Prowizja za udzielenie kredytu – ile wynosi?

prowizja-za-udzielenie-kredytu-jak-ja-wyliczyc

Jedną z podstawowych opłat pobieranych przez bank w ramach kredytu jest prowizja za jego udzielenie. Jest to opłata, którą pobiera bank za sam fakt przyznania nam pożyczki gotówkowej. Prowizja najczęściej jest wyrażona w procentach i jej wysokość zależy od umowy z bankiem. Czy można wyliczyć prowizję samodzielnie?

Jak obniżyć wysokość prowizji za udzielenie kredytu?

Niektóre banki są skłonne obniżyć jej wysokość, w zamian za spełnienie dodatkowych warunków. Takimi warunkami mogą być na przykład:

 • otwarcie w danym banku rachunku,
 • dobranie karty kredytowej,
 • skorzystanie z innego produktu promowanego przez tę instytucję.

Prowizja za udzielenie kredytu jest stałym kosztem, z jakim musimy się liczyć za każdym razem, gdy zdecydujemy się na takie finansowanie. Najdogodniejszym będzie oczywiście kredyt bez owej prowizji i jak najbardziej można na taki trafić. Trzeba natomiast wiedzieć, z czego wynikają poszczególne koszty, aby być świadomym kredytobiorcą. W poniższym tekście przyjrzymy się podstawowym pojęciom związanym z zawarciem umowy kredytu. Zastanowimy się, co to jest prowizja za udzielenie kredytu i jaki ma wpływ na oddawaną przez nas kwotę.

Ile wynosi prowizja za udzielenie kredytu?

Wszystko to zależy od dwóch czynników:

 • rodzaju kredytu,
 • warunków umowy ustalonych z bankiem.

Prowizje w przypadku kredytów gotówkowych/konsumpcyjnych najczęściej mieszczą się w przedziałach od 0% przy najtańszych kredytach, do około 15% przy tych z najwyższą prowizją. Przy kredytach hipotecznych cyfry te są niższe z racji tego, że kwota kredytu mieszkaniowego jest dużo wyższa, prowizja wtedy naturalnie wynosi mniejszy procent całej kwoty. Jeśli szukamy pomocy w uzyskaniu środków na własne cztery ściany, prowizja dla banku za udzielenie kredytu wynosi w granicach 2-3%. Wysokość jej każdorazowo znajdziemy w tabeli opłat i prowizji dołączonej do naszej umowy. Banki są zobligowane do tego, aby informacje o prowizji były przejrzyste i zrozumiałe dla klienta. Jest to wyraźnie napisane w przepisach, m.in. w Ustawie o prawie bankowym, czy Ustawie o kredycie hipotecznym. Banki podlegają ścisłej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, więc możemy być pewni, że w tej kwestii trzymają się prawnie ustalonych zasad. Warto również wiedzieć, czym różni się prowizja za udzielenie kredytu od marży. Prowizja ta jest jednorazowo płaconą w chwili przyznania kredytu opłatą za udzielenie go. Jest pobierana z naszego konta lub odliczana od kwoty zobowiązania. Marża natomiast jest jednym z elementów oprocentowania naszego kredytu, jest więc regulowana przez cały jego okres.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza Finanse jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Maksymalna prowizja za udzielenie kredytu

W Ustawie o kredycie konsumenckim jest wskazana maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych. Są to wszystkie koszty kredytu, niebędące odsetkami – w tym prowizja. Określane są one wzorem:

𝑀𝑃𝐾𝐾 ≤ (𝐾 × 25%) + (𝐾 × 𝑛 𝑅 × 30%)

gdzie: 

𝑀𝑃𝐾𝐾 – oznacza maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, 

𝐾 – całkowitą kwotę kredytu, 

𝑛 – okres spłaty wyrażony w dniach

R- liczbę dni w roku.

Oznacza to, że mogą one wynieść 25% pożyczonej kwoty i 30% za każdy rok trwania umowy. Jednakże nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty kredytu. Warto dodać również, że aktualnie w polskim parlamencie trwają prace nad wprowadzeniem nowej „ustawy antylichwiarskiej”, która jeszcze bardziej obniża maksymalne koszty pozaodsetkowe. Zastępuje ona wysokości z 25% i 30% na 10% i 10%. Ma to oczywiście wpływ na swobodę banków w ustalaniu wysokości prowizji za udzielenie kredytu. Banki dbają o swoje zyski, a największym zyskiem z kredytów jest prowizja. To ile wynosi prowizja za udzielenie kredytu, ma znaczący wpływ na to, jakie są koszty pozaodsetkowe naszego kredytu. Nie jest ona jedynym kosztem takich produktów, natomiast trafia ona w całości do kredytodawcy i od jej wysokości w dużej mierze zależy wysokość zysków banku. Musimy każdorazowo, starając się o kredyt, mieć na uwadzę to, iż bank zawsze będzie się starał maksymalizować swoje przychody. Ogólne koszty kredytu zawsze będą oscylowały w granicach maksimum. Skoro zaproponowana klientom zostanie obniżona prowizja za udzielenie kredytu. Znaczy to, że gdzie indziej dana instytucja upatruje większych korzyści. Warto mieć to na uwadze i podejmować decyzje na podstawie pełnych dane.

Czy prowizja za udzielenie kredytu jest kosztem?

Odpowiedź na to pytanie brzmi „jak najbardziej”. Prowizja dla banku za udzielenie kredytu jest jednym z kosztów kredytu. Wśród kosztów tego typu można wyróżnić takie prowizje jak:

 • prowizja za udzielenie kredytu,
 • prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • prowizje związane z ubezpieczeniem,
 • prowizję za nieterminową spłatę, czy zaległości.

Są to tylko niektóre z możliwych prowizji związanych z kredytem. Wszystkie one, razem z oprocentowaniem, zaliczają się do kosztów naszego zobowiązania. Z tego powodu, przed podpisaniem umowy, warto się wczytać w warunki i wiedzieć, ile wynosi prowizja dla banku za udzielenie kredytu. Im jest ona mniejsza, tym nasz kredyt będzie niższy. W dzisiejszych czasach umiejętność kontrolowania własnych finansów jest bardzo ważna. Aby żyć we współczesnym świecie, istotna jest umiejętność radzenia sobie w przestrzeni instrumentów finansowych. Odpowiedzi na pytania: na jakich zasadach jest wyliczane oprocentowanie, czy co to jest prowizja za udzielenie kredytu, powinniśmy mieć w małym palcu.

Prowizja za udzielenie kredytu, a wcześniejsza spłata

Wielu klientów zastanawia się, czy w przypadku spłaconego wcześniej zobowiązania należny jest zwrot prowizji? Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. Tu również z odpowiedzią przychodzą nam obowiązujące w Polsce przepisy. Według ustaw o kredycie konsumenckim, jak i o kredycie hipotecznym, po wcześniejszej spłacie konsument jest uprawniony do zwrotu prowizji uiszczonej w momencie zawarcia umowy. Jak czytamy na oficjalnej stronie Rzecznika Finansowego: „Uprawnienie do wcześniejszej spłaty kredytu jest podstawowym prawem kredytobiorcy”. W świetle panującego prawa nie musimy się martwić o to, że w przypadku nagłego pozyskania środków, który umożliwi nam wcześniejsze zamknięcie kredytu, stracimy zapłaconą już wcześniej prowizję. Możemy być pewni, że w przypadku wcześniejszej spłaty, prowizja za udzielenie kredytu jest spłacana. Jeżeli będziemy spłacać swoje zobowiązanie ratalnie, mamy możliwość dogodnego zwrotu pożyczonych środków. Taki jest cel kredytu i ludzie właśnie po to decydują się na skorzystanie z takiego produktu. Jednak musimy mieć na uwadze to, iż w takim wypadku uregulujemy wszystkie jego koszty, w tym prowizję. Natomiast wcześniejsza spłata wymusza na nas większą, jednorazową wpłatę, jednakże możemy wtedy liczyć na zwrot prowizji za udzielenie pożyczki i wszystkich opłat za niewykorzystany okres kredytowania.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza Finanse uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Napisz do nas!

Czy prowizja za udzielenie kredytu jest zwracana?

A jak wygląda w praktyce stosowanie się przez banki do wyżej wymienionych przepisów? Czy nie musimy się obawiać punktów zapisanych „drobnym druczkiem”? Stanowiska Prezesa UOKiK i wyrok Trybunału Konstytucyjnego Unii Europejskiej (sprawa C-383/18) są tożsame. Banki są zobowiązane do zwrotu klientom kosztów kredytów (w tym prowizji), proporcjonalnie do okresu, o jaki kredyt został skrócony. W wyniku ich interwencji banki (m.in. PKO BP, Pekao SA, BNP Paribas, Santander Consumer Bank, Nest Bank, Millennium Bank, Idea Bank, Getin Noble Bank, Credit Agricole Bank, Alior Bank Polska, mBank, Volkswagen Bank Polska) zobowiązały się obliczać kwotę spłaty metodą liniową. Jak czytamy na stronie Rzecznika Finansowego, ta metoda jest „zrozumiała dla klientów, przejrzysta i sprawiedliwa”. Co więcej, prawo zezwala na domaganie się zwrotu kosztów za pożyczki już spłacone. Wystarczy jedynie złożyć u kredytodawcy reklamacje, a w niej powołać się na wyrok TSUE i stanowisko UOKiK, a nasz kredyt musi zostać ponownie rozliczony, już na nowych zasadach. To znakomita informacja dla osób, które przed zamknięciem swojego zobowiązania, nie zapoznały się skrupulatnie ze swoimi prawami.

Prowizja dla banku za udzielenie kredytu

Podsumujmy sobie najważniejsze informacje związane z prowizją za udzielenie kredytu:

 1. Prowizja za udzielenie kredytu jest jednym z kosztów, które nakłada bank na nasz kredyt. Prowizja ta jest spłacana jednorazowo z konta lub doliczana do naszego zobowiązania.
 2. To ile wynosi prowizja za udzielenie kredytu, jest zależne od warunków umowy z bankiem. Przed złożeniem wniosku o kredyt, warto zapoznać się z ofertą wielu firm. Zdarza się, że niektóre w ofercie mają kredyty bez takiej prowizji, lub koszt jej jest znacząco niższy. Niektóre instytucje mają w ofercie promocje, które mogą znacząco zmniejszyć koszty tego typu.
 3. Prowizja za udzielenie kredytu jest jednym z kosztów pozaodsetkowych, a maksymalna wysokość takich kosztów jest regulowana przez ustawę.
 4. W przypadku wcześniejszej spłaty klientom każdorazowo przysługuje zwrot prowizji. Jeśli nie otrzymamy od banku tych środków, mamy prawo złożyć reklamację i prosić o ponowne rozliczenie kredytu. Prawo odpowiada jasno na pytanie, czy prowizja za udzielenie kredytu jest zwracana.
 5. Prawa konsumenta są zapisane w ustawach. Na ich straży stoi m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Rzecznik Finansowy. Ich zadaniem jest dbanie o to, aby instytucje finansowe nie wykorzystywały swojej przewagi nad klientami.

Z pomocą doradcy Habza Finanse możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów w jakie wpadła Twoja firma.

Napisz do nas!

Na co zwracać uwagę szukając kredytu?

Jeśli znajdujemy się w momencie, w którym konieczne jest skorzystanie z jakiegoś kredytu, bez względu na to, czy to jest kredyt gotówkowy, hipoteczny, czy zakup sprzętu na raty, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na warunki kredytu. Od takich punktów jak wysokość oprocentowania, czy to ile wynosi prowizja za udzielenie kredytu, zależy czy dany produkt jest dla nas opłacalny. Oczywiście to jaka wysokość prowizji za udzielenie pożyczki, czy innych kosztów kredytu, będzie dla nas akceptowalna, jest kwestią indywidualną. Wszystko jest zależne od typu kredytu, jego wysokości, czy w końcu od banku, z którym podpisujemy umowę. Prawo stoi po stronie konsumenta i pilnuje tego, aby koszty, w tym prowizja za udzielenie kredytu, nie były za wysokie. Nie zwalnia to oczywiście konsumenta z odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Finalnie to my jesteśmy zobowiązani do oddania pożyczonych środków.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi:
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *