Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank – co dalej?

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank – co dalej

W artykule podejmujemy niezwykle ciekawy, a zarazem kontrowersyjny temat, który dotyczy wypowiedzenia umowy kredytowej. Nie da się ukryć, że decyzja podjęta przez bank w tym zakresie wzbudza wiele emocji wśród kredytobiorców. Otóż stanowi niebagatelny problem. Nic w tym dziwnego, że traktowana jest jako najsurowsza kara. Jednak dla instytucji finansowej jest ostatecznością. Dziś postaramy się przybliżyć zagadnienie, rozstrzygając szereg wątpliwości. Zapraszamy do lektury.

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank – co dalej?

Placówka bankowa wypowiadając umowę kredytu, musi podać, czym jest to spowodowane. Jej obowiązkiem jest listowne poinformowanie osoby zadłużonej o takiej decyzji wraz z uzasadnieniem. Od chwili otrzymania pisma zadłużony ma 30 dni na spłatę całościowego zobowiązania. Gdy jest zagrożony upadłością, bank może skrócić okres wypowiedzenia do 7 dni, zgodnie z art. 75 pkt 2 Prawa Bankowego. Jeśli natomiast instytucja zgodziła się na objęcie umowy programem naprawczym, to nie może wypowiedzieć umowy, o czym stanowi art. 75 pkt 3 Prawa Bankowego. Natomiast jeśli dojdzie do zerwania warunków programu naprawczego przez pożyczającego, bank w takiej sytuacji ponownie uzyskuje możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej. Jest to uregulowane w pkt 4, artykułu 75 Prawa Bankowego.

Kroki, jakie warto rozważyć to:

  • oddanie dokumentów do analizy kancelarii bądź firmie prawniczej,
  • na podstawie otrzymanej analizy ustalenie, czy bank w sposób zgodny z prawem wypowiedział umowę kredytu; dobrą informacją jest to, że w większości przypadków eksperci znajdują błędy, których zaistnienie zmienia oblicze rozmowy z placówką.

Gdy biorca kredytu nie wywiąże się ze spłaty, musi liczyć się z wniesieniem sprawy do sądu i pozyskaniem nakazu zapłaty. Nadesłanie nakazu zapłaty otwiera mu drogę do przedłożenia do wydającego go sądu pisma zawierającego zarzuty. W nim musi określić, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz zaprezentować okoliczności faktyczne i dowody. Ma na to 14 dni. Odbiór nakazu zapłaty wymaga konkretnego postępowania. Odpowiednie zareagowanie przez dłużnika i tym samym wystosowanie pisma do sądu jest realną szansą na wyjście z tej jakże patowej sytuacji.

Istotnym elementem jest przeczytanie umowy kredytowej i zweryfikowanie, czy nie znajdują się w niej zapisy na niekorzyść banku. Nie mamy co do tego wątpliwości, że zawsze trzeba pamiętać o swoich prawach i ubiegać się o ich egzekwowanie. Oczywiście walka na drodze sądowej nie należy do najłatwiejszych, gdy nie posiada się wiedzy, ale w tym obszarze może pomóc doświadczony prawnik. Biorąc pod uwagę wyroki wydawane przez sądy, chcemy zaznaczyć, że instytucja bankowa nie zawsze jest wygraną stroną w tego typu procesach. Jest to równoznaczne, z tym że udowodnienie swoich racji jest jak najbardziej możliwe.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie? Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego przez bank – co dalej?

Ustawa Prawo bankowe oraz ustawa o kredycie hipotecznym przewidują trzydziestodniowy podstawowy termin na wypowiedzenie przez bank kredytu hipotecznego. To oznacza, że kredytodawca nie może wypowiadać zawartej umowy zbyt szybko. Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa nieuzasadnione jest zastosowanie takiego procederu np. po niezapłaceniu przez klienta jednej raty.

Jeżeli placówka bankowa wypowiada umowę kredytu hipotecznego, klient może spróbować odwołać się od tej decyzji bądź wyjaśnić zaistniałą sytuację. Dla wszystkich typów kredytów wypowiedzenie umowy przebiega na takich samych zasadach. Zdarza się też tak, że już nic nie może zrobić, co jest jednoznaczne z tym, iż wypowiedzenie jest w pełni skuteczne.

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank – przyczyny

Warto mieć świadomość, że w większości umów kredytów konsumenckich zaciąganych przez osoby fizyczne o wartości, która nie przekracza 255 550 złotych, zawarte są zapisy dotyczące warunków ich wypowiedzenia. Poza tym w ustawie – Prawo bankowe jasno wskazano, że „w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu lub wypowiedzieć umowę kredytu”.

Najczęstszym powodem wypowiedzenia umowy kredytowej przez instytucję finansową są niespłacane raty. Oczywiście nie dzieje się to natychmiastowo. W momencie, gdy dłużnik nie uiszcza płatności w terminie, wówczas w pierwszej kolejności bank stara się mu skutecznie o tym przypominać, wysyłając listy bądź sms-y czy też wykonując telefony. Jeżeli działania te nie przynoszą oczekiwanego skutku, wówczas podejmowane są czynności bardziej rygorystyczne w postaci wypowiadanej współpracy.

Co ciekawe, z najnowszego raportu BIK bardzo wyraźnie wynika, że w Polsce jest mnóstwo osób, które nie radzą sobie z terminową spłatą zaciągniętych kredytów zarówno gotówkowych, jak i hipotecznych.

Pragniemy dodać, że sięgnięcie po broń, jaką jest wypowiedzenie umowy kredytu, ma też miejsce w innych okolicznościach. Mamy tu na myśli takie przypadki jak np.:

  • osoba zadłużająca na etapie składania wniosku o kredyt wprowadziła placówkę bankową w błąd, podając nieprawdziwe dane osobowe lub ukrywając swoją sytuację mieszkaniową,
  • kredytobiorca stracił stałe źródło dochodu albo jego sytuacja finansowa uległa niekorzystnej zmianie,
  • znacząco zaczęła spadać wartość zabezpieczeń zadłużonego,
  • pożyczkobiorca wykorzystał pozyskany kredyt na cele, które nie były zadeklarowane we wniosku kredytowym.

Skuteczne wypowiedzenie umowy kredytu przez bank

Jak już wykazaliśmy, posunięcie się przez bank do takiego kroku, jakim jest wypowiedzenie umowy kredytowej, nie jest łatwe, lecz uzasadnione. Jest to dla niego ostateczna możliwość, jaka wchodzi w grę, gdy pożyczający nie wywiązuje się z obopólnych ustaleń. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się w dniu skutecznego doręczenia wypowiedzenia umowy kredytowej.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Wyślij wniosek!

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy przez bank?

Każdy zapewne zastanawia się nad tym, jak dalece postanowienie placówki bankowej jest wiążące i czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej. Spieszymy z wyjaśnieniami. Na szczęście nie jest ono ostatecznym zakończeniem kredytowania. Istnieje bowiem reklamacja, którą bank może uwzględnić i wtedy umowa dalej obowiązuje. Jak wspomnieliśmy, klient może również bronić się, idąc do sądu. Konieczne jest przy tym przytoczenie argumentów działających na jego korzyść, np. wyszczególnienie błędów w dokumentacji złożonej przez instytucję lub niedozwolonych zapisów w umowie kredytowej.

Jak rozmawiać z bankiem po wypowiedzeniu umowy?

Z dniem wypowiedzenia umowy powstaje obowiązek zwrotu całej pożyczonej sumy. Musi on być wypełniony w ciągu 30 dni od wydania decyzji, chyba że bank poda dłuższy okres realizacji wypowiedzenia. Rozstrzygnięcie problemu w polubowny sposób jest znacznie bardziej realne aniżeli okazywanie złości. W ramach tego niezbędne jest wskazanie konkretnych prawnych aspektów, do których się nie zastosował. Reklamacja to pierwszy krok w rozmowie z nim. 

Negocjacje z bankiem po wypowiedzeniu umowy – jak powinny przebiegać?

Podejmując negocjacje z kredytodawcą, należy zachować trzeźwy umysł i nie kierować się emocjami. Po pierwsze, konsument musi przedstawić się w takim świetle, aby nie był traktowany z góry. To oznacza, że musi wyrazić wolę współpracy. Wówczas jest szansa na porozumienie i przeanalizowanie jego sytuacji osobistej, bez uciekania się wyłącznie do automatycznych procedur.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy kredytowej

Brak zgody co do decyzji banku o wypowiedzeniu umowy kredytowej powoduje chęć odwołania się od niej. Podjęcie sporu jest możliwe na drodze sądowej. Jest to opcja, na którą warto zdecydować się, gdy ma się przeświadczenie, iż możliwe jest udowodnienie, że zakończenie współpracy jest niezasadne. Trzeba pamiętać o tym, że sąd weźmie pod uwagę wyłącznie błędy formalne, w związku z czym zdecydowanie lepszą alternatywą jest negocjowanie z kredytobiorcą odpowiednio wcześnie, aby uniknąć takiej sytuacji.

Trudne kredyty to nasza specjalność.

Z pomocą doradcy Habza Finanse uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Napisz do nas!

Ugoda z bankiem po wypowiedzeniu kredytu

Wypowiedzenie umowy kredytowej nie zamyka drogi do zawarcia ugody z bankiem. Tak naprawdę warto do niej dążyć, ponieważ koszty finansowe oraz emocjonalne związane z dalszymi konsekwencjami wypowiedzenia są bardzo wysokie. Dysponując stosownymi dowodami, można przekonać instytucję do dalszej współpracy, czyli ugody na korzystnych warunkach dla obydwu stron.

Bank wypowiedział umowę kredytu – skąd wziąć dodatkowe pieniądze?

Wypowiedzenie umowy kredytowej wiąże się niestety z przykrymi konsekwencjami dla kredytobiorcy. W efekcie tego jest on zobowiązany do zwrotu całego długu, co bezsprzecznie jest dla niego wysoce dotkliwe. W przeciwnym razie grozi mu egzekucja komornicza i brak szans na pozyskanie kolejnego kredytu. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest spłata zadłużenia. Skąd jednak wziąć niezbędną gotówkę? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Można oczywiście rozważyć skorzystanie ze wsparcia podmiotów pozabankowych czy rodziny.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi: ,

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności