Kredyt hipoteczny dla firm – co warto o nim wiedzieć?

kredyt hipoteczny dla firm

Kredyt hipoteczny dla firm to produkt finansowy, który cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Wynika to z faktu, iż hipoteka traktowana jest jako jeden z najpewniejszych typów zabezpieczenia zobowiązania. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu bliżej, zwracając uwagę na to, jakie przedsiębiorstwa i na jakich warunkach mogą go pozyskać, na co przeznaczyć oraz z jakich ofert mają możliwość skorzystania. Na koniec spróbujemy wyróżnić zalety i wady, jakie można przypisać omawianemu rozwiązaniu. Zapraszamy do lektury! 

Kredyt hipoteczny dla firm – jakie działalności mogą z niego skorzystać?

Po kredyt hipoteczny dla firm mogą sięgnąć przedsiębiorcy niezależnie od branży, rozmiaru organizacji lub formy prowadzonej działalności gospodarczej, czyli zarówno relatywnie małe przedsiębiorstwa, które chcą zainwestować, kupując bądź remontując swoje pierwsze biuro/miejsce firmowe, jak i duże korporacje. Nierzadko stawiany wymóg dotyczy stażu prowadzenia działalności. Pragniemy zaznaczyć, że mimo iż ustanowienie hipoteki w istocie zmniejsza ryzyko związane z udzieleniem pozytywnej decyzji kredytowej, to nie jest to równoznaczne, z tym że banki nie stawiają dodatkowych wymagań. Jedno z nich dotyczy czasu istnienia na rynku. Firmowy kredyt hipoteczny to taki produkt, który spotyka się z zainteresowaniem wielu osób prowadzących biznes, gdyż charakteryzuje się przede wszystkim wysoką maksymalną kwotą zobowiązania oraz długim okresem kredytowania, zwłaszcza w porównaniu z kredytem gotówkowym czy też kredytem obrotowym. 

Kredyt hipoteczny dla firmy jednoosobowej – który bank udzieli takiego kredytu?

W ofercie licznych banków znajduje się kredyt hipoteczny dla firmy jednoosobowej. Z formalnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, by osoba, w przypadku której działalność gospodarcza jest głównym źródłem utrzymania, ubiegała się o omawianą formę finansowania. Kluczową kwestią, o której chcemy powiedzieć, jest spełnienie szczególnych warunków. Nie mamy co do tego wątpliwości, że trzeba nastawić się na bardziej restrykcyjną ocenę zdolności kredytowej.

Kredyt hipoteczny dla nowych firm – czy nowe firmy mogą otrzymać kredyt hipoteczny?

Tak naprawdę każda instytucja bankowa ustala własną politykę i tym samym odrębne reguły dotyczące przydzielania kredytu hipotecznego dla firm. Te odnoszą się między innymi do stażu. Zwykle oczekuje się, by działalność funkcjonowała co najmniej 12 miesięcy, ale zdarza się również tak, że okres ten obejmuje nawet 2 lata. Mając to na względzie, musimy przyznać, że na drodze nowopowstałych działalności gospodarczych może pojawić się niemały problem. Przedsiębiorstwa, które działają dopiero od kilku miesięcy, muszą liczyć się z pewnymi trudnościami. Z jednej strony mogą spotkać się z zupełną odmową, ale jest też taka możliwość, że będą musiały okazać aktualne i przewidywane dochody lub podzielić się tym, jakim doświadczeniem dysponują właściciele. Otóż bank może inaczej podejść do typowej działalności gospodarczej, aniżeli do samozatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. To może otworzyć furtkę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego. 

Kredyt hipoteczny dla spółki z o.o. Jakie firmy i na jakich warunkach mogą go otrzymać?

Przedsiębiorstwa oparte na innych formach prawnych mogą podjąć starania o przydzielenie kredytu hipotecznego. Jednym z przykładów jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Reprezentanci tej kapitałowej spółki handlowej, posiadającej osobowość prawną, wnioskując o takie zobowiązanie, muszą bezsprzecznie spełnić oczekiwania bankowców. Co ciekawe, z racji tego, iż niejednokrotnie mogą poszczycić się wyższymi dochodami, występuje prawdopodobieństwo, że dostaną finansowanie na większe inwestycje, warte kilka, a nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Wyślij wniosek!

Kredyt hipoteczny dla firm – warunki

Mówiąc o warunkach powiązanych z kredytem hipotecznym dla firm, należy wspomnieć o trzech zasadniczych aspektach, a mianowicie o stażu, wynikach finansowych oraz historii kredytowej. Mają one więc charakter formalny, ale też finansowy. Z perspektywy pożyczającego odgrywają niebagatelne znaczenie, gdyż wiążą się z ponoszonym przez niego ryzykiem. Zanim wyrazi on aprobatę wobec przedłożonego wniosku kredytowego, chce być przekonany o tym, że przedsiębiorca nie tylko dobrze radzi sobie obecnie pod względem finansowym, ale też prawdopodobnie będzie tak w dalszym ciągu w przyszłości.

Staż jest to determinanta, która nie pozostaje obojętna w prowadzonym procesie analizy klienta. Najdogodniejszym wariantem jest wykazanie długiego stażu prowadzenia działalności gospodarczej, bez przerwy, czyli żadnych okresów jej zawieszenia. Najkrótszy czas, jaki zostanie wzięty pod uwagę, to najprawdopodobniej 12 miesięcy.

Zdolność kredytowa oznacza zdolność do spłacenia na czas całości zobowiązania. Osoby mające swój własny biznes, które chcą zadłużyć się w banku, muszą legitymować się odpowiednio wysoką zdolnością. Jej oszacowanie pozwala uznać, czy dana firma będzie w stanie terminowo spłacać należności, czy też mogą powstać komplikacje. W analizowanym obszarze zdolność kredytowa będzie uzależniona od przychodów i ponoszonych kosztów stałych. Oprócz tego znacząca będzie wysokość aktualnego zadłużenia.

Historia kredytowa to nic innego, jak historia dotychczasowych kredytów zaciąganych przez przedsiębiorcę. Można ocenić ją jako pozytywną, gdy firma regulowała bieżące zadłużenie na czas i aktualnie ma uregulowane wszelkie długi. Kłopot rodzi się z chwilą, gdy raty były spłacane z opóźnieniem lub nie zostały do tej pory uregulowane. To zmniejsza sposobność na wypracowanie pomyślnej decyzji kredytowej. Adnotacje odnoszące się do rzetelności kredytowej polskich przedsiębiorstw, przechowywane są w Biurze Informacji Kredytowej, a także w innych rejestrach, w tym na przykład w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Jak wynika z samej nazwy, kredyt hipoteczny dla firm stanowi długoterminowe zobowiązanie finansowe, które zabezpieczone jest hipoteką (ograniczonym prawem rzeczowym) na nieruchomości. Najczęściej jest to nieruchomość będąca przedmiotem realizowanej inwestycji. W momencie braku spłaty należności przez dłużnika oraz rozpoczęcia egzekucji komorniczej wierzyciel ma pierwszeństwo do środków uzyskanych dzięki jej sprzedaży przez komornika. Dzięki temu przyznanie zadłużenia jest mniejszym ryzykiem dla banku. Jeśli firma poważnie zadłuży się w różnych placówkach, to zawsze istnieje szansa na odzyskanie, chociaż części długu dzięki hipotece.

Reasumując, chcąc dostać kredyt hipoteczny dla firm, należy spełnić następujące warunki:

 • prowadzić aktywnie firmę od minimum 12 miesięcy,
 • mieć dobrą zdolność kredytową – wykazywać regularne i odpowiednio wysokie dochody, które powinny pokrywać bieżące zobowiązania oraz raty kredytu hipotecznego,
 • nie mieć żadnych zaległości w spłacie innych zobowiązań – chodzi o zobowiązania prywatne i firmowe, zwłaszcza wobec kontrahentów, innych kredytodawców, a także wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • posiadać wkład własny do kredytu w wysokości wymaganej przez bank, czyli kwotę pokrywającą część inwestycji.

Kredyt hipoteczny dla firm – oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest decydującym elementem z perspektywy przedsiębiorców pozyskujących go. Nic w tym dziwnego, skoro to właśnie od niego, jak również od okresu spłaty zależy wysokość wygenerowanych odsetek czy też poziom ryzyka powiązanego z ewentualnymi zmianami na rynku kredytowym w okresie spłaty. Niekiedy placówki bankowe pozwalają potencjalnym kredytobiorcom wybrać spośród kilku typów oprocentowania. Z reguły spotyka się kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym oraz zmiennym, ale czasami do dyspozycji jest też oprocentowanie ze stawką maksymalną.

W tym miejscu musimy wyraźnie podkreślić, że przy analizowaniu opłacalności ofert nie można wyłącznie koncentrować się na składowej, jaką jest oprocentowanie. W obliczenia warto wkalkulować prowizję za udzielenie kredytu, opłaty dodatkowe, jak np. opłata przygotowawcza albo koszty związane z wybranymi formami zabezpieczenia kredytu.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza Finanse znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Wyślij wniosek!

Kredyt hipoteczny dla firm – na co go przeznaczyć?

Kredyt hipoteczny dla firm może być spożytkowany na jeden konkretny cel, który sprowadza się do jednego wspólnego elementu: nieruchomość. Z zasady jest on zawsze dokładnie określany w umowie kredytowej zawieranej pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą. Na szczęście dostępnych możliwości w tym zakresie jest sporo. Otóż zdobyte środki finansowe mogą być wykorzystane nie tylko na zakup jakiejś posesji, ale również na budowę nowego budynku, w tym np. magazynu, hali produkcyjnej lub biura czy też remont. Poza tym w ramach uzyskanego finansowania w grę wchodzi uregulowanie takiego samego produktu finansowego, który został przyznany w innej instytucji bankowej.

Kredyt hipoteczny dla firm na 30 lat – jak go spłacić?

Kredyty hipoteczne dla prowadzących działalność gospodarczą, podobnie, jak kredyty hipoteczne skierowane do klientów indywidualnych, cechują się długim maksymalnym okresem spłaty. Każdy bank określa go indywidualnie, lecz często można spotkać się z limitem 15-20 lat. Oczywiście jest też opcja dłuższego okresu kredytowania, wynosząca 30 lat. Niemniej, decydując się na nią, trzeba mieć świadomość, z czym to się wiążę. Przy jej wyborze uregulowanie takiego zobowiązania jest skorelowane z sumarycznie wyższym kosztem kredytowania. Ważne jest wywiązywanie się z umowy i spłacanie rat na bieżąco, bez zbędnego przeciągania w celu uniknięcia dalszych utrudnień.

Porównywarka kredytów hipotecznych dla firm – jak się nią posłużyć, aby wybrać najlepszy kredyt?

Rozważając zaciągnięcie kredytu hipotecznego dla firm, dobrym pomysłem jest skorzystanie z porównywarek udostępnianych w Internecie. Jest to narzędzie, w ramach którego ustawia się odpowiednie filtry, w tym na przykład dotyczące maksymalnej wysokości kredytu. Przeglądając informacje, jakie ujawniane są za jego pośrednictwem, można przyjrzeć się bliżej aktualnej sytuacji na rynku kredytowym oraz wstępnie wyodrębnić najkorzystniejsze oferty dla siebie. Warto traktować je jedynie jako wskazówkę, bowiem mogą być nie do końca rzetelne. Zdarza się, że dane są nieaktualne, bądź gromadzone przez niekompetentne osoby. Porównywarka może okazać się niezwykle przydatna, ale nie może zastąpić rozmowy przeprowadzonej z wykwalifikowanym ekspertem w tej dziedzinie.

Kredyt hipoteczny dla firm – wady i zalety

Opcja, jaką jest wzięcie kredytu hipotecznego dla firmy, posiada szereg plusów, ale też minusów. Te pierwsze to:

 • umożliwia rozkręcenie biznesu bez konieczności wkładania w niego własnych środków,
 • jest to doskonała alternatywa dla tych, którzy nie są w stanie samodzielnie udźwignąć ogromnych kosztów obejmujących zakup, budowę bądź remont nieruchomości firmowej, jednak jest to dla nich niezbędne, aby móc rozwijać swój interes,
 • jest to skuteczny sposób na pozyskanie potrzebnych środków finansowych bez oddawania kontroli nad działalnością zewnętrznym inwestorom czy też wyczerpywania oszczędności,
 • jest to możliwość dostępna dla praktycznie wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży czy rozmiaru firmy, a także formy prowadzonej działalności,
 • na pierwszy rzut oka dość obszerna lista warunków do spełnienia może wydawać się wyzwaniem, ale w ujęciu praktycznym przejście przez cały proceder nie powinno stanowić większych przeszkód, zwłaszcza jeśli ma się wsparcie ze strony doświadczonego specjalisty, prezentującego szczegółową ekspertyzę,
 • można jej przypisać cechę w postaci wysokiej maksymalnej kwoty zobowiązania,
 • charakteryzuje się długim okresem kredytowania,
 • długi okres spłaty pozwala na ustalenie rat kredytowych na relatywnie niskim poziomie, przy uwzględnieniu kwoty zobowiązania, która w przypadku kredytów hipotecznych przeważnie jest wysoka – to sprawia, że zaciągnięcie takiego zobowiązania finansowego nie będzie stanowiło zagrożenia dla płynności finansowej firmy.

Natomiast jako słabą stronę można uznać fakt, że:

 • trzeba spełnić wymogi formalne, które mogą być wygórowane oraz przygotować dokumenty,
 • w przypadku kredytów opiewających na wysokie kwoty należy długo oczekiwać na decyzję,
 • istnieje ryzyko utraty nieruchomości firmowej,
 • należy brać pod uwagę możliwość zmiany stóp procentowych, co może wywrzeć wpływ na wysokość miesięcznych rat oraz firmowy/domowy budżet.

Z pomocą doradcy Habza Finanse możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Napisz do nas!

Kredyt hipoteczny dla firm – podsumowanie

Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny działalność gospodarcza jako źródło utrzymania kredytobiorcy nie jest żadną przeszkodą w pozyskaniu finansowania. Co więcej, w ofertach placówek bankowych znajdują się produkty finansowe, takie jak kredyt hipoteczny dla firm. Jest to tożsame z tym, że przedsiębiorca otrzymuje zobowiązanie finansowe na prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo. Kredytodawca finansuje zakup, budowę albo remont nieruchomości pod warunkiem ustanowienia hipoteki jako głównego zabezpieczenia jego roszczeń w przypadku braku spłaty zadłużenia.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności