Restrukturyzacja kredytu a zły BIK — jaka jest między nimi zależność?

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu to inaczej zmiana warunków, na jakich kredytodawca udzielił zobowiązania finansowego. Jest to dobra opcja dla kredytobiorcy, który znalazł się w trudnej i niespodziewanej sytuacji finansowej, zaburzającej jego płynność. Może po nią sięgnąć, gdy pojawi się u niego problem ze spłacaniem rat. Wówczas niezbędne jest podjęcie przez niego rozmów z bankiem oraz wypowiedzenie umowy kredytowej, a następnie podpisanie nowej. Jednak nie zawsze placówka bankowa zgodzi się na ich zmianę. Jeśli dłużnik nie posiada dobrej historii kredytowej, wówczas mogą pojawić się problemy. W dzisiejszym artykule omawiamy, jaki jest związek wskazanej metody ze złym BIKiem. 

Restrukturyzacja kredytu a zły BIK – czy wpis do BIK wpływa na możliwość restrukturyzacji kredytu?

Placówka bankowa rozpatrując każdy wniosek kredytowy złożony przez klienta, za każdym razem szczegółowo analizuje jego pozycję. To oznacza, że bada nie tylko zdolność kredytową, ale również informacje dotyczące przeszłych zobowiązań. Korzysta przy tym z raportów Biura Informacji Kredytowej, w skrócie BIK. Na ich podstawie ustala, czy potencjalny pożyczający miał w przeszłości kłopoty z terminowymi płatnościami. W podobny sposób kształtuje się to w przypadku zaciągniętego już zadłużenia i wnioskowania o restrukturyzację kredytu.

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy wpis do BIK ma znaczenie w kontekście szans na restrukturyzację kredytu, odpowiadamy twierdząco. Instytucja finansowa zwykle patrzy na swoich konsumentów przychylnym okiem, gdy ci opłacają raty terminowo. Zatem w momencie powstania trudności ważne jest szybkie reagowanie. Nie zalecamy czekać, aż minie termin wpłaty kolejnej raty. Gdy masz kłopoty finansowe, działaj natychmiastowo, bez zbędnej zwłoki. Wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że kredytodawca wyrazi zgodę na opisywany proceder. Najistotniejsze jest to, aby zachować dobrą zdolność kredytową. Jednak w tym miejscu pragniemy zauważyć, że osobom z negatywnymi wpisami w BIK ciężko będzie pozyskać przychylną odpowiedź na prośbę o wydłużenie okresu kredytowania bądź zmniejszenie wysokości rat. Może być rozpatrywana jako pewnego rodzaju wniosek o kredyt, co wiąże się z przeprowadzeniem wszystkich etapów, jakie obowiązują z chwilą zawierania nowej umowy. To oznacza, że sprawdzany jest między innymi BIK. Aby można było mówić o restrukturyzacji kredytu ze złym BIKiem, kluczowe jest spełnienie określonych warunków.  

Restrukturyzacja kredytu a zły BIK – kto może sięgnąć po restrukturyzację ze złym BIKiem?

Jak ukazaliśmy, zły BIK może stanowić pewne utrudnienie w możliwości skorzystania z restrukturyzacji kredytu. Skłonność banku do pozytywnego ustosunkowania się do tego jest z pewnością mniejsza, lecz nie jest to barierą nie do przejścia. Potknięcie się pod względem finansowym w przeszłości nie przekreśla całkowicie szansy na omawiane rozwiązanie. Kto wobec tego może sięgnąć po restrukturyzację ze złym BIKiem? Są to osoby, które miały opóźnienia w spłacie rat dawno temu i miały one charakter krótkotrwały. Chcemy przy tym zwrócić uwagę na to, że raport BIK obejmuje historię kredytową sprzed ostatnich pięciu lat. Jest to jednoznaczne, z tym że zły BIK niedotyczący okresu bezpośrednio poprzedzającego złożenie prośby, nie będzie kłopotliwy.

Czy restrukturyzacja ze złym BIKiem wymaga zabezpieczeń?

Dla instytucji finansowej przy udzielaniu kredytu każdorazowo najważniejsza je

st zdolność kredytowa klienta. Otóż określa jego sytuację finansową i pozwala ocenić, czy przyznane zobowiązanie będzie spłacane bezproblemowo. Gdy ta nie jest zadowalająca, ryzyko kredytowe może być pomniejszone poprzez odpowiednie zabezpieczenie. Jako przykład może posłużyć poręczenie cywilne, w ramach którego poręczyciel staje się współodpowiedzialny za dług wobec banku. Dzięki temu spada ryzyko kredytowe, ponieważ kredytodawca dysponuje dodatkową osobą, od której może egzekwować należności. Innym zabezpieczeniem jest hipoteka, czyli nieruchomość dłużnika. Jak wynika z naszych rozważań, dodatkowe zabezpieczenie może w istocie zwiększyć szansę na restrukturyzację kredytu. Przedstawione propozycje mogą zredukować ryzyko bankowe.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Wyślij wniosek!

Restrukturyzacja kredytu a zły BIK – warunki

Restrukturyzacja kredytu sprowadza się do modyfikacji treści umowy kredytowej na przykład w zakresie wydłużenia okresu spłaty, przewalutowania kredytu czy też czasowego zawieszenia spłaty kapitału. Aby doszło do niej, potrzebne jest sprostanie konkretnym wymogom stawianym przez placówkę bankową. Pierwszą zasadniczą kwestią jest zdolność kredytowa. Wniosek warto złożyć, zanim zacznie się zalegać ze spłatą rat. Wyczekiwanie na proces windykacyjny może to tylko pogorszyć.

Restrukturyzacja kredytu a zły BIK – potrzebne dokumenty poświadczające zdolność kredytową

Przeanalizowanie sytuacji finansowej kredytobiorcy następuje na podstawie dostarczonych przez niego dokumentów. Bank sprawdzi zdolność kredytową, badając wysokość jego dochodów. Uczyni to, zapoznając się z treścią zaświadczenia o zarobkach wystawionego przez pracodawcę, zatrudniającego go na podstawie umowy o pracę. Do innych analizowanych dokumentów można zaliczyć kontrakt, wyciąg z konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie czy też deklarację PIT za ostatni rok bądź dwa lata podatkowe. Z chwilą pobierania świadczeń z ZUS, niezbędne jest przedstawienie potwierdzenia ich otrzymania. Jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą będzie obowiązywać nieco więcej formalności. Placówka będzie prosiła o udostępnienie rachunku zysków i strat albo księgi przychodów i rozchodów.  

Ile kosztuje restrukturyzacja kredytu ze złym BIKiem?

Koszty powiązane z restrukturyzacją kredytu ze złym BIKiem ponoszone są wyłącznie wtedy, gdy kredytodawca da pozytywną odpowiedź w sprawie przedmiotowego wniosku. Samo wnioskowanie jest zasadniczo bezpłatne. Trzeba pamiętać, że opłaty mogą pojawić się, gdy bank zaaprobuje prośbę. W zależności od taryfikatora należy liczyć się z uiszczeniem kwot rzędu 50-200 złotych. Są skorelowane z dokonaniem weryfikacji sytuacji finansowej, a także podpisaniem aneksu do umowy. Co więcej, koszty mogą pojawić się również w przypadku zażądania dodatkowych zabezpieczeń.      

Restrukturyzacja kredytu ze złym BIKiem – wady i zalety rozwiązania

Restrukturyzacja kredytu jest tylko z pozoru idealną alternatywą dla występujących problemów finansowych u kredytobiorcy. Co prawda, dostosowanie warunków umowy do aktualnej sytuacji jest ogromnym plusem, jednak nie jest wolne od wad. Osoba decydująca się na taki krok zyskuje niewątpliwie czas na wyjście z kłopotów. Za sprawą restrukturyzacji obniża na przykład miesięczną ratę lub zawiesza kredyt, nie płacąc rat w wyznaczonym terminie bez dalszych pejoratywnych skutków. Równocześnie wydłuża okres kredytowania, co należy postrzegać jako niemały minus. Taki zabieg równa się ze zwiększeniem całkowitego kosztu kredytu, ponieważ od każdej raty obliczany jest procent wynagrodzenia dla banku.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie? Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Restrukturyzacja kredytu a zły BIK – czy warto się na nią zdecydować?

Głównym założeniem restrukturyzacji kredytu jest doprowadzenie do sytuacji, w której osoba zadłużona będzie w stanie dalej spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Mając na uwadze dobre i słabe strony opisywanego narzędzia, można stwierdzić, że uzasadnione jest podjęcie próby przydzielenia wsparcia ze strony instytucji bankowej w tej postaci, bowiem daje szereg możliwości i nie dopuszcza do licznych nieprzyjemnych konsekwencji. Zły BIK, czyli negatywny wpis w Biurze Informacji Kredytowej, nie zamyka tej drogi. Dłużnik znajdujący się w złożonej sytuacji finansowej może dostosować warunki umowy kredytowej do występujących okoliczności. Mając problemy przejściowe, może zdecydować się na wakacje kredytowe, a w przypadku kłopotów długotrwałych pomyśleć o zmniejszeniu wysokości rat. Jest to metoda, która może być dla niego jedynym słusznym ratunkiem.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi: , ,

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności