Konsolidacja chwilówek z windykacją — najważniejsze informacje

konsolidacja a refinansowanie najwazniejsze roznice

Nie ma co do tego wątpliwości, że chwilówki z uwagi na swoją dostępność oraz niewielkie formalności, jakie należy spełnić przy ubieganiu się o nie, cieszą się ogromną popularnością wśród wielu osób. Są kuszącym rozwiązaniem na szybkie pozyskanie gotówki. Jednak mają też pewne wady. Otóż w przypadku braku terminowej spłaty należy liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Nieuiszczanie ich na czas prowadzi do spirali zadłużenia oraz problemów z windykacją. Dziś radzimy, jak wyjść z tak patowej sytuacji, przy wykorzystaniu konsolidacji chwilówek z windykacją.

Kto powinien zdecydować się na konsolidację chwilówek z windykacją?

Zanim powiemy o tym, kto powinien skorzystać z konsolidacji chwilówek z windykacją, chcemy wskazać, co kryje się pod tym hasłem. Otóż poprzez konsolidację chwilówek z windykacją należy rozumieć produkt finansowy skierowany do zadłużonych, którzy nie są w stanie opłacić uzyskanych pożyczek krótkoterminowych na czas. Wiąże się z łączeniem ich w jedno, korzystniejsze zadłużenie. Ma przede wszystkim na celu uproszczenie zarządzania długiem i zmniejszenie kosztów odsetek. Odbywa się to za sprawą otrzymania kredytu lub pożyczki o niższym oprocentowaniu, przeznaczonego na spłatę istniejącego drogiego zobowiązania krótkoterminowego.

Konsolidację chwilówek z windykacją powinny rozważyć osoby, które zaciągnęły co najmniej dwa tego typu zobowiązania finansowe i z czasem znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, co utrudniło im wywiązanie się z zawartej umowy. W dowolnym momencie życia każdemu mogą przytrafić się nieoczekiwane, losowe zdarzenia, takie jak np. choroba, utrata pracy czy nieprzynosząca zysków inwestycja, które mogą mieć odzwierciedlenie w pogorszeniu się kondycji budżetu. Brak odpowiedniej ilości gotówki może przełożyć się na zaległości w spłacie zadłużenia. W związku z tym konieczne jest poszukanie rozsądnego sposobu na jego uregulowanie.

W jakiej sytuacji warto rozważyć konsolidację chwilówek z windykacją?

W momencie, gdy nie spłaca się na bieżąco zadłużenia, pojawiają się problemy. Konsekwencją braku uiszczania go jest rozpoczęta windykacja. Zainicjowanie jej jest bez wątpienia bardzo stresujące i niekomfortowe dla dłużnika. W takich okolicznościach nie ma jednak miejsca na nieodpowiednie działanie czy zupełne powstrzymanie się od niego. Nie można ignorować długów, licząc na to, że jakoś to będzie. Niespłacane obciążenie będzie narastać, a czynności podejmowane przez windykatorów będą przybierać na sile. W przypadku braku możliwości odzyskania środków na drodze polubownej wierzyciel może być nawet skłonny do skierowania sprawy na drogę sądową, co z kolei skutkuje egzekucją komorniczą. Dlatego tak ważne jest podjęcie skutecznych kroków w celu własnej ochrony.

W ramach konsolidacji chwilówek z windykacją wszystkie chwilówki zostają spłacone przez nowego wierzyciela. Dzięki temu dochodzi do zakończenia procesu windykacji. Wobec osoby zadłużonej ustala się nową wysokość rat oraz długi maksymalny okres kredytowania zgodnie z jej możliwościami i oczekiwaniami, co umożliwia terminowe oraz bezstresowe spłacanie zobowiązania, bez ryzyka, że pojawią się kolejne opóźnienia z jej strony.

Jakie instytucje oferują konsolidację chwilówek z windykacją?

Oferty banków bądź firm pożyczkowych są niezwykle obszerne, a zarazem nieustannie ulegają zmianie. To powoduje, że nierzadko ciężko jest nadążyć z zapoznawaniem się z wachlarzem usług poszczególnych podmiotów. Produkt finansowy, jakim jest konsolidacja chwilówek z windykacją, nie jest dostępny we wszystkich placówkach, choć większość z nich udziela kredytów bądź pożyczek konsolidacyjnych. W przypadku banków klienci mają do dyspozycji kredyty konsolidacyjne o niższym oprocentowaniu, a instytucje pozabankowe proponują im pożyczki konsolidacyjne, jednak warunki i oprocentowanie mogą być mniej korzystne. Aby móc zdecydować się na daną propozycję, wskazane jest skonsultowanie tego z ekspertem, który doskonale zna bieżącą sytuację na rynku finansowym oraz aktualnych oferentów.

Jakie dokumenty należy przygotować do konsolidacji chwilówek z windykacją?

Przy konsolidacji chwilówek z windykacją wymagane są określone dokumenty. Jednak tak naprawdę ich katalog jest różny, co uzależnione jest od procedur obowiązujących w konkretnych jednostkach. Każda z nich ma ustaloną własną politykę oraz warunki finansowania. Niemniej, możemy z całą pewnością stwierdzić, że zawsze niezbędne jest wypełnienie wniosku oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Co więcej, wielokrotnie wymagane są:

  • zaświadczenie o dochodach od pracodawcy,
  • wyciąg z konta bankowego,
  • dokument, który potwierdza prawo do otrzymywania świadczenia i jego ostatni odcinek — w przypadku emerytów i rencistów,
  • dokumenty księgowe firmy, zaświadczenie o braku opóźnienia w składkach ZUS/US — dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą,
  • aktualne i wcześniejsze umowy, promesy dalszego zatrudnienia — przy umowach cywilnoprawnych.

To, jakie dodatkowe dokumenty związane z sytuacją finansową klienta są na liście wymaganych, jest wysoce indywidualne. Nie sposób też nie wspomnieć o tym, że potrzebne jest udostępnienie umów aktualnych pożyczek. W oparciu o nie weryfikowana jest kwota pozostała do spłaty, a także sprawdzane są numery kont bankowych, na które muszą być przesłane pieniądze, aby spłacić zobowiązanie.

Jak wnioskować o konsolidację chwilówek?

Do konsolidacji chwilówek z windykacją powinno dojść po wcześniejszym zasięgnięciu opinii specjalistów. Posiadają oni specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie, na podstawie czego mogą skutecznie doradzić, jak do tego zadania podejść, aby nie popełnić błędu. Czynią to po zapoznaniu się ze szczegółami, czyli wysokością obecnego zadłużenia, ewentualnymi opóźnieniami i wysokością dochodów. Nie sugerujemy, by działać samodzielnie, ponieważ jest to obarczone zbyt dużym ryzykiem. Chcąc zachować w pełni bezpieczeństwo i szybko zrealizować przedsięwzięcie, zachęcamy do skontaktowania się z doradcami. Ci mogą negocjować z potencjalnym kredytodawcą, wskazać, jakie czynności należy podjąć, ale też z kim warto współpracować, a poza tym mogą wesprzeć w wypełnianiu stosownego wniosku kredytowego. Pomagając w znalezieniu odpowiedniej oferty, mają na uwadze możliwości, po jakie można sięgnąć, ale też uzyskiwane korzyści. Cały proces wnioskowania może przebiegać odmiennie w każdej placówce, zależnie od prowadzonej polityki. Coraz częściej w przypadku licznych instytucji finansowych da się go częściowo lub całościowo zrealizować za pośrednictwem Internetu. Wówczas kredytobiorca nie musi udawać się do fizycznego oddziału, oszczędzając czas i zapewniając sobie wygodę. Nie inaczej jest z usługami świadczonymi przez doradców, którzy działają online. Udzielają oni sprawnie rad za pomocą różnych środków komunikacji.   

Konsolidacja chwilówek z windykacją – zalety

Konsolidacja chwilówek z windykacją nie sprawia, że dług całkowicie znika. Jest ciekawą opcją na uporządkowanie zobowiązań finansowych. Pozwala połączyć problematyczne zobowiązania w jedną całość i tym samym odzyskać wolność finansową. Ogromnym atutem skorelowanym ze skonsolidowaniem chwilówek jest to, że można dopasować warunki do swoich potrzeb, czyli spłacać raty w takiej wysokości, jaka jest dogodna. Dzięki wskazówkom ekspertów można uchronić się przed przepłacaniem. To wszystko sprowadza się do uzyskania poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu finansowego poprzez pozbycie się nadmiernego zadłużenia. Niejednokrotnie pozwala wyjść z pętli długów i stanąć na nogi, a także uporać się z toczącą się windykacją.

Jak zapobiec konsolidacji chwilówek?

Chcąc poznać odpowiedź na pytanie: jak zapobiec konsolidacji chwilówek, musimy powiedzieć, że najlepiej jest nie zaciągać pożyczek w większej ilości jednocześnie. To uchroni przed dalszymi kłopotami, które wynikają ze zbyt dużego zadłużenia. Jeśli jednak nie ma wyjścia i skorzystanie z pożyczek jest jedyną ewentualnością, trzeba bezwzględnie stosować się do warunków umowy i tym samym opłacać cyklicznie raty, nie dopuszczając do pojawienia się opóźnień. Gdy zadłużenie nie będzie narastać, nie pojawi się potrzeba dyskutowania na temat konsolidacji chwilówek. 

Pragniemy zaznaczyć, że banki niechętnie podchodzą do konsolidacji zobowiązań krótkoterminowych, a w szczególności tych, które są przeterminowane. Opisywany przez nas produkt finansowy posiada mocne strony, ale nie jest też wolny od słabych. Cały proces obarczony jest szeregiem trudności, bez wątpienia jest stresujący i wymaga znajomości rynku finansowego. Z tego też powodu możemy pokusić się o stwierdzenie, że ciężko go zakończyć sukcesem na własną rękę. Apelujemy więc o rozsądek i zaciągnięcie opinii u specjalistów, którym doskonale znany jest ten temat. Po dokładnej analizie finansowej opracują spersonalizowany plan działania, udzielą rad i poprowadzą krok po kroku. Sięgając po pomocną dłoń, sprawę można załatwić znacznie szybciej i płynniej, a przy tym uniknąć ryzyka w postaci pochopnie podjętej decyzji finansowej.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *