Koszty pozaodsetkowe — definicja, wysokość, wzór do obliczeń

Koszty pozaodsetkowe

Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego czy też pozaodsetkowe koszty pożyczki to coś, czego praktycznie nie da się uniknąć, decydując się na zaciągnięcie zadłużenia w banku lub innej placówce pozabankowej. Można powiedzieć, że dotykają w zasadzie każdego klienta. Musi on liczyć się z oddaniem kapitału wraz z odsetkami, ale też z innymi wydatkami, które trzeba ponieść ze względu na sam fakt powziętych zobowiązań finansowych. Mowa tutaj o kosztach pozaodsetkowych. Co ciekawe, mogą mieć różną wartość. Dlatego warto dowiedzieć się, jakie są maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu, aby móc uniknąć ewentualnej nieuczciwości ze strony oferentów.

Koszty pozaodsetkowe – czym są?

Koszty pozaodsetkowe kredytu to nic innego, jak wszystkie koszty ponoszone przez konsumenta, który zawarł umowę o kredyt konsumencki. Z katalogu wyłączone są jedynie odsetki, czyli stopa bazowa oprocentowania oraz marża banku. Zatem koszty pozaodsetkowe mogą przybierać formę np.:

  • prowizji – jest to opłata za uruchomienie zobowiązania, ale też pewnego rodzaju rekompensata dla kredytodawcy w związku z kosztami poniesionymi podczas udzielania kredytu; co do zasady prowizja wyznaczana jest jako procent od kwoty otrzymanego zadłużenia,   
  • opłat dodatkowych, w tym np. opłaty przygotowawczej, która najczęściej naliczana jest procentowo od kwoty kredytu w wysokości 1%; ten typ kosztu nakładany jest na kredytobiorcę w momencie podpisywania umowy bądź chwilę po,
  • kosztów ubezpieczeniowych – te odnoszą się do udzielanych kredytów hipotecznych, w przypadku których ich ubezpieczenie jest jednym z warunków, jakie należy spełnić; wówczas cena ubezpieczenia przekłada się na pozaodsetkowe koszty kredytu,
  • innych opłat za produkty bankowe powiązane z kredytem lub pożyczką – pozaodsetkowe koszty kredytu mogą mieć również związek z innymi produktami sprzedawanymi np. w modelu cross-sellingu; banki przyznając kredyt hipoteczny, nierzadko oferują inne pozycje ze swojej oferty, w tym np. karty kredytowe.  

Pragniemy nadmienić, że wyżej wymienione pozaodsetkowe koszty kredytu nie zawsze występują równolegle. Jednym ze stałych elementów umowy jest niewątpliwie prowizja, natomiast obowiązywanie pozostałych jest uzależnione od indywidualnej polityki bankowej. Co więcej, część z nich ponoszona jest jednorazowo (dotyczy to np. opłaty przygotowawczej), a niektóre doliczane są do rat (np. w sytuacji zaciągnięcia kredytu z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego).

Koszty pozaodsetkowe a całkowity koszt pożyczki bądź kredytu

Analizując oferty pożyczki lub kredytu poszczególnych podmiotów uwzględnia się oprocentowanie. Jednak zobowiązania z niższym oprocentowaniem mogą być dużo droższe niż te oprocentowane wyżej. Jest to skorelowane z kosztami pozaodsetkowymi. Zdarza się, że podmioty chcąc zrekompensować sobie niższe od standardowego oprocentowania, naliczają podwyższoną prowizję, zwiększającą całkowity koszt finansowania. Z tego też powodu zasadne jest przeanalizowanie wartości RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, a nie wartości odsetek. RRSO zawiera w sobie nie tylko odsetki, ale też wszystkie koszty pozaodsetkowe. Można więc powiedzieć, że precyzyjnie obrazuje, ile w praktyce trzeba będzie zapłacić za pożyczone pieniądze w skali roku. Porównywanie RRSO ma sens, gdy bierze się pod lupę te same produkty finansowe (te same kwoty udzielane na jednakowy okres). Otóż jest ono powiązane z kwotą zobowiązania i czasem, na jaki jest podejmowane. Nielogiczne jest więc konfrontowanie kredytu w banku rozłożonego np. na 2 lata z pożyczką krótkoterminową obowiązującą przez 30 dni.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza Finanse jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Koszty pozaodsetkowe a RRSO i RSO

RRSO jest wskaźnikiem wskazującym procentowy stosunek całkowitego kosztu kredytu wobec pożyczonej od instytucji finansowej kwoty. W ramach niego uwzględnione są odsetki i wszystkie koszty pozaodsetkowe. Z kolei RSO to roczna stopa oprocentowania, czyli wartość oprocentowania kredytu w skali roku. Obejmuje marżę banku i wartość stawki referencyjnej. W przeciwieństwie do RRSO, w RSO nie ma wliczonych kosztów pozaodsetkowych i co za tym idzie, nie ilustruje ono całkowitego kosztu finansowania.  

Pozaodsetkowe koszty kredytu – ustawa

Kwestie związane z pozaodsetkowymi kosztami kredytu zostały uregulowane w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, którą znowelizowano w 2022 r. To właśnie w tym akcie dokładnie wskazano, jakich stawek może wymagać bank. Poza tym nie sposób pominąć Ustawę antylichwiarską, potoczną nazwę ustawy z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, w której również znajdują się zapisy w tym zakresie tematycznym.

Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu – ile mogą wynosić?

Zarówno koszty pozaodsetkowe, jak i maksymalne koszty pozaodsetkowe określił ustawodawca. Jest to równoznaczne, z tym że pożyczkodawcy nie mogą sami regulować ich wysokości, bowiem obowiązuje ich limit. Zgodnie z treścią aktu koszty kredytu nie mogą być wyższe niż 45% całkowitej kwoty kredytu. Maksymalne koszty pozaodsetkowe pożyczek z okresem spłaty krótszym niż 30 dni nie mogą być wyższe niż 5% wartości finansowania. W przypadku pożyczek z okresem spłaty wynoszącym 30 lub więcej limit kosztów pozaodsetkowych wynosi 10% za udzielenie finansowania, kolejne 10% w skali roku.

Maksymalne koszty pozaodsetkowe pożyczek i kredytów
Na okres poniżej 30 dniNa okres 30 dni i więcej
5% kwoty pożyczki10% niezależnie od okresu
kredytowania oraz 10% w skali roku

Maksymalne koszty pozaodsetkowe – od czego zależą?

Jak już wspomnieliśmy, maksymalne koszty pozaodsetkowe kredytu są integralną częścią polityki prowadzonej przez instytucje finansowe. Niemniej, istnieje pewna zasada uniwersalna, a mianowicie zasadniczo niższe koszty pozaodsetkowe obowiązują przy kredytach o niższym stopniu zabezpieczenia. Ponadto maksymalne koszty pozaodsetkowe są niższe przy kredytach krótkoterminowych z krótszym niż 30-dniowym okresem spłaty.

Z pomocą doradcy Habza Finanse możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Napisz do nas!

Maksymalne koszty pozaodsetkowe – kalkulator/wzór

Jak określił ustawodawca, maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni można samodzielne obliczyć, korzystając z konkretnego wzoru.

MPKK = (K × 10%) + (K × n/R × 10%)

gdzie:

MPKK – to maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,

K – to całkowita kwota kredytu,

n – to okres spłaty wyrażony w dniach,

R – to liczba dni w roku.

W odniesieniu do kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów oblicza się według następującego schematu:

MPKK = K x 5%

gdzie:

MPKK – to maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,

K – całkowita kwota kredytu.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności