kredytu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie dane powinien zawierać wzór pisma o restrukturyzację kredytu, gdzie skierować dokument oraz z jakimi kosztami wiąże się ta procedura. Zapraszamy do lektury!

Wzór pisma o restrukturyzację kredytu – co powinien zawierać?

Przy ubieganiu się o restrukturyzację kredytu wymagane jest sporządzenie stosownego dokumentu. Pomimo że nie ma jednego uniwersalnego wzoru takiego wniosku, trzeba pamiętać o zawarciu w nim kilku istotnych informacji. Mamy tu na myśli:

 • dane personalne klienta,
 • datę i miejsce składania dokumentu,
 • oznaczenie umowy kredytowej, w tym podanie daty jej zawarcia oraz numeru,
 • przyczynę, dla której kredytobiorca nie jest w stanie uregulować rat kredytowych na dotychczasowych warunkach,
 • formę restrukturyzacji – instytucja bankowa może dokonać jej poprzez zmianę terminów spłaty długu, obniżenie wysokości rat i wydłużenie okresu kredytowania, zmianę oprocentowania poprzez obniżenie marży, jak również konsolidację długów, umorzenie ich części lub konwersję walutową kredytu – jest to dostosowywane do indywidualnych potrzeb,
 • informację o przewidywanym zakończeniu problemów finansowych,
 • czytelny podpis wnioskodawcy.

Jak napisać pismo do banku o restrukturyzację kredytu? – krok po kroku

Utworzenie prośby o nowe warunki spłaty kredytu nie jest skomplikowane i nie powinno przysporzyć większych komplikacji. Zasadnicze jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Dodatkowo możemy uspokoić, że banki niejednokrotnie udzielają pomocy swoim petentom w tym zakresie. W niektórych placówkach udostępniane są gotowe formularze, które można z łatwością wypełnić. Jeśli jednak ktoś w dalszym ciągu odczuwa obawy odnośnie skonstruowania jej, prezentujemy mini poradnik, który z pewnością ułatwi przejście przez cały proceder:

 1. Zgromadź w jednym miejscu wszystkie dokumenty – przyda się umowa kredytowa, często wymagane jest potwierdzenie o zatrudnieniu i zaświadczenie o zarobkach bądź decyzja o przyznanej emeryturze czy rencie; w przypadku przedsiębiorstw kluczowe jest zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego.
 2. Jeżeli możesz udokumentować powód, dla którego składasz wniosek, dołącz dokument poświadczający ten fakt – może to być np. zaświadczenie od lekarza potwierdzające zaistnienie choroby.
 3. Opisz trudności, z jakimi borykasz się, w zwięzły, konkretny sposób.
 4. Przedstaw perspektywy na poprawę sytuacji finansowej, czyli podaj, w jaki sposób zamierzasz rozwiązać zaistniały problem, ile czasu potrzebujesz, aby powrócić do pierwotnego stanu funkcjonowania.
 5. Dodatkowo możesz zaproponować zabezpieczenie kredytu, w tym hipotekę czy poręczenie.
 6. Zgłoś wniosek.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Wyślij wniosek!

Wzór pisma o restrukturyzację kredytu – na co uważać, aby nie popełnić błędu?

Nie ma co do tego wątpliwości, że błąd w piśmie o restrukturyzację kredytu to coś, czego należy unikać za wszelką cenę. Ma to swoje konsekwencje i skutkuje odrzuceniem wniosku, a tym samym z piętrzeniem się kłopotów. Aby temu zapobiec i uzyskać spodziewany rezultat, powinno uwzględnić się następujące kwestie:

 • napisać go skrupulatnie, czytelnym pismem bądź na komputerze,
 • uzasadniając przyczynę składania prośby, nie koloryzować i nie kłamać, być uczciwym, a zarazem konkretnym.

Pismo o restrukturyzację kredytu – do kogo je skierować i w jakim terminie?

Pismo o restrukturyzację kredytu powinno być skierowane bezpośrednio do podmiotu, który go udzielił. Zazwyczaj można wysłać je pisemnie za pośrednictwem listu poleconego bądź poczty elektronicznej, ale też osobiście zjawić się z nim w siedzibie banku. Istotne jest, aby uczynić to we właściwym terminie. Prawo bankowe stanowi o tym, że klient ma 14 dni roboczych na złożenie wniosku od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Ten warunek obowiązuje oczywiście wówczas, gdy posiadany kredyt nie jest spłacany na czas. Koszty, jakie naliczane są, dotyczą samej restrukturyzacji. Nakładana jest opłata za zmianę warunków umowy kredytowej i podpisanie do niej aneksu. Kształtuje się na poziomie 50-200 złotych, w zależności od uregulowanej polityki bankowej, a ta może być różna. Podanie składa się najczęściej nieodpłatnie.

Pismo do banku o restrukturyzację kredytu – zalety jego złożenia

Przedłożeniu pisma do banku o restrukturyzację kredytu można przypisać wiele atutów. Nie da się ukryć, że z chwilą pojawienia się kłopotów związanych z terminową spłatą zobowiązania, konieczne jest natychmiastowe reagowanie. Nie można, a przynajmniej niewskazane jest przeciąganie sprawy, gdyż to może jedynie ją pogorszyć. Przykrą konsekwencją może być choćby egzekucja komornicza. Placówka bankowa będzie bardziej przychylna klientowi, który podejmie działania i będzie chciał iść na ugodę, aniżeli jednostce wstrzymującej się od spłaty zadłużenia i nienawiązującej żadnego kontaktu. Z tego też powodu do przeprowadzenia negocjacji powinno dojść jak najwcześniej. Niebywale mocną stroną jest też fakt, że za sprawą podejmowanych czynności nie dojdzie do wpisu do rejestru dłużników, a historia kredytowa w Biurze Informacji Krajowej nie wpłynie na scoring kredytowy. Omawiane przedsięwzięcie pozwoli obniżyć wysokość rat kredytowych i wydłużyć harmonogram jego spłaty. Co więcej, czasami w jego wyniku można nawet zawiesić kredyt, co daje przestrzeń na wyjście z kryzysu.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności