Odstąpienie od umowy pożyczki – co warto wiedzieć? Jak to zrobić?

odstapienie-od-umowy-pozyczki-co-warto-wiedziec-jak-to-zrobic

Odstąpienie od umowy pożyczki powoduje całkowite anulowanie zaciągniętego zobowiązania. Kredytobiorca musi natychmiast zwrócić pożyczone środki wraz z ewentualnymi odsetkami za czas, kiedy dysponował pieniędzmi. Warto jednak znać pewne zasady, ponieważ nie każde zobowiązanie finansowe można tak po prostu odwołać. Jak w praktyce wygląda odstąpienie od umowy pożyczki? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Co oznacza odstąpienie od umowy pożyczki i kto może z niego skorzystać?

Każde zaciągane zobowiązanie finansowe powinno być odpowiednio przemyślane. W tej branży nie można działać impulsywnie, ponieważ może to wygenerować koszty, które będą zbyt wysokie. Dowolny kredyt powinien być przeanalizowany pod każdym kątem. Dotyczy to również produktów firm pozabankowych, a szczególnie tzw. „chwilówek”. Mimo wszystko kredytodawcy mają obowiązek uznać odstąpienie od umowy pożyczki, jeżeli kredytobiorca spełni określone warunki.

Można anulować każdy produkt finansowy: kredyt gotówkowy, hipoteczny czy nawet konsolidacyjny. Warunki nie są wbrew pozorom trudne do spełnienia. Najważniejsze jest to, by od momentu zawarcia umowy nie minęło więcej niż 14 dni. Tylko wtedy kredytodawca przyjmie wniosek o odstąpienie. Oprócz tego należy spełnić dodatkowy warunek.

Kredyt konsumencki musi być zawarty w ramach określonej kwoty. Odstąpienie od umowy pożyczki jest możliwe, kiedy będzie ona niższa niż 255 500 zł lub równowartość w innej walucie. Ten warunek zawsze pozostaje spełniony. Standardowy kredyt konsumencki nie może być zawarty na wyższe kwoty.

Warto wiedzieć, że istnieje konkretna podstawa prawna, która umożliwia odstąpienie od umowy pożyczki. Art. 53 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim mówi o tym, że kredytobiorcy mają takie prawo przez 14 dni od dnia zaciągnięcia zobowiązania. Każdy kredytodawca musi respektować ten zapis, inaczej działałby niezgodnie z przepisami.

Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Nie jest to wbrew pozorom trudne. Jeżeli od zawarcia umowy nie minęło 14 dni, można bez konsekwencji od niej odstąpić. Aby to zrobić, należy przygotować odpowiedni wniosek do banku lub instytucji pozabankowej, od której zobowiązanie było zaciągane. To jednostronny dokument – wystarczy tylko wysłać go na adres kredytodawcy.

Jak odstąpić od umowy pożyczki? Jest to możliwe tylko, gdy ta spełnia warunki kredytu konsumenckiego. Takie rozwiązanie sprawia, że zobowiązanie uważa się za w ogóle niezawarte. Odstąpienie to jednak zupełnie coś innego niż na przykład wypowiedzenie. Te dwie kwestie różnią się przede wszystkim warunkami zakończenia umowy. Odstąpienie to jednostronna decyzja ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie jednak ma pewien okres, po którym umowa kredytowa zostaje zakończona.

Jeżeli zobowiązanie jest całkowicie uważane za niezawarte, jakie są skutki? Kredytobiorca musi zwrócić całość należności pożyczonych od banku wraz z prowizją za dni, kiedy dysponował środkami. Kredytodawca natomiast zwraca wszystkie opłaty, które poniósł klient. Umowa natychmiast jest zakończona – nie wpływa w ogóle na zdolność kredytową.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza Finanse.
Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Napisz do nas!

Wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki – wzór

Taki dokument jest koniecznością. Należy wyrazić wolę odstąpienia od umowy i wysłać wniosek do kredytodawcy. W przypadku pożyczki zwykle wzór będzie dostępny na stronie internetowej firmy. Dokument można bez problemu znaleźć w internecie. Warto tylko pamiętać, co powinien dokładnie zawierać. Jakie informacje należy zawrzeć we wniosku o odstąpienie od umowy pożyczki?

 • Dane pożyczkodawcy – nazwa firmy, adres oraz kontakt (wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej wybranej firmy pożyczkowej lub w umowie pożyczkowej),
 • Imię i nazwisko pożyczkobiorcy,
 • Numer i seria dowodu osobistego,
 • Numer PESEL,
 • Pełny adres,
 • Numer umowy pożyczkowej,
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (trzeba tu również wymienić podstawę prawną takiej decyzji),
 • Czytelny podpis oraz data,
 • Numer rachunku, na który bank ma wypłacić należności.

Wzór wniosku o odstąpienie pożyczki można znaleźć bez problemu w internecie. To jednostronicowy, bardzo prosty dokument. Instytucje pożyczkowe zwracają uwagę wyłącznie na to, czy klient spełnia warunki odstąpienia od umowy.

Pożyczkodawca zawsze musi zareagować. Można spodziewać się odpowiedzi w najbliższych dniach. Odstąpienie od umowy pożyczki ma charakter natychmiastowy. Środki są zwracane bardzo szybko.

Masz 14 dni na odstąpienie od umowy – jak liczyć, aby nie przeoczyć terminu?

W tym przypadku liczone są wszystkie dni, a nie tylko te robocze. Warto spieszyć się ze złożeniem wniosku, jeżeli zastanawiasz się nad odstąpieniem od umowy pożyczkowej. Łatwo zrozumieć obliczenia na przykładzie: kredyt zostaje zaciągnięty 14 marca, więc ostateczna data, do której można anulować zobowiązanie to 28 marca. Termin jest tutaj określony przez ustawę o kredycie konsumenckim.

14 dni od zawarcia umowy pożyczkowej to w tym przypadku maksymalny czas – nie można go wydłużyć w żaden sposób. Co, jeżeli termin po prostu minie? Wtedy niestety odstąpienie od umowy na zasadach opisanych w ustawie o kredycie konsumenckim będzie niemożliwe. Im szybciej zostanie złożony wniosek, tym lepiej, ponieważ pożyczkodawcy naliczają odsetki za czas, kiedy klient dysponował środkami. Liczy się tutaj każdy pojedynczy dzień.

Warto wiedzieć, że istnieją pewne odstępstwa. Według prawa kredytodawca musi dostarczyć klientowi wzór wniosku o odstąpienie od umowy pożyczki. Jeżeli taki dokument się nie pojawi, trzeba po prostu poczekać. Najważniejsze jest to, że opóźnienie oznacza wydłużenie terminu na anulowanie zobowiązania. Przez późniejsze dosłanie wzoru dokumentu, czas jest liczony właśnie od tego momentu. To wciąż 14 dni, jednak rozpoczynamy odliczanie później.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza Finanse znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Wyślij wniosek!

Odstąpienie od umowy pożyczki, a brak spłaty – czym to grozi?

W momencie odstąpienia od umowy pożyczki obie strony są zobowiązane do spłacenia należności. Pożyczkodawca oddaje dla klienta wszystkie prowizje i dodatkowe opłaty – zostają one wysłane na podany we wniosku numer rachunku. Pożyczkobiorca musi natomiast zwrócić pożyczone środki wraz z prowizją za czas, kiedy nimi dysponował. Odstąpienie od umowy jest natychmiastowe, jak wyżej wspominałem. Brak spłaty może mieć poważne konsekwencje.

Wtedy instytucja pozabankowa ma prawo rozpoczęcia działań windykacyjnych. Wszystkie koszty ściągania należności z dłużnika zostają po stronie pożyczkobiorcy. Każdy pojedynczy dzień bez spłaty oznacza naliczanie coraz większych odsetek. Wszystkie pożyczone środki muszą zostać zwrócone. Odstąpienie od umowy pożyczki działa na podstawie ustawy, więc nie ma tutaj miejsca na niedomówienia.

Odstąpienie od umowy pożyczki, a prowizja – czy pożyczkobiorca otrzymuje zwrot?

Pożyczkodawca nie może naliczyć żadnych opłat za odstąpienie od umowy pożyczki w terminie do 14 dni. Wszystko reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. Instytucja pożyczkowa musi nawet zwrócić wszystkie koszty poniesione przez klienta. Ten musi zapłacić wyłącznie odsetki za kilka dni, kiedy dysponował środkami. Dodatkowych opłat nie ma, ponieważ prawnie taka umowa zostanie uznana za niezaistniałą.

Jak jednak wygląda kwestia prowizji? Nie zostaje ona zwrócona, ponieważ miała być doliczona do rat. Firma pożyczkowa zwraca tylko koszty, które już poniósł klient. Prowizja nie została opłacona w momencie podpisywania umowy pożyczki. Warto jednak wiedzieć, że opłaty notarialne ciągle pozostają po stronie pożyczkobiorcy.

Pożyczkodawca ma obowiązek oddać wszystkie koszty poniesione przez klienta, które są związane z zawarciem umowy. Taki zapis można znaleźć w ustawie o kredycie konsumenckim, więc prawo gwarantuje zwrot. Mimo wszystko pożyczkobiorca również musi je respektować i oddać środki jak najszybciej.

Czy odstąpienie od kredytu również jest możliwe?

Odstąpienie od umowy pożyczki jest możliwe tylko, jeżeli zobowiązanie spełnia warunki kredytu konsumenckiego, który opisuje ustawa. Tak więc analogicznie takie rozwiązanie jest dostępne dla innych produktów finansowych. Odstąpienie od umowy w terminie do 14 dni można zrealizować przy kredycie gotówkowym, hipotecznym czy nawet rewolwingowym. Najważniejsze jest to, by spełniał on warunki, jakie opisuje ustawa, czyli musi być niższy niż określona kwota. Tak jak zostało wyżej wspomniane, kwalifikują się wyłącznie kredyty do 255 500 zł lub równowartości w innej walucie.

Wysokość pożyczonej kwoty będzie miała największe znaczenie przy konsolidacyjnych zobowiązaniach. Łączenie wielu kredytów sprawia, że ich wartość bardzo szybko rośnie. W takim przypadku należy szczególnie zwracać uwagę na to, by nie przekroczyć kwoty określonej w ustawie. Jeżeli będzie ona wyższa niż 255 500 zł, nie będzie można skorzystać z możliwości odstąpienia od kredytu w terminie do 14 dni bez żadnych konsekwencji i kosztów.

Warto wiedzieć, jak konkretnie wygląda cały proces anulowania zobowiązania finansowego:

 1. Przygotowanie wniosku o odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu. Należy tutaj wykorzystać wzór dostarczony przez kredytodawcę lub znaleziony w internecie po modyfikacjach. Najważniejsze by były tam zawarte wymagane, wyżej wymienione informacje.
 2. Odpowiednio przygotowany dokument można wysłać na adres kredytodawcy, czyli banku lub instytucji udzielającej pożyczek. Będzie on podany między innymi w umowie i wzorze wniosku.
 3. Kredytodawca rozpatruje wniosek. Jeżeli spełnione są warunki prawne kredytu konsumenckiego oraz nie minął termin 14 dni, odstąpienie od umowy zostanie uznane.
 4. Kredytobiorca ma 30 dni na spłatę wszystkich pożyczonych środków. W tym samym czasie bank zwraca koszty związane z zawieraniem umowy.

Cały proces nie jest trudny i wygląda dokładnie tak samo przy kredycie oraz pożyczce. Spełniając warunki, można być pewnym uznania wniosku.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie? Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Czy mamy także 14 dni na odstąpienie od umowy kredytu?

Tutaj nic się nie zmienia, zasady są dokładnie takie same jak przy pożyczce, ponieważ odstąpienie od umowy opiera się na ustawie o kredycie konsumenckim. Jest ona identyczna dla każdego produktu finansowego. Wszystkie banki czy firmy pożyczkowe muszą ją respektować.

Warto wiedzieć, że można tak naprawdę liczyć okres 14 dni od momentu otrzymania wzoru wniosku o odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu. Sporadycznie zdarzają się sytuacje, kiedy ten dokument nie zostaje przysłany. Wydłuża to czas, więc działa na plus dla kredytobiorcy. Mimo wszystko takie pomyłki są dość rzadkie. Warto jednak o nich pamiętać, ponieważ można przypadkowo skorzystać.

Odstąpienie od umowy pożyczki i kredytu – podsumowanie

Odstąpienie od umowy w przypadku dowolnego zobowiązania finansowego pozwala po prostu zmienić zdanie tak naprawdę w ostatniej chwili bez większych konsekwencji. Takie rozwiązanie oferuje każdy kredytobiorca, więc zawsze można z niego skorzystać. Wszystkie koszty związane z zawieraniem umowy zostaną natychmiast zwrócone.

Należy pamiętać o spłacie, ponieważ jej brak oznacza tutaj poważne konsekwencje. Odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu powoduje, że można ją traktować jako niezawartą. Dlatego też wszystkie środki z obu stron muszą zostać zwrócone.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *