Kredyt podatkowy – poznaj jego definicję i warunki

Kredyt podatkowy – poznaj jego definicję i warunki

Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, mogą skorzystać z opcji odroczenia płatności zaliczek na podatek dochodowy. Przywilej ten to tzw. kredyt podatkowy. Rozwiązanie to dostępne jest jednak wyłącznie dla określonej grupy podatników prowadzących swoją firmę i przysługuje tylko w jednym roku podatkowym. Czym dokładnie jest kredyt podatkowy, jak działa i kto może skorzystać z tego rozwiązania? Podpowiadamy.

Kredyt podatkowy – wprowadzenie

Większość osób słysząc pojęcie, jakim jest kredyt, zakłada, że otrzyma jakieś środki finansowe, które następnie trzeba będzie w wyznaczonym terminie zwrócić. Kredyt podatkowy jest to jednak potoczna nazwa zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy. W tym przypadku nic nie dostajemy, a tylko odraczamy płatność podatku, ponieważ nie znika on całkowicie, tylko będzie musiał zostać spłacony przez przedsiębiorcę, który skorzysta z tego rozwiązania w późniejszym terminie na określonych warunkach. Wciąż jednak niewiele osób prowadzących swoją działalność gospodarczą zdaję sobie sprawę, że może skorzystać z takiej opcji.

Fot. Pixabay

Co to jest kredyt podatkowy?

Niektórzy przedsiębiorcy wciąż nie wiedzą, co to jest kredyt podatkowy. Otóż kredyt podatkowy to zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w danym roku. Rozwiązanie to daje podatnikowi możliwość uregulowania tej daniny w późniejszym terminie. Opcja ta jednak dostępna jest wyłącznie dla podatników, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie swojej działalności lub przedsiębiorców funkcjonujących na rynku od stosunkowo niedawna. 

Zwolnienie to przysługuje tzw. małym przedsiębiorcom, spełniającym ściśle określone warunki. Mimo że kredyt podatkowy nie jest standardowym produktem bankowym, w przypadku którego otrzymujemy pieniądze, to zasady dotyczące spłaty tego zobowiązania są podobne do tych obowiązujących w bankach. Odroczony podatek jest spłacany przez przedsiębiorcę przez okres 5 kolejnych lat po 20% rocznie.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Jak działa kredyt podatkowy?

O kredycie podatkowym wie stosunkowo niewielu przedsiębiorców, a szkoda, ponieważ rozwiązanie to może bardzo ułatwić funkcjonowanie na rynku firmom działającym od niedawna. Z opcji mogą skorzystać podatnicy CIT, a także opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jak działa kredyt podatkowy? Przedsiębiorca nie otrzymuje żadnych pieniędzy, lecz jest zwolniony z konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy przez rok. Następnie opłaty te zostają rozłożone na 5 lat po 20% rocznie. Standardowo takie zaliczki należy regulować do 20 dnia każdego miesiąca. Pojęcia kredytu podatkowego nie należy mylić z tzw. metodą kredytu podatkowego dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania osób, które osiągają dochody za granicą.

Kredyt podatkowy – ustawa

Wszelkie zasady dotyczące kredytu podatkowego, a przede wszystkim warunki jego udzielania są ściśle regulowane przez przepisy prawne. Zapisy takie znajdują się w artykule 44 ust. 7a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te stanowią, że przedsiębiorca, który chce skorzystać z kredytu podatkowego, musi być osobą prowadzącą działalność gospodarczą po raz pierwszy. W okresie trzech lat wstecz nie mógł więc prowadzić żadnej innej poza rolniczej działalności gospodarczej zarówno samodzielnie, jak i jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną. Tego typu działalności nie mógł również w wyznaczonym w ustawie czasie prowadzić małżonek osoby zainteresowanej kredytem podatkowym, jeżeli istnieją między nimi wspólność majątkowa.

Kredyt podatkowy – przykład

Przedsiębiorca, który ma prawo skorzystać z kredytu podatkowego, a więc złożył pisemne oświadczenie w urzędzie skarbowym do 31 stycznia danego roku podatkowego na przykład 2022, nie musi płacić przez cały 2022 rok zaliczek na podatek dochodowy, ani podatku wykazanego w PIT-36. Musi jednak złożyć deklarację PIT-36, a podatek uwzględniony w tym formularzu będzie spłacał przez kolejne 5 lat, co roku po 20%. Oznacza to, że jeżeli na przykład w 2022 roku, kiedy był on zwolniony z płacenia podatku, kwota, jaką powinien przekazać do urzędu skarbowego wyniosła 10 000 zł i została uwzględniona w PIT-36, będzie rozłożona na pięć lat, a więc rok 2023, 2024, 2025, 2026 i 2027. Każdego roku jest zobowiązany do płacenia 20% kwoty podatku za 2022 rok, czyli 20%*10 000 zł = 2000 zł rocznie.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza Finanse jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Dla kogo kredyt podatkowy?

Chociaż kredyt podatkowy to przywilej dedykowany przedsiębiorcom, którzy dopiero od niedawna prowadzą swoją działalność gospodarczą, to jednak nie jest on dostępny już od pierwszych tygodni prowadzenia firmy. Z przywileju tego mogą skorzystać osoby, które od co najmniej trzech lat nie prowadziły żadnej firmy ani nie były wspólnikiem w spółce. Z możliwości tej można skorzystać:

  • po roku prowadzenia działalności, jeżeli funkcjonowała ona minimum przez 10 miesięcy, lub
  • po dwóch latach od rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli w pierwszym roku firma funkcjonowała krócej niż 10 miesięcy.

To jednak nie wszystkie warunki, które musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać kredyt podatkowy. Z przywileju tego mogą skorzystać osoby, które dodatkowo:

  • należą do grupy tzw. małych przedsiębiorców,
  • ich średni miesięczny przychód z prowadzonej działalności w poprzednim roku podatkowym wynosił minimum 1000 euro,
  • w poprzednim roku zatrudniały minimum pięć osób na podstawie umowy o pracę.

Małym przedsiębiorcom jest firma, która działa na niewielką skalę, a więc zatrudnia maksymalnie 50 osób, a jej roczny obrót netto nie przekracza 10 milionów euro.

Kredyt podatkowy – warunki

Wszelkie warunki udzielenia kredytu podatkowego reguluje art. 44 ustęp 7a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poza wymienionymi wcześniej wymaganiami przedsiębiorca, który chce skorzystać z tego przywileju, w swojej działalności gospodarczej nie może wykorzystywać środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku o znacznej wartości udostępnionych mu nieodpłatnie przez osoby zaliczane do pierwszej i drugiej grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Za znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiącą równowartość kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według kursu ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia roku poprzedzającego rok, w którym chce się skorzystać z tego zwolnienia. Żeby otrzymać kredyt podatkowy, należy do rozliczać się na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie dokumenty do kredytu podatkowego?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z kredytu podatkowego, powinni najpierw upewnić się, czy spełniają niezbędne warunki. Następnie muszą udać się do urzędu skarbowego i złożyć odpowiednie oświadczenie. W piśmie takim należy uwzględnić informacje potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków, a więc dotyczące średniego miesięcznego dochodu czy liczby zatrudnionych pracowników. Wniosek o kredyt podatkowy należy złożyć najpóźniej do 31 stycznia roku podatkowego, w którym chce się skorzystać z tego zwolnienia. Na koniec roku przedsiębiorca zobligowany jest do złożenia PIT-Z, a więc załącznika do PIT-36 i PIT-36L, w którym powinien wykazać podatek.

Kredyt podatkowy – kiedy zdecydować się na ten rodzaj finansowania?

Kredyt podatkowy to przywilej, z którego można skorzystać tylko w określonym czasie, spełniając konkretne wymagania. Dlatego przedsiębiorcy, którzy mają prawo do takiej ulgi, chętnie decydują się na ten rodzaj finansowania. Czasowe odroczenie płatności podatku pozwala początkującym firmom przeznaczyć te środki na inne cele, na przykład na rozwój przedsiębiorstwa, zakup specjalistycznych urządzeń czy działania marketingowe. Pieniądze te mogą więc wpłynąć pozytywnie na rozwój firmy i zwiększyć jej sprzedaż, czy zainteresowanie jej usługami. Warto jednak mieć świadomość, że płatność podatku w tym przypadku jest jedynie odroczona, a więc w kolejnych latach trzeba będzie spłacić to zobowiązanie.

Z pomocą doradcy Habza Finanse możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm.

Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Napisz do nas!

Na co przeznaczyć kredyt podatkowy?

Środki zaoszczędzone w ramach odroczenia płatności podatku, a więc dzięki rozwiązaniom, jakie oferuje kredyt podatkowy, można przeznaczyć na dowolny cel. Żadne przepisy prawne nie regulują warunków wykorzystania z zaoszczędzonych pieniędzy. Z tego powodu przedsiębiorca może wykorzystać je w dowolnym celu. Mogą one pomóc w rozwoju firmy, a więc fundusze te można przeznaczyć na przykład na zakup niezbędnych urządzeń, oprogramowania czy floty. Nic nie stoi na przeszkodzie jednak, aby zapłacić tymi pieniędzmi za usługi specjalistów, szkolenia czy przeznaczyć je na premie dla pracowników.

Kredyt podatkowy dla osób fizycznych – wady i zalety

Kredyt podatkowy dla osób fizycznych to szansa na rozwój działalności gospodarczej, która funkcjonuje na rynku stosunkowo krótko. Możliwość odroczenia płatności, a więc zaoszczędzenia pieniędzy, które musielibyśmy przeznaczyć na zapłacenie podatku, doceniają zwłaszcza przedsiębiorstwa poszukujące środków na rozwój i zmodernizowanie firmy. 

Odroczone kwoty mogą być przeznaczone na dowolny cel. Dlatego przedsiębiorca ma możliwość spożytkować je, kupując nowy sprzęt czy oprogramowanie, ale także przeznaczyć je na inne potrzebne w danym momencie wydatki. Wadą kredytu podatkowego jest dość długa lista warunków, które należy spełnić, aby go otrzymać. Wiele nowopowstałych firm nie zatrudnia aż pięciu osób na podstawie umowy o pracę. Dlatego jest to kryterium, które dyskwalifikuje wiele przedsiębiorstw chcących skorzystać z kredytu podatkowego.

Kredyt podatkowy – unikanie podwójnego opodatkowania

Wiele osób myli kredyt podatkowy z tzw. metodą kredytu podatkowego, która dotyczy unikania podwójnego opodatkowania osób osiągających dochody za granicą. Nie należy jednak mylić tych dwóch pojęć. Kredyt podatkowy to przywilej dedykowany nowym firmom, pozwalający im uiścić podatek w późniejszym terminie. Z kolei metoda kredytu podatkowego dotyczy proporcjonalnego odliczenia zagranicznego podatku od daniny ustalonej dla łącznych dochodów.

Ile kosztuje kredyt podatkowy? Wszystko o kosztach

Kredyt podatkowy w odróżnieniu od tradycyjnych kredytów udzielanych przez banki nie wiąże się z żadnymi kosztami, a więc opłatami manipulacyjnymi, oprocentowaniem czy marżą banku. Jest to przywilej dedykowany ściśle określonej grupie przedsiębiorców, pozwalając im uiścić podatek za jeden rok w innym terminie. Dodatkowo zwolnienie to dotyczy wyłącznie zaliczek na podatek dochodowy. Kredyt podatkowy dotyczy więc podatku PIT a nie VAT. 

W ciągu roku korzystania z tego przywileju przedsiębiorca jest zwolniony z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, ale pozostałe koszty i zobowiązania podatkowe, w tym podatek VAT, musi regulować normalnie i w wyznaczonych terminach. Dodatkowo dochód za rok, w którym firma korzystała z kredytu podatkowego, należy wykazać w deklaracji PIT-36 i dołączyć do tego zeznania PIT-Z. Formularz ten należy składać następnie przez okres 5 kolejnych lat i doliczać do bieżącego dochodu 20% dochodu za rok, w którym korzystało się z ulgi. Kredyt podatkowy nie jest więc w żaden sposób oprocentowany. Kwota podatku, jaką przedsiębiorca powinien zapłacić w roku podatkowym, w którym skorzystał z tej opcji, jest rozłożona po równo po 20% na pięć kolejnych lat.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza Finanse.
Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Napisz do nas!

Kredyt podatkowy – czy warto?

Kredyt podatkowy to rozwiązanie, z którego warto skorzystać, jeżeli spełnia się niezbędne do uzyskania tego przywileju warunki, ponieważ przedsiębiorstwo może zyskać sporo funduszy na rozwój lub pokrycie innych wydatków. Sam kredyt podatkowy nie jest w żaden sposób oprocentowany, a dodatkowo rozłożony jest na 5 lat, dzięki czemu w kolejnych latach zobowiązanie to nie powinno być dużym obciążeniem dla firmy.

Należy jednak mieć świadomość, że kredyt podatkowy nie jest sposobem na niepłacenie podatku. Dlatego też zobowiązanie to należy później spłacać terminowo, a niedopełnienie tego obowiązku grozi surowymi konsekwencjami karno-skarbowymi. Organ ten może nałożyć na przedsiębiorstwo nie tylko karę za nieterminową płatność podatku w ratach, ale również na przykład za ukrywanie dochodu.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności