Kredyt dla rolników — najważniejsze informacje

Postępowanie restrukturyzacyjne

W placówkach bankowych spotyka się szerokie oferty różnorakich produktów finansowych. Jednym z nich jest kredyt. Jest to instrument, po który sięgają osoby indywidualne, ale też przedsiębiorcy. W gronie zainteresowanych znajdują się również rolnicy. Kredyt dla rolników jest zobowiązaniem kierowanym do konkretnej grupy klientów zajmujących się prowadzeniem działalności rolniczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. W wielu bankach można znaleźć celowe pożyczki dla takich odbiorców. Dziś powiemy o kredycie skierowanym właśnie do tej grupy klientów. Przybliżymy, czym się charakteryzuje, jakie są warunki pozyskania go, kto go oferuje oraz jakie są wady i zalety omawianego rozwiązania.

Jaki bank udzieli kredytu dla rolników?

Jeszcze kilka lat temu rolnicy zainteresowani skorzystaniem z kredytu mogli wybierać jedynie spośród propozycji banków spółdzielczych. Dziś mają do dyspozycji również oferty całkiem sporej liczby banków komercyjnych. O kredyt dla rolników można ubiegać się w licznych instytucjach bankowych. Przykładem jest Alior Bank, w którym można otrzymać do 200 000 złotych wsparcia, BNP Paribas, również pożyczający kwoty rzędu 200 000 złotych oraz Santander Bank Polska, dający możliwość wzbogacenia swojego budżetu nawet o 300 000 złotych.

Czy rolnicy w ogóle potrzebują kredytów?

Nie da się ukryć, że prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z ciężką pracą oraz ogromnymi wydatkami. Osoby prowadzące je muszą poświęcić mnóstwo czasu, ale też zasobów. Chcąc nieustannie rozwijać się, muszą też inwestować. Dlatego też nierzadko potrzebują dodatkowych środków finansowych. Niejednokrotnie wręcz zmuszone są do pozyskania wsparcia finansowania, gdy np. zakładany przez nie plan nie powiódł się, pojawiły się na ich drodze poważne przeszkody utrudniające dalsze prace itd. Finansowanie zewnętrzne oferowane przez banki jest jedną z opcji, z jakiej mogą skorzystać.

Jak można wydatkować kredyt dla rolników na dowolny cel?

Kredyty dla rolników najczęściej udzielane są na konkretny cel powiązany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Otrzymane środki można spożytkować na zakup pasz i nawozów, modernizację lub zakup budynków budowlanych,  inwestycję w maszyny i urządzenia rolnicze, zakup ziemi oraz zwierząt hodowlanych. Finansowanie, jakie wchodzi w grę w przypadku omawianej grupy osób, to kredyt obrotowy w rachunku bieżącym i kredytowym, kredyt rewolwingowy (obrotowy odnawialny), kredyt inwestycyjny, kredyt preferencyjny (kredyt dla młodych rolników, inwestycyjny, w tym na zakup maszyn, klęskowy), kredyt hipoteczny bądź kredyt gotówkowy (celowy), np. na zakup środków do produkcji rolnej. 

Podsumowując, wśród możliwych celów zaciągania kredytów na gospodarstwo rolne wymienić można:

 • zakup lub dokupienie ziemi rolnej w celu zwiększenia gospodarstwa,
 • modernizację posiadanego gospodarstwa rolnego,
 • sfinansowanie różnych celów wynikających z prowadzonej działalności rolniczej,
 • finansowanie skupu, zapasów czy produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
 • zakup specjalistycznych maszyn, urządzeń, linii technologicznych,
 • zakup nawozów, środków ochrony roślin i materiału siewnego,
 • pokrycie strat wynikających z konkretnych sytuacji, np. częściowej lub czasowej niezdolności właściciela gospodarstwa rolnego do pracy,
 • zakup zwierząt hodowlanych,
 • konsolidację kilku kredytów rolniczych zaciągniętych wcześniej.

Kredyt dla rolników na budowę domu

Niektóre placówki bankowe posiadają w swojej ofercie kredyty dla rolników, które mogą być przeznaczone na budowę domu. Mowa tutaj o kredytach hipotecznych, które można zaciągnąć w wielu bankach, w tym np. w Banku Spółdzielczym, SGB Banku, BNP Paribas, Santander Bank Polska oraz Credit Agricole. Nie są to jednak specjalne produkty skierowane wyłącznie do osób prowadzących działalność rolniczą. Są to standardowe pożyczki, które mogą być przeznaczone na zakup mieszkania lub domu, budowę lub rozbudowę domu, zakup działki budowlanej, remont nieruchomości itp. Co do zasady, są one zabezpieczone na nieruchomości. Rolnik, który chce skorzystać z kredytu hipotecznego, musi przejść przez te same procedury i formalności. Należy jednak pamiętać o tym, że tego typu zobowiązania finansowe obwarowane są dość restrykcyjnymi zasadami. Osoby prowadzące działalność rolniczą muszą spełnić wymagane warunki. Kluczowe jest posiadanie przez nie wkładu własnego. W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanie jest wyższe niż przy kredytach płynnościowych.  

Kredyt dla rolników na zakup ziemi

Zakup ziemi rolnej to bardzo duża inwestycja, która po jakimś czasie przynosi dochód. Rolnik, chcąc zainwestować w ten sposób, może zaciągać kredyt. Chcemy podkreślić, że znaczącą pomocą dla polskich rolników są kredyty preferencyjne udzielane przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odgórnie ustalone zasady sprawiają, że są one stosunkowo korzystne, a już na pewno lepsze niż w przypadku kredytów komercyjnych. Ze wskazanej opcji mogą skorzystać osoby prowadzące gospodarstwa rolne oraz osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, które prowadzą jakiś rodzaj działalności rolniczej. Niestety ci, którzy w żaden sposób nie są powiązani z tą gałęzią gospodarki, nie mogą ubiegać się o udzielenie tego typu kredytu. Kredyt gotówkowy na zakup ziemi jest spłacany częściowo przez wspomniany wyżej podmiot. W niektórych przypadkach pomoc polega na dopłacie do odsetek. Wszystkie najważniejsze zasady są ujęte w umowie. Rolnik musi sprostać kilku zasadniczym wymogom. Istotne jest udokumentowanie przez niego całej inwestycji. Poza tym musi mieć co najmniej 10% wkładu własnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostka państwowa ARiMR spłaca maksymalnie 60% kwoty kredytu, przy czym nie może to być suma większa niż 20 tysięcy euro. Aby otrzymać pieniądze na zakup ziemi, rolnik musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z pełną dokumentacją. Konieczne jest wskazanie, gdzie zlokalizowana jest ziemia. Pełny opis przedsięwzięcia stanowi podstawę, jaka jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu formularza. Dokumentacja składana jest w konkretnej placówce banku, która pośredniczy między klientem a Agencją. Rolnik nie musi zatem kontaktować się z urzędnikami, co jest niezwykle dużym ułatwieniem.

Kredyt dla zadłużonych rolników

Nie każdy bank udzielający kredytów będzie skłonny wyrazić aprobatę wobec wniosku kredytowego złożonego przez zadłużonego klienta. Zwykle decyzja podejmowana jest indywidualnie, w zależności od wielu czynników. Na szczęście wiele placówek bankowych oferuje kredyty dla rolników, które można przeznaczyć na różne cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej. Warto zwrócić uwagę na kredyty płynnościowe, które są preferencyjne dla tej grupy osób. Ich oprocentowanie wynosi jedynie 2%. Rolnicy mogą składać wnioski o udzielenie tzw. kredytu płynnościowego w bankach współpracujących z ARiMR. Można go wykorzystać na uregulowanie dotychczas zaciągniętych zobowiązań finansowych, w tym długów.  

Ile trzeba mieć lat i jak długo być rolnikiem, aby wnioskować o kredyt dla młodych rolników?

Młodzi rolnicy, którzy nie ukończyli 40 lat, mają wykształcenie rolnicze bądź zadeklarują jego uzupełnienie, a jednocześnie prowadzą gospodarstwo rolne nie dłużej niż 2 lata, mogą ubiegać się o kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych. Mogą składać wniosek o udzielenie tzw. kredytu płynnościowego w bankach, które współpracują z ARiMR. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodym rolnikom, dofinansowując dla nich kredyt preferencyjny. Jest to kredyt z dopłatą do kapitału, w skrócie CSK, czyli kredyt z częściową spłatą przez wspomniany wyżej podmiot. Dzięki niemu można utworzyć gospodarstwo rolne oraz rozpocząć działalność rolniczą. Co ważne, Agencja współpracuje z różnymi bankami, w tym np. z:

 • Bankiem Pekao S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Bankiem Spółdzielczym.

Szybki kredyt dla rolnika – warunki wnioskowania

Każdy kredytodawca posiada określone restrykcje związane z przyznawaniem finansowania klientom. Na szczęście możliwe jest szybkie przebrnięcie przez cały proces. Wystarczy tylko dobrze zapoznać się ze stawianymi wymaganiami i odpowiednio przygotować się do nich. W momencie, gdy nałożone jest minimum formalności, droga do zaaprobowania wniosku kredytowego jest bardzo krótka. Zasadniczą kwestią są dwa parametry, a mianowicie zdolność kredytowa i historia kredytowa. Obie wartości muszą być dobrze ocenione, aby wnioskowanie zakończyło się sukcesem. 

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy dla rolnika, a ile, żeby udziałem klienta stał się preferencyjny produkt? To zależy, o jakie dokładnie zobowiązanie stara się klient. Jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, kredyty konsolidacyjne czy hipoteczne przeznaczone dla rolników, to właściwie udzielane są one na zasadach rynkowych. Trzeba przejść pozytywnie cały proces kredytowy i udokumentować dochody, które pozwolą na terminową spłatę rat kapitałowo-odsetkowych takich zobowiązań. Inaczej jest, jeśli chodzi o preferencyjne kredyty, z dopłatami do oprocentowania czy z gwarancjami z Unii Europejskiej. W ich przypadku obowiązują dużo bardziej restrykcyjne warunki udzielania zobowiązania, jednakże korzyści, jakie można osiągnąć, z całą pewnością są warte  przejścia całej procedury.

Osoba chcąca otrzymać kredyt dla rolnika, musi przebrnąć przez kilka zasadniczych etapów:

 • porównać oferty kredytowe i wybrać tę, która spełnia jej oczekiwania oraz charakteryzuje się najniższymi kosztami,
 • złożyć stosowny wniosek do konkretnej instytucji wraz z wymaganymi załącznikami – może uczynić to za pośrednictwem Internetu, co znacznie przyspieszy sprawę,
 • poczekać na decyzję kredytową,
 • zapoznać się z treścią umowy kredytowej,
 • podpisać umowę kredytową,
 • oczekiwać na wypłatę pieniędzy.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu dla rolników?

Kredyty dla rolników oferowane przez placówki bankowe mają bardzo zróżnicowane oprocentowanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na kredyty płynnościowe, które są preferencyjne dla tej grupy osób. Otóż ich oprocentowanie kształtuje się na poziomie jedynie 2% w skali roku. Kwota kredytu wynosi nawet 400 tysięcy złotych.

Jak wygląda spłata kredytu dla rolników?

Spłata kredytu dla rolników przebiega w taki sam sposób, jak w przypadku każdego innego kredytu zaciągniętego w banku. Warunki dotyczące uiszczania rat są ściśle określone w podpisywanej umowie kredytowej. Kredytobiorca, podpisując ją, zobowiązuje się do regulowania zobowiązania zgodnie z przyjętym harmonogramem współpracy. Co ważne, może być dostosowany do kalendarza rolniczego i terminów upłynniania zapasów.

Gdzie znaleźć najkorzystniejszy kredyt dla rolnika?

Nie da się jednoznacznie wskazać, gdzie można natrafić na najkorzystniejszy kredyt dla rolnika.

Otóż oferty bankowe nieustannie zmieniają się, co wymaga śledzenia ich na bieżąco.

Czy istnieją kredyty dla zadłużonych rolników?

Osoby zadłużone mogą wnioskować o każdy kredyt. Muszą jednak być świadome, że ich sytuacja finansowa zostanie dokładnie prześledzona. Nie da się uniknąć przejścia przez procedurę kontrolną, w ramach której weryfikowana jest między innymi zdolność kredytowa. To, czy pozyskają upragnione zobowiązanie finansowe, zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób zostaną ocenione.

Jak szukać kredytów dla rolników za pomocą rankingu?

Szukając kredytu dla rolników, warto posłużyć się narzędziem służącym do porównywania ofert różnych instytucji finansowych. Mowa tutaj o rankingach, które są ogólnodostępne w Internecie. Dzięki porównaniu można zdobyć cenne informacje na temat tego, kto oferuje takie zobowiązanie czy też jakie wymagania oraz koszty wiążą się z nim. Na podstawie zgromadzonych danych możliwe jest stwierdzenie, w której placówce bankowej warto poprosić o ewentualne szczegóły współpracy. 

Jak wygląda kredyt dla rolników na warunkach wprowadzonych przez tarczę antykryzysową?

Tarcza antykryzysowa wprowadziła wiele zmian w kredytach dla rolników. W jej ramach mogą ubiegać się o kredyty płynnościowe z oprocentowaniem wynoszącym tylko 2%. Kredyty te udzielane są przez banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są to zobowiązania finansowe, które mogą przeznaczyć na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Co ważne, są one dostępne dla osób prowadzący gospodarstwa rolne o różnej wielkości. Limit kredytu płynnościowego dla jednego rolnika nie może jednak przekroczyć kwoty 100 000 złotych, jeżeli posiada gospodarstwo rolne o powierzchni do 50 ha użytków rolnych, 200 000 złotych – dla gospodarstwa o powierzchni od 50 do 100 ha użytków rolnych oraz 400 000 złotych – w przypadku, gdy rolnik prowadzi gospodarstwo o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych. 

Kredyt dla rolników – wady i zalety

Kredyt dla rolników, jak każdy kredyt pozyskiwany w banku, posiada zarówno wady, jak i zalety. Do tych pierwszych można zaliczyć: 

 • kredyty dla rolników mogą wymagać wkładu własnego, który może być duży, wszystko tak naprawdę zależy od wysokości wnioskowanej kwoty, 
 • kredyt dla rolników wymaga spełnienia określonych wymagań, takich jak choćby posiadanie dodatkowego zabezpieczenia, przedłożenie dokumentacji finansowej, spełnienie warunków dotyczących np. wieku, doświadczenia lub wykształcenia, 
 • kredyt dla rolników może wiązać się z ryzykiem, takim jak np. zmiany na rynku, zmiany w przepisach czy też nagłe pogorszenie się płynności finansowej wynikające między innymi z losowych sytuacji,
 • należy brać pod uwagę możliwość zmiany stóp procentowych, co może wywrzeć wpływ na wysokość miesięcznych rat oraz domowy budżet.

Z kolei jako mocną stronę omawianego rozwiązania można uznać: 

 • kredyty dla rolników mogą pomóc w finansowaniu różnorakich celów, takich jak zakup maszyn i urządzeń rolniczych, nawozów, materiałów siewnych, środków ochrony roślin, jak również w uregulowaniu zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, 
 • jest to doskonała alternatywa dla tych, którzy nie są w stanie samodzielnie udźwignąć ogromnych kosztów obejmujących zakup, budowę bądź remont, jednak jest to dla nich niezbędne, aby móc rozwijać swoje gospodarstwo rolne, 
 • kredyt dla rolników to wygodny i bezpieczny sposób na pozyskanie dodatkowych środków na uregulowanie bieżących wydatków i nie tylko,
 • kwota kredytu wynosi nawet 400 tysięcy złotych,
 • kredyty dla rolników są często dostępne w niższych oprocentowaniach niż kredyty dla innych grup zawodowych, 
 • kredyty dla rolników mogą być dostępne dla różnych typów gospodarstw rolnych, w tym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wsparcie finansowe w ramach kredytu dla rolnika można otrzymać bez zbędnych formalności i skomplikowanych procedur bankowych,
 • charakteryzuje się długim okresem kredytowania, a długi okres spłaty pozwala na ustalenie rat kredytowych na relatywnie niskim poziomie, przy uwzględnieniu kwoty zobowiązania.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności