Jak obniżyć ratę kredytu?

jak-obnizyc-rate-kredytu

Podwyżki stóp procentowych sprawiły, że raty kredytów zaczęły gwałtownie rosnąć. Dla kredytobiorców jest to bardzo niekorzystna sytuacja. Może ich bowiem czekać utrata płynności finansowej. Nic więc dziwnego, że coraz więcej kredytobiorców zastanawia się nad tym, czy i jak obniżyć raty kredytów. Doradcy kredytowi pokazują, że możliwości jest co najmniej kilka. Z niektórych może skorzystać każdy kredytobiorca. Są jednak i takie, z których skorzystanie wymaga spełnienia określonych warunków. Na pewno w razie trudności ze spłatą kredytu warto negocjować z bankiem, aby uniknąć poważniejszych problemów.

Jak obniżyć raty kredytów po podpisaniu umowy?

Spora część kredytobiorców jest przekonanych, że po podpisaniu umowy z bankiem jej warunków już nie można zmienić. Tymczasem okazuje się, że nawet w trakcie jej obowiązywania można próbować porozumieć się z bankiem i wynegocjować nowe, korzystniejsze warunki spłaty kredytu. Na ogół nową umowę udaje się wynegocjować bez większych problemów. Bankom zależy bowiem na tym, aby odzyskać pożyczone pieniądze i chętnie przystają na zmianę wysokości rat. Oznacza to, że w sytuacji problemów z płaceniem rat należy jak najszybciej skontaktować się z oddziałem banku i podjąć próbę porozumienia się. Uwaga! Na taką rozmowę trzeba się wybrać jeszcze zanim pojawią opóźnienia z regulowaniem należności. W takiej sytuacji bank może nie być już tak elastyczny, a to oznacza, że kredytobiorcę może czekać spotkanie z pracownikiem firmy windykacyjnej.

Jak obniżyć raty kredytów? Sprawdzone sposoby

W sytuacji, gdy stopy procentowe są coraz wyższe, znacznie więcej kredytobiorców zastanawia się nad tym, czy można zmniejszyć ratę kredytu. Jak już wspominaliśmy, jest to możliwe. Obecnie kredytobiorcy zainteresowani zmniejszeniem rat mają do wyboru kilka różnych rozwiązań. Mogą zdecydować się na:

  • renegocjację podpisanej z bankiem umowy;     
  • wydłużenie okresu spłaty;   
  • refinansowanie kredytu; 
  • wakacje kredytowe;
  • kredyt konsolidacyjny;
  • skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Każde z tych rozwiązań ma zalety. Co ważne, są to rozwiązania dostępne niezależnie od tego, jaki rodzaj kredytu został zaciągnięty. Oznacza to, że z rozwiązań tych mogą skorzystać zarówno osoby, które wzięły kredyt gotówkowy, jak i osoby, które na swoim koncie mają kredyt hipoteczny. Proponowane sposoby na zmniejszenie rat kredytu warto poznać bliżej. Dzięki temu osoba mająca problemy ze spłatą rat będzie mogła wybrać opcję, która w jego sytuacji będzie najlepsza.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Wyślij wniosek!

Jak obniżyć ratę kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy jest jednym z najczęściej udzielanych przez banki rodzajów kredytów dla osób fizycznych. Nic więc dziwnego, że pytanie o to, jak obniżyć ratę kredytu gotówkowego zadawane jest naprawdę bardzo często. Sytuacja kredytobiorcy już po podpisaniu umowy kredytowej może ulec znacznej zmianie. Utrata pracy, obniżenie dochodów, poważna choroba – to sytuacje, których nie można przewidzieć. W chwili, gdy się one pojawią, terminowe regulowanie należności wobec banku mogą okazać się niezwykle trudne. Każda osoba, która znajdzie się w takiej sytuacji, nie powinna zwlekać, ale udać się do banku z prośbą o wakacje kredytowe. Takie rozwiązanie dostępne jest w większości banków komercyjnych, które działają na terenie naszego kraju. Uwaga! W umowie kredytowej znajduje się zapis o tym, ile razy w ciągu jednej umowy kredytobiorca może skorzystać z wakacji kredytowych. Rozwiązanie to nie jest bowiem instrumentem, z którego można korzystać wielokrotnie. Każdy kredytobiorca, który z tego rozwiązania chce skorzystać, powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową. Może się bowiem okazać, że tylko na pierwszy rzut oka wygląda ona tragicznie, a po bliższej analizie okaże się, że kolejne raty uda się jednak wpłacać w terminie.

Osoby, które decydują się na wystąpienie do banku o wakacje kredytowe, muszą pamiętać o tym, że rozwiązanie to oznacza zawieszenie rat na ściśle określony czas. Wakacje kredytowe mogą trwać od jednego do nawet sześciu miesięcy. Oczywiście to, ile wakacje kredytowe będą ostatecznie trwały, zależy od banku. Każdy bank ma w tym zakresie własne regulacje. Odroczone raty nie zostaną przez bank anulowane. Będą musiały zostać spłacone w późniejszym terminie. Wniosek o wakacje kredytowe należy oczywiście uzasadnić. Na pozytywną decyzję banku mogą liczyć osoby, które mają trudności z terminowym płaceniem rat z powodu ciężkiej choroby swojej lub bliskich czy utraty pracy. Wniosek należy złożyć jeszcze zanim pojawiają się zaległości w spłacaniu rat.

Kredytobiorcy, którzy zastanawiają się nad tym, jak obniżyć ratę kredytu mogą zdecydować się również na wydłużenie okresu spłaty. W tym przypadku również konieczne jest złożenia odpowiedniego wniosku do banku. Dłuższy okres kredytowania będzie oznaczał obniżenie wysokości rat. Należy jednak dokładnie zastanowić się, czy wysokość rat po zmniejszeniu na pewno będzie odpowiednia. Nie można też zapominać o tym, że wydłużenie okresu kredytowania oznacza wzrost odsetek, które trzeba będzie wpłacić do banku. Wydłużenie okresu kredytowania wiąże się ze wzrostem odsetek. Jeśli jednak raty w dotychczasowej wysokości zbyt mocno obciążają domowy budżet, może to być najbardziej dogodne, pozwalające uniknąć zaległości w spłacie kredytu rozwiązanie.

Kredytobiorca, który na swoim koncie ma więcej niż tylko jeden kredyt, może zdecydować się na konsolidację. Rozwiązanie to oznacza konieczność zaciągnięcia kolejnego kredytu. Pieniądze z tak zwanego kredytu konsolidacyjnego nie trafią jednak na konto kredytobiorcy. Środki z niego będą przeznaczone na spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów. Po jego udzieleniu zostaną przez bank przelane na konto, na które kredytobiorca wpłaca raty kredytu. Wniosek o kredyt konsolidacyjny można złożyć w dowolnym banku. Może to być ten sam bank, w którym już mamy zobowiązania, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać zupełnie inny bank. Przed udzieleniem kredytu konsolidacyjnego bank sprawdzi zdolność kredytową wnioskodawcy.

Refinansowanie kredytu to kolejna propozycja dla osób mających problemy ze spłatą swojego zobowiązania wobec banku. Aby można było z tej opcji skorzystać, należy znaleźć bank, który zaproponuje korzystniejsze warunki kredytowania niż bank, w który kredytobiorca już posiada zobowiązanie. Po znalezieniu takiego banku wystarczy do niego przenieść kredyt. Od strony technicznej wygląda to tak, że nowy kredytodawca spłaca zadłużenie w dotychczasowym, a kredytobiorca wpłaca raty na konto w nowym banku. Istotne jest to, że wysokość tych rat będzie niższa.

Jak obniżyć raty kredytu hipotecznego?

Wraz z podwyżką stóp procentowych raty kredytów hipotecznych stały się bardzo wysokie. Nic więc dziwnego, że osoby, które mają na koncie kredyt mieszkaniowy, zastanawiają się, jak obniżyć raty kredytu hipotecznego. Proponowanych przez banki rozwiązań w tym przypadku także jest kilka. Jednym z nich jest renegocjacja umowy kredytowej.

Większość kredytobiorców jest przekonanych, że podpisanej z bankiem umowy nie można zmienić. Tymczasem warunki umowy zawsze można negocjować i to niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od jej podpisania. Kredytobiorcy mogą złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości oprocentowania. Wzór pisma o zmniejszenie rat można znaleźć na stronie banku. W przypadku, gdy zostanie on rozpatrzony pozytywnie, wysokość rat ulegnie zmniejszeniu. Wniosek o zmianę wysokości oprocentowania należy jednak uzasadnić, używając istotnych argumentów. Na pozytywną odpowiedzieć banku raczej nie mogą liczyć kredytobiorcy, którzy bez zastanowienia zaciągali kolejne kredyty, gdy stopy procentowe były zerowe. Osoby, które wykażą, że ich dochody zmniejszyły się, mogą liczyć na to, że bank przychyli się do ich wniosku.

Osoby, które zastanawiają się nad tym, jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego, mają do dyspozycji jeszcze jedną możliwość. To Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Został on powołany do życia tylko w jednym celu. Jego zadaniem jest pomoc osobom, które muszą spłacać kredyt mieszkaniowy, ale z różnych przyczyn ich sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców pomocy może udzielać maksymalnie przez okres 36 miesięcy. Maksymalna miesięczna kwota wsparcia może wynieść nawet 2 000 zł. Osoby, które ten rodzaj wsparcia interesuje, bardziej szczegółowe informacje znajdą na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kolejna możliwość to zamrożenie raty kredytu hipotecznego. Tak określa się wspominane już wakacje kredytowe. Warto pamiętać, że rozwiązanie to jest dostępne tylko dla tych kredytobiorców, którzy w opłacaniu rat nie mają żadnych zaległości.

Jak negocjować z bankiem obniżenie raty kredytu?

Jak negocjować z bankiem obniżenie raty kredytu – na tak postawione pytanie wcale nie trzeba udzielać długiej odpowiedzi. Najbardziej istotne jest użycie odpowiednich argumentów. Bank może zmniejszyć wysokość rat tylko wtedy, gdy przesłanki nie będą pozostawiać żadnych wątpliwości. Na pewno bank nie zgodzi się na zmniejszenie rat tylko dlatego, że kredytobiorca nagle zainteresowany jest dłuższym okresem spłaty kredytu. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku o obniżenie rat kredytu można liczyć z powodu:

  • utraty pracy, jeśli nie doszło do niej z winy kredytobiorcy;     
  • obniżenia wysokości zarobków;
  • ciężkiej choroby kredytobiorcy;
  • ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny kredytobiorcy.

Osoby, które powołają się na jeden z wymienionych argumentów, mają bardzo duże szanse pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku przez bank. Oczywiście wykorzystane argumenty muszą być zgodne z prawdą. Oszukiwanie banku może stać się przyczyną kolejnych problemów. Nieuczciwi kredytobiorcy mogą zostać oskarżeni przez bank o próbę wyłudzenia pieniędzy, a to oznacza kłopoty z prawem.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem.

Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie.
Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza Finanse, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Skontaktuj się z doradcą!

Prośba o obniżenie raty kredytu gotówkowego – jak powinna wyglądać?

Prośba o obniżenie kredytu gotówkowego, ale także prośba o obniżenie kredytu hipotecznego, co do zasady są takie same. Składając taki wniosek, należy w nim podać swoje dokładne dane. Trzeba także podać dane kredytodawcy, do którego wniosek jest skierowany. We wniosku koniecznie musi znaleźć się numer umowy kredytowej. Oczywiście swoją prośbę należy uzasadnić. Brak uzasadnienia może skutkować podjęciem przez bank negatywnej decyzji. Uzasadnienie prośby o obniżenie raty kredytu jest więc niezwykle istotne. Od użytych argumentów zależy, jaką decyzje podejmie bank.

O ile obniży się rata kredytu po negocjacjach?

Kiedy kredytobiorca wie, jak negocjować z bankiem obniżenie raty kredytu, z pewnością chętnie dowie się też, o ile obniży się rata kredytu, gdy bank podejmie pozytywną decyzję. Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe. Obniżenie rat kredytu zależy bowiem od kilku czynników. Na wysokość rat wpłynie nie tylko wysokość zaciągniętego kredytu. Bank może zaproponować różne rozwiązania. Wiele więc zależy też od tego, jakie opcje zostaną zaproponowane. W przypadku, gdy okres kredytowania bank zdecyduje się znacznie wydłużyć, wysokość rat mocno się zmniejszy.

Kiedy kredyty zaczną spadać po wniesieniu prośby o obniżenie raty?

Każdy, kto zdecydował się na złożenie wniosku o obniżenie rat, zadaje sobie pytanie o, to kiedy kredyty zaczną spadać. Na tak postawione pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy bowiem od decyzji podjętej przez bank. Kredytodawca może obniżyć ratę już w miesiącu, który nastąpi po miesiącu, w którym wniosek został złożony. W takiej sytuacji obniżka nastąpi naprawdę szybko. Należy jednak pamiętać, że to bank decyduje o tym, od kiedy zacznie obowiązywać zmniejszenie rat oraz jak będzie ono wyglądało. Nie można wykluczyć, że na termin obniżenia wysokości raty kredytobiorcy przyjdzie poczekać znacznie dłużej.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza Finanse jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Dlaczego warto obniżyć ratę kredytu?

Obniżenie raty kredytu pozwoli odzyskać kredytobiorcy płynność finansową. To rozwiązanie adresowane jest do kredytobiorców, którzy z różnych przyczyn mają trudności z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań. Dzięki temu, że bank zgodzi się na zmniejszenie wysokości rat, terminowe ich spłacanie stanie się możliwe. W efekcie osoby, które nie radzą sobie z terminowym spłacaniem rat, nie muszą obawiać się, że bank rozpocznie wobec nich procedurę windykacyjną. Wizyty komornika także nie trzeba będzie się już obawiać.

Jak obliczyć raty kredytu, aby wiedzieć, czy potrzebujemy obniżenia rat?

Jako kredytobiorca wiesz już, jak obniżyć ratę kredytu. Dowiedziałeś się także, jak powinieneś uzasadnić swój wniosek, aby szanse na jego pozytywne rozpatrzenie przez bank były większe. Z pewnością teraz zastanawiasz się nad tym, jak obliczyć raty kredytu. Rozwiązaniem najprostszym jest skorzystanie z kalkulatora kredytowego. Narzędzie to można z łatwością znaleźć w Internecie. Kalkulator kredytowy jest udostępniany za darmo, a skorzystanie z niego jest naprawdę bardzo proste i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Z obliczeniem wysokości raty po obniżce poradzi sobie z łatwością każdy kredytobiorca.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności