Umowa kredytowa – co należy wiedzieć przed jej podpisaniem?

umowa-kredytowa-co-warto-o-niej-wiedziec

Planujesz wzięcie kredytu hipotecznego, ale obawiasz się tego, że umowa kredytowa będzie bardzo skomplikowana? Dowiedz się, jakie są najważniejsze elementy umowy kredytowej i na co należy zwrócić uwagę przed jej podpisaniem. 

Umowa kredytowa – definicja

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym dokładnie jest umowa kredytowa. Z pewnością jest to bardzo ważna informacja dla każdego kredytobiorcy. Otóż umowa kredytowa jest dokumentem, w którym bank zobowiązuje się do wypłacenia kredytobiorcy pewnej sumy pieniędzy. Z kolei kredytobiorca zobowiązuje się do jej spłacenia, wraz z dodatkowymi kosztami. Umowa kredytowa zawiera wszystkie kluczowe informacje na temat warunków kredytowania, dzięki czemu każda ze stron jest dodatkowo zabezpieczona. W razie jakichkolwiek wątpliwości, odpowiedzi z pewnością znaleźć można właśnie w umowie kredytowej. 

Elementy umowy kredytowej

Umowa kredytowa składa się z wielu istotnych elementów. Oczywiście umowa kredytu hipotecznego będzie o wiele dłuższa i bardziej złożona, aniżeli umowa kredytu na niewielką kwotę i z krótkim okresem kredytowania. 

Wśród najważniejszych elementów umowy kredytowej wymienić można:

 • dane kredytobiorcy lub kredytobiorców, 
 • dane banku, 
 • kwotę kredytu, 
 • walutę, w jakiej udzielony został kredyt, 
 • wysokość oprocentowania, 
 • wysokość prowizji banku, 
 • dodatkowe informacje na temat ewentualnego ubezpieczenia
 • kredytu, 
 • sposób spłaty rat, 
 • sposób wykorzystania środków – o ile jest to tzw. kredyt celowy, 
 • informacje na temat tego, w jaki sposób i kiedy nastąpi wypłata środków, 
 • warunki, jakie musi spełnić kredytobiorca, 
 • zasady spłaty zobowiązania, 
 • inne, dodatkowe informacje. 

Oczywiście umowa kredytowa może zawierać o wiele więcej elementów, w zależności od tego, jaki wzór stosuje dany bank. Powyższe elementy z pewnością pojawią się w każdej umowie kredytowej. Pamiętaj – im więcej kwestii zostanie określonych w umowie, tym lepiej dla Ciebie. 

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem.

Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza Finanse, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Skontaktuj się z doradcą!

Umowa kredytowa – na co zwrócić uwagę? 

Umowa kredytowa jest niezwykle ważna z punktu widzenia kredytobiorcy, dlatego należy bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi znajdującymi się w niej zapisami. Szczególną uwagę należy zwrócić na rodzaje kar za nieterminową spłatę kredytu, na dodatkowe opłaty pobierane przez bank, a także na to, w jakim zakresie bank może kontrolować kredytobiorcę. 

Tak naprawdę ważne są wszystkie elementy umowy, nawet te, które pozornie wydają się nieistotne. W przyszłości bowiem może okazać się, że jeden z zapisów będzie kluczowy – tak jak było w przypadku osób, które zdecydowały się na kredyt we frankach szwajcarskich. Dzisiaj wiemy, że pozornie nieistotne klauzule stanowią podstawę do unieważnienia kredytu. Właśnie dlatego warto wnikliwie przeczytać umowę kredytową, a w razie jakichkolwiek wątpliwości dopytać pracownika banku, co dokładnie oznacza dany zapis. 

Podpisanie umowy kredytowej a uruchomienie kredytu

Informacje na temat tego, kiedy dokładnie uruchamiany jest kredyt – czyli kiedy zostaną wypłacone środki – również znajdują się w umowie kredytowej. Z reguły uruchomienie kredytu nie następuje w dniu podpisania umowy kredytowej, a dopiero wtedy, gdy kredytobiorca spełni wszystkie opisane w umowie warunki. Może to być wpłata wkładu własnego przez kredytobiorcę lub dostarczenie do banku aktu notarialnego. W razie wątpliwości warto dowiedzieć się, kiedy dokładnie wypłacony zostanie kredyt. To samo dotyczy sytuacji, gdy pieniądze wypłacane są w transzach – i tutaj dokładne warunki dokonywania kolejnych wypłat przez bank opisane są w umowie kredytowej. 

Czy bank wyda kopię umowy kredytowej?

Po podpisaniu umowy kredytowej każda ze stron otrzymuje swój egzemplarz. Jeśli jedna zgubiłeś swoją umowę kredytową lub uległa ona zniszczeniu, może ubiegać się o wydanie kopii takiej umowy. Aby uzyskać taką kopię, najczęściej wystarczy skontaktować się z bankiem telefonicznie lub odwiedzając odpowiednią placówkę. Z reguły kopia umowa wysyłana jest pocztą na adres kredytobiorcy, a sam dokument przygotowywany jest nieodpłatnie. 

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez kredytobiorcę – warunki

Kolejna kwestia dotyczy tego, czy kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytową. Wszelkie informacje na temat ewentualnego wypowiedzenia umowy, dokonanego przez którą ze stron, również znajdują się w umowie kredytowej. Co ważne, wypowiedzenie takie może nastąpić zarówno na wniosek banku, jak i na wniosek kredytobiorcy. Może być ono także dokonane na skutek porozumienia stron.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, kredytobiorca w każdej chwili może dokonać wypowiedzenia umowy kredytowej. Warunkiem jest, aby kredyt został zaciągnięty na okres dłuższy niż rok oraz by wypowiedzenie spełniło wszystkie warunki, które opisane zostały w umowie kredytowej. Należy też zachować okres wypowiedzenia, który może być różny. Z reguły wynosi on jeden lub trzy miesiące. 

Warunkiem wypowiedzenia umowy kredytowej jest to, że kredytobiorca musi w całości spłacić zobowiązania – zarówno część kapitałową, jak i odsetkową. A zatem na wypowiedzenie umowy kredytowej może zdecydować się kredytobiorca, który zebrał wystarczającą kwotę, aby spłacić zobowiązanie w całości.

Z pomocą doradcy Habza Finanse możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów w jakie wpadła Twoja firma.

Napisz do nas!

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej?

A co w sytuacji, jeśli kredytobiorca złożył już wypowiedzenie umowy kredytowej, ale chce się z niego wycofać? Czy jest to możliwe? Niestety, w większości przypadków cofnięcie wypowiedzenia umowy kredytowej nie jest możliwe. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wypowiedzenie nastąpiło w sposób niezgodny z prawem – wtedy można zgłosić się do sądu. Właśnie z tego powodu w każdym przypadku należy bardzo dokładnie przeanalizować, czy złożenie wypowiedzenia umowy kredytowej rzeczywiście jest najlepszym rozwiązaniem. 

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez kredytodawcę – warunki

Bank również może wypowiedzieć umowę kredytową. Najczęściej bank decyduje się na takie rozwiązanie w sytuacji, gdy kredytobiorca nie dotrzymuje warunków umowy kredytowej lub wtedy, gdy traci on zdolność kredytową. Bank może wypowiedzieć umowę kredytu na przykład w przypadku braku spłaty – oczywiście nie następuje to od razu. Z reguły na początku bank wysyła wezwania do zapłaty, a nie od razu wypowiada umowę. Innym przypadkiem, gdy bank może wypowiedzieć umowę, jest sytuacja, gdy kredytobiorca złamał prawo – na przykład posłużył się fałszywymi danymi. 

Inne sytuacje, w których bank może wypowiedzieć umowę, to wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, znaczny spadek wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu czy też zmiana przeznaczenia nieruchomości, która kupiona została na kredyt. Widać więc, że sytuacji, w których bank może wypowiedzieć umowę kredytu, jest całkiem sporo. 

W większości przypadków obowiązuje 30-dniowy okres wypowiedzenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy istnieje ryzyko, że kredytobiorca ogłosi upadłość konsumencką. Wtedy wypowiedzenie może obowiązywać ze skutkiem siedmiu dni. 

Odwołanie od wypowiedzenia umowy kredytowej

Czy kredytobiorca może odwołać się od wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank? Oczywiście klient może próbować wyjaśnić zaistniałą sytuację, a nawet próbować odwołać się od decyzji banku. Warto tutaj rozważyć skorzystanie ze wsparcia prawnego. Odwołanie takie może okazać się skuteczne, choć wiele zależy tutaj od konkretnej sytuacji. W wielu przypadkach odwołanie nie przynosi oczekiwanego przez kredytobiorcę rezultatu, w związku z tym, że bank podjął decyzję o wypowiedzeniu na podstawie jasnych, istniejących przesłanek, którym trudno jest zaprzeczyć. Należy bowiem wiedzieć, że banki rzadko pochopnie podejmują decyzję o wypowiedzeniu umowy kredytowej, a zatem trzeba mieć naprawdę solidne podstawy do odwołania się.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza Finanse.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Napisz do nas!

Skutki unieważnienia umowy kredytowej

Jeśli chodzi o skutki unieważnienia umowy kredytowej, mogą one być różne. O unieważnieniu mówi się najczęściej w kontekście kredytów walutowych, na przykład we frankach szwajcarskich. W przypadku unieważnienia kredytu, umowa kredytowa traci moc prawną – innymi słowy, traktowana jest tak, jakby nigdy nie została zawarta. Na skutek unieważnienia obie strony – czyli bank i kredytobiorca – zobowiązane są do zwrócenia tego, co otrzymały. A zatem bank zwraca kredytobiorcy sumę wszystkich dotychczasowych świadczeń, a kredytobiorca zwraca bankowi kwotę udzielonego kredytu. 

Należy podkreślić, że kredytobiorca zobowiązany jest do zwrócenia bankowi kwoty kredytu, którą otrzymał w dniu jego uruchomienia – bez dodatkowych kosztów, prowizji czy marż. W wielu przypadkach okazuje się, że – po unieważnieniu umowy kredytowej – kredytobiorca oddał już do banku kwotę, jaką pożyczył. Może więc być tak, że po rozliczeniu z bankiem będzie na plus, a dodatkowo pozbędzie się zobowiązania finansowego. 

Umowa kredytowa – podsumowanie

Jak widać, umowa kredytowa jest bardzo ważnym elementem każdego kredytu. To właśnie w umowie kredytowej zawarte są wszystkie najważniejsze informacje na temat warunków kredytowania. Właśnie dlatego kredytobiorca jeszcze przed podpisaniem umowy powinien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi znajdującymi się w niej zapisami, aby w przyszłości nie został w żaden sposób zaskoczony przez bank.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności