Co to jest kredyt obrotowy?

co to jest kredyt obrotowy

Wiele przedsiębiorstw działających na współczesnym rynku jest zmuszonych zaciągnąć kredyt w banku, aby dalej prosperować. Dziś nasza uwaga zostanie poświęcona kredytowi obrotowemu. Powiemy o tym, jak działa, jakie są jego rodzaje, jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać i gdzie o niego wnioskować. Poza tym wspomnimy o kosztach związanych z finansowaniem i jego spłacie. Na koniec wskażemy plusy i minusy kredytu. Zapraszamy do lektury!

Co to jest i jak działa kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy jest jedną z popularniejszych form finansowania oferowaną przedsiębiorcom przez placówki bankowe. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą go zaciągnąć na konkretny cel, a dokładniej mówiąc na zwiększenie ilości środków obrotowych. Tym samym mogą go spożytkować na bieżące finansowanie, takie jak faktury, podatki czy też inne krótkoterminowe zapotrzebowania finansowe, ale także na zakup niewielkiego wyposażenia. Można więc powiedzieć, że stanowi wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej.

Kredyt obrotowy polega na jednorazowym otrzymaniu przyznanej kwoty. Wnioskodawca może otrzymać środki finansowe na dowolne konto, jednak zobowiązany jest do podania celu, na który je przeznaczy. Odbywa się to pod rygorem kary.

Rodzaje kredytu obrotowego

Kredyt obrotowy obejmuje:

 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (limit w rachunku bieżącym) – jest porównywalny z debetem na rachunku osobistym, bowiem kiedy dochodzi do momentu, w którym płynność finansowa zostaje przerwana, wówczas pomocne są dodatkowe środki do wyznaczonego limitu (są dostępne od ręki); kredyt udzielany jest na krótki czas, z możliwością jego przedłużenia; każda wpłata na rachunek bieżący (firmowy) powoduje, że kwota zadłużenia ulega automatycznemu pomniejszeniu,
 • kredyt odnawialny w rachunku kredytowym – cały limit udostępniany jest od razu; klient uruchamia go w takiej wysokości, jakiej potrzebuje, a każdorazowa spłata odnawia go,
 • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (nieodnawialny w rachunku kredytowym) – jest przydzielany pożyczającemu, który potrzebuje dodatkowych pieniędzy; określona kwota znajduje się na odrębnym koncie, powiązanym z kredytem i może być wykorzystana w dogodnym czasie wyłącznie na niezbędne wydatki; zadłużenie spłacane jest zgodnie z ustalonym harmonogramem, w ratach albo w dowolnie wskazanych kwotach.

Kredyt obrotowy dla firm – warunki

Kredyt obrotowy uzyskiwany jest na krótki okres. Jego kwota jest zależna od tego, jakie wyniki osiąga przedsiębiorstwo w momencie wnioskowania. Jeśli posiada stabilną pozycję, ma znacznie większe szanse na jego pozyskanie. Cechą, jaka charakteryzuje to zobowiązanie, jest przede wszystkim elastyczność oraz możliwość dostosowania go do zaistniałych potrzeb. To oznacza, że możliwa jest zmiana czasu jego trwania, a dodatkowo istnieje opcja spłaty jednorazowo lub w transzach. Ponadto kredytobiorca może korzystać z niego w taki sposób, jak z limitu w koncie, dzięki czemu może utrzymać sytuację finansową na właściwym poziomie, nawet gdy pojawiają się przejściowe trudności.

Gdzie wnioskować o kredyt obrotowy?

O kredyt obrotowy można wnioskować w praktycznie każdym banku. Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie konkretnego dawcy, warto zapoznać się z różnymi ofertami. Dokładna analiza pozwoli wybrać najkorzystniejsze warunki.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem.

Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza Finanse, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Skontaktuj się z doradcą!

Kto może wnioskować o kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy skierowany jest do firm. Nie ma znaczenia forma prowadzonej działalności, jednak jej długość może wpłynąć na pozytywną decyzję placówki bankowej w sprawie pozyskania go. Przedsiębiorstwa, które dopiero pojawiły się na rynku, mogą mieć problem z jego uzyskaniem. Zwykle minimalny czas funkcjonowania, jaki jest wymagany, wynosi rok. Co więcej, nie bez znaczenia pozostaje zdolność kredytowa. Jeśli ta jest stosunkowo niska, instytucja może zażądać dodatkowego zabezpieczenia – najczęściej w postaci hipoteki lub klauzuli potrącenia zadłużenia z rachunku. Chcemy przy tym dodać, że dobra zdolność kredytowa to również możliwość negocjowania warunków umowy kredytowej. Reasumując, grupą klientów, do których kierowany jest kredyt obrotowy, są przedsiębiorcy:

 • mający regularne, dosyć wysokie wpływy na rachunek bankowy,
 • posiadający dużą sieć kontrahentów, od których otrzymują terminowe wpłaty,
 • cechujący się wysoką zdolnością kredytową,
 • dysponujący w danej instytucji rachunkiem bankowym,
 • odznaczający się dobrym statusem ekonomiczno-finansowym.

Wniosek o kredyt obrotowy – co powinien zawierać i gdzie go złożyć?

Wniosek o kredyt obrotowy powinien obejmować następujące kwestie:

 • imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy,
 • adres wnioskodawcy,
 • status prawny,
 • REGON/NIP,
 • dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie złożonego wniosku,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • podstawowe informacje o transakcji: kwota, okres kredytowania, przeznaczenie kredytu,
 • termin uruchomienia transz kredytu,
 • spłata kapitału kredytu,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • szczegółowe informacje o wnioskodawcy: powiązania z tytułu silnych relacji gospodarczych albo wspólności majątkowej,
 • struktura kluczowych dostawców i odbiorców,
 • największe aktualnie realizowane kontrakty,
 • informacje o współpracy z innymi bankami/instytucjami finansowymi.

Osoba składająca wniosek o kredyt obrotowy musi dostarczyć szereg dokumentów. Do tych najważniejszych należą:

 • potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wypis z KRS – dotyczy to wyłącznie podmiotów działających w obrębie spółki prawa handlowego,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • umowę bądź statut spółki,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów wystawiane przez właściwy urząd skarbowy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami należności publicznoprawnych (podatków i składek na ZUS),
 • wykaz z księgi przychodów i rozchodów, deklarację VAT, bilans rachunków zysków i strat za ostatni rok obrotowy – w zależności od okoliczności.

O kredyt obrotowy można wnioskować online, samodzielnie wypełniając wniosek w serwisie internetowym wybranej placówki czy też w oddziale i agencji.

Kredyt obrotowy dla firm – oprocentowanie i koszty

Kredyt obrotowy, jak każdy inny kredyt, nie należy do tanich źródeł finansowania. Trzeba liczyć się z oprocentowaniem, prowizją oraz opłatami dodatkowymi. Ich wysokość jest uzależniona od stóp procentowych, a także od przedmiotu negocjacji. Samo oprocentowanie może kształtować się w przedziale 6-9% w skali roku. Natomiast prowizja waha się na granicy 0-3,5%. Należy pamiętać, że za złożenie wniosku o finansowanie z reguły nie są pobierane żadne opłaty, choć niektórzy pożyczający narzucają je. Można też spotkać się z prowizją z tytułu administrowania lub wydatkami w związku z wcześniejszą spłatą.

Na co przeznaczyć kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy musi być wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Kredytobiorca może dzięki niemu zadbać o płynność finansową swojej firmy. Zakres, w jakim może go wykorzystać, to na przykład:

 • pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu,
 • zakup drobnego sprzętu do biura,
 • sfinansowanie zakupu surowców,
 • uregulowanie bieżących zobowiązań.

Spłata kredytu obrotowego – jak się odbywa?

Uszczegóławiając, to, w jaki sposób spłacane jest zaciągnięte zobowiązanie obrotowe, zdeterminowane jest w znacznej mierze wyborem formy kredytu. Ogólnie rzecz ujmując, spłata kredytu obrotowego odbywa się w ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem spłat na podstawie zawartej umowy.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza Finanse uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Napisz do nas!

Kredyt obrotowy – wady i zalety

Z kredytem obrotowym wiążą się zarówno plusy, jak i minusy. Do tych pierwszych można zaliczyć to, że:

 • jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli chce się sfinansować bieżące wydatki w przedsiębiorstwie – finansowanie ułatwia bezpiecznie prowadzenie działalności i stanowi awaryjne zabezpieczanie na sytuacje, które mogą nierzadko zaskoczyć,
 • zasady udzielania tego typu zobowiązania finansowego nie są skomplikowane – obowiązuje minimum formalności – wymagane są tylko dokumenty, które naprawdę są niezbędne do podjęcia decyzji o udzielenie kredytu,
 • charakteryzuje się elastycznym dopasowaniem – możliwość wyboru wariantu kredytu pod kątem swoich potrzeb w rachunku bieżącym bądź kredytowym,
 • okres kredytowania do 5 lat – szansa na dopasowanie do tego, w jakim rytmie działa firma,
 • decyzja kredytowa może być wydana nawet w dniu złożenia wniosku kredytowego,

Natomiast jako słabą stronę należy potraktować fakt, iż:

 • zbyt pochopne i nieprzemyślane zaciągnięcie kredytu obrotowego może prowadzić do naprawdę poważnych problemów, nieraz stawiając przedsiębiorstwo na skraju bankructwa,
 • jest praktycznie niedostępny dla nowych firm.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi:
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *