Regulamin reklamacji Habza Finanse

REGULAMIN REKLAMACJI

 1. Celem procedury jest wprowadzenie jednolitych zasad obs┼éugi reklamacji sk┼éadanych przez Klient├│w korzystaj─ůcych z us┼éug Habza Finanse Sp. z o.o.
 2. Procedur─Ö stosuje si─Ö do okre┼Ťlenia trybu post─Öpowania podczas przyjmowania reklamacji, termin├│w ich rozpatrywania, przeprowadzania oceny zasadno┼Ťci oraz udzielania odpowiedzi zg┼éaszaj─ůcemu reklamacj─Ö.
 3. Pod poj─Öciem reklamacji rozumie si─Ö wyst─ůpienie skierowane do Habza Finanse Sp. z o.o. przez Klienta, w kt├│rym Klient zg┼éasza zastrze┼╝enia dotycz─ůce us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Habza Finanse Sp. z o.o.
 4. Reklamacje dotycz─ůce us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Habza Finanse Sp. z o.o. mog─ů by─ç zg┼éaszane w formie:
 • pisemnej ÔÇô za po┼Ťrednictwem przesy┼éki pocztowej w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe na adres siedziby Habza Finanse Sp. z o.o.: ul. Gr├│jecka 1/3 02 ÔÇô 019 Warszawa lub poprzez bezpo┼Ťrednie z┼éo┼╝enie w biurze w/w siedziby;
 • elektronicznej ÔÇô za pomoc─ů poczty elektronicznej na adres: biuro@habza.com.pl;
 • ustnej:
  • telefonicznie przez kontakt pod nr tel. 22 428 48 02 w godzinach od 9:00 do 17:00, w dniach od poniedzia┼éku do pi─ůtku;
  • osobi┼Ťcie, w siedzibie Habza Finanse Sp. z o.o., do protoko┼éu sporz─ůdzonego przez upowa┼╝nionego pracownika.
 1. Reklamacje z┼éo┼╝one w jednej z powy┼╝szych form b─Öd─ů rozpoznawane na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 2. Reklamacja powinna zawiera─ç:
 • oznaczenie osoby sk┼éadaj─ůcej reklamacj─Ö;
 • dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e- mail);
 • opis zdarzenia, kt├│rego dotyczy;
 • wskazanie zastrze┼╝enia co do us┼éugi oferowanej przez Habza Finanse Sp. z o.o.;
 • wskazanie oczekiwanego przez Klienta stanu po rozpatrzeniu reklamacji;
 • numer umowy, kt├│rej reklamacja dotyczy.
 1. Habza Finanse Sp. z o.o. potwierdzi Klientowi otrzymanie reklamacji w formie odpowiadaj─ůcej formie jej z┼éo┼╝enia, nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 24h od chwili jej otrzymania.
 2. Habza Finanse Sp. o.o. niezw┼éocznie po otrzymaniu reklamacji przyst─ůpi do jej analizy. Dokona oceny zasadno┼Ťci reklamacji oraz zgodno┼Ťci wykonanej us┼éugi z zawart─ů umow─ů.
 3. Rozpatrzenie prawid┼éowo z┼éo┼╝onej reklamacji odbywa si─Ö w terminie nie d┼éu┼╝szym, ni┼╝ 30 dni od dnia jej otrzymania. Za prawid┼éowo z┼éo┼╝on─ů reklamacj─Ö uwa┼╝a si─Ö reklamacj─Ö zawieraj─ůc─ů wszystkie elementy niezb─Ödne wskazane w pkt. 4 ┬ádostarczone do Sp├│┼éki w spos├│b okre┼Ťlony w pkt. 3. Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie odpowiedzi przed jego up┼éywem.
 4. Habza Finanse Sp. z o.o. mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do Klienta z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie dodatkowych informacji w formie pisemnej lub dostarczenie dodatkowych dokument├│w, je┼╝eli uzyskanie tych informacji b─Ödzie niezb─Ödne do rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku, gdy Klient nie wska┼╝e w z┼éo┼╝onej reklamacji element├│w niezb─Ödnych, rozpatrzenie reklamacji zostanie wstrzymane do czasu uzupe┼énienia informacji, a termin jej rozpatrzenia liczony b─Ödzie od dnia, w kt├│rym stanie si─Ö ona kompletna.
 6. Dopuszcza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç wyd┼éu┼╝enia terminu rozpatrywania reklamacji w szczeg├│lnie skomplikowanych przypadkach, uniemo┼╝liwiaj─ůcych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w podstawowym terminie. W tej sytuacji Klient jest informowany przed up┼éywem 30 dniowego terminu o:
 • przyczynie wyd┼éu┼╝enia terminu;
 • okoliczno┼Ťciach, kt├│re musz─ů by─ç ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 • przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na z┼éo┼╝on─ů reklamacj─Ö, kt├│ry nie mo┼╝e przekroczy─ç 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 1. W przypadku niedotrzymania przez Habza Finanse Sp. z o.o. terminu na rozpatrzenie reklamacji, reklamacj─Ö uwa┼╝a si─Ö za rozpatrzon─ů zgodnie z wola Klienta.
 2. Po z┼éo┼╝eniu i przyj─Öciu kompletnej reklamacji, Habza Finanse Sp. z o.o. rozpatruje reklamacj─Ö i udziela Klientowi odpowiedzi w formie papierowej lub za pomoc─ů innego trwa┼éego no┼Ťnika informacji. Odpowied┼║ za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej zostanie wys┼éana wy┼é─ůcznie na wniosek i za zgod─ů Klienta.
 3. Odpowied┼║ na reklamacje powinna zawiera─ç:
 • uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba ┼╝e reklamacja zosta┼éa rozpatrzona zgodnie z wol─ů Klienta;
 • wyczerpuj─ůc─ů stanowisko Habza Finanse Sp. z o.o. w sprawie skierowanych przez Klienta zastrze┼╝e┼ä;
 • imi─Ö i nazwisko osoby udzielaj─ůcej odpowiedzi na reklamacj─Ö wraz ze wskazaniem jej funkcji;
 • okre┼Ťlenie terminu, w kt├│rym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wol─ů Klienta zostanie zrealizowane, nie d┼éu┼╝szego nie 30 dni od dnia sporz─ůdzenia odpowiedzi.
 1. W przypadku nieuwzgl─Ödnienia reklamacji lub jej rozpatrzenia w spos├│b niezgodny z ┼╝─ůdaniem Klienta, Klient mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do Habza Finanse Sp. z o.o. z wnioskiem o ponowne jej rozpatrzenie w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamacj─Ö.
 2. W przypadku nieuwzgl─Ödnienia reklamacji lub rozpatrzenia w spos├│b niezgodny z ┼╝─ůdaniem Klienta, klient mo┼╝e:
 • wyst─ůpi─ç z wnioskiem o podj─Öcie czynno┼Ťci przez Rzecznika Finansowego z uwagi na nieuwzgl─Ödnienie roszcze┼ä Klienta w trybie rozpatrywania reklamacji;
 • wyst─ůpi─ç do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o przeprowadzenie pozas─ůdowego post─Öpowania w sprawie rozwi─ůzywania spor├│w mi─Ödzy klientem, a podmiotem rynku finansowego;
 • wyst─ůpi─ç z pow├│dztwem do w┼éa┼Ťciwego miejscowo dla siedziby Habza Finanse Sp. z o.o. s─ůdu powszechnego
 1. Dokumenty zwi─ůzane z rozpatrywaniem reklamacji s─ů przez Habza Finanse Sp. z o.o. archiwizowane. W terminie 45 dni od zako┼äczenia roku kalendarzowego Habza Finanse Sp. z o.o. przekazuje Rzecznikowi Finansowemu sprawozdanie dotycz─ůce rozpatrywania reklamacji oraz liczby wyst─ůpie┼ä Klient├│w na drog─Ö post─Öpowania s─ůdowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wol─ů tych Klient├│w. Sprawozdanie zawiera w szczeg├│lno┼Ťci:
  • liczb─Ö reklamacji;
  • liczb─Ö uznanych i nieuwzgl─Ödnionych roszcze┼ä, wynikaj─ůcych z wniesionych reklamacji;
  • informacje o warto┼Ťci roszcze┼ä zg┼éoszonych w pozwach kwot i kwot zas─ůdzonych prawomocnymi orzeczeniami s─ůd├│w na rzecz Klient├│w w okresie sprawozdawczym.