Leasing dla nowych firm bez wpłaty własnej – co warto wiedzieć?

Leasing bez wpłaty własnej

Leasing jest jedną z popularniejszych form finansowania inwestycji w polskich przedsiębiorstwach. Jest on wybierany przez przedsiębiorców zdecydowanie częściej niż kredyt. Ma to niewątpliwy związek, z tym że charakteryzuje się elastycznymi warunkami umowy, niewielką ilością formalności, a także stosunkowo szybkim dostępem. Dziś skupimy się na tym, jakie są szanse na pozyskanie go przez nowe firmy, które nie posiadają wpłaty własnej.

Leasing dla nowych firm bez wpłaty własnej – czym jest?

Leasing to nic innego, jak umowa zawierana pomiędzy biorcą a dzierżawcą dzierżawiącym określony przedmiot na wskazany czas, w zamian za co uiszczane są regularne raty. Przedmiotem objętym nim mogą być zarówno obiekty konsumpcyjne, inwestycyjne, jak i nieruchomości. Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy dostępny jest leasing dla nowo powstałych organizacji, nieposiadających wpłaty własnej, odpowiadamy twierdząco. Przeglądając oferty, można z łatwością zauważyć, że leasingobiorcy często nie mają konieczności dokonywania wpłaty własnej. Wynika to głównie z samej specyfiki omawianej formy finansowania, która uznawana jest za stosunkowo bezpieczną dla wierzyciela. Jednak w tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na pewien szczegół. Otóż określenie „nowe firmy” może być błędnie rozumiane. Problem polega na tym, że każdy leasingodawca postrzega je nieco inaczej. Tak naprawdę właściciel, który dopiero zaczął prowadzić działalność gospodarczą, będzie miał dużą trudność w odnalezieniu takowej oferty. Nieliczne firmy leasingowe udzielają finansowania już od pierwszego dnia ich funkcjonowania i co więcej, w takim przypadku wymagana jest wpłata własna. Dla większości leasingodawców bezpieczną granicą jest istnienie na rynku przez pół roku, lecz na ofertę umowy leasingowej bez opłaty wstępnej mogą liczyć przede wszystkim ci, którzy posiadają ugruntowaną pozycję ze stażem wynoszącym powyżej 12 miesięcy. Zupełnie nowe przedsiębiorstwa nie mają możliwości udokumentowania odpowiednio wysokiej zdolności leasingowej i z tego też powodu wymaga się od nich ustanowienia zabezpieczenia umowy w postaci hipoteki na nieruchomości, weksla in blanco czy też blokady środków na koncie. Tym samym odpowiednie zabezpieczenie może pozwolić na uniknięcie konieczności wpłacenia wpłaty własnej, ale nie jest tak zawsze. 

Leasing bez wkładu własnego – jak działa w praktyce?

Leasing bez wkładu własnego polega na tym, że leasingodawca pokrywa całość kosztów zakupu określonego przedmiotu, a przedsiębiorca opłaca miesięczną ratę za jego wynajem, nie ponosząc opłat związanych z jego nabyciem, a dodatkowo nie wnosząc żadnej kwoty na samym początku. W ujęciu praktycznym otrzymanie leasingu przez nowe firmy stanowi wysoce indywidualną sprawę. Niemniej, znacznie łatwiej jest go uzyskać aniżeli kredyt. Zwykle potrzebne są jedynie dokumenty rejestrowe oraz dobra zdolność finansowa. W momencie pojawienia się problemów w zakresie spłaty ostatecznym rozwiązaniem, po jaki może sięgnąć leasingodawca, jest zobowiązanie strony do oddania przedmiotu leasingu. Nie jest to równoznaczne, z tym że każdy dostanie go bez przejścia przez szczegółowe analizy dotyczące wypłacalności bądź wiarygodności. Zanim zostaje zawarta umowa, sprawdzana jest stabilność finansowa. Czasem leasingodawca występuje o dodatkowe zabezpieczenie w postaci np. wpłaty własnej.

Zasadnicze kwestie, o jakich chcemy wspomnieć, to:

 • raty leasingowe bez wpłaty własnej mogą być nieco wyższe niż w przypadku leasingu tradycyjnego,
 • umowy leasingowe bez wpłaty własnej zazwyczaj wymagają dodatkowych zabezpieczeń,
 • kluczowa jest terminowość spłaty rat leasingowych.

Leasing bez wpłaty początkowej – jakie branże mogą z niego skorzystać?

Leasing bez wpłaty początkowej służy tak naprawdę wielu różnym branżom. Nie ma żadnych ograniczeń, które wskazywałyby na to, dla jakiego rodzaju działalności przeznaczony jest produkt oferowany przez firmy leasingowe. Leasingobiorcą może być więc spółka prawa cywilnego, spółka cywilna oraz jednoosobowa działalność gospodarcza. Do leasingu mogą przystąpić również przedstawiciele zawodów wolnych, tacy jak np. lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską.   

Leasing 0 wpłaty własnej dla nowych firm – warunki

Opłata wstępna ujmowana jest jako czynsz inicjalny i w wielu przypadkach jest jednym z warunków pozyskania leasingu. Wpłata własna ma charakter bezzwrotny i jest wykorzystywana zgodnie ze wskazaniem w umowie. Leasingodawca może przeznaczyć ją na zabezpieczenie w celu pokrycia ewentualnych zaległości w opłacaniu rat. Najczęściej jej wartość kształtuje się na poziomie od 0 do 40% wartości leasingowego przedmiotu.

Oferta firm leasingowych, w której czynsz inicjalny wynosi 0%, to typowy leasing bez wpłaty własnej. Zasady, jakie obowiązują w ramach niego, są zróżnicowane. Każda z nich stosuje bowiem wewnętrzne kryteria oceniające. Elementy, które mogą odgrywać istotne znaczenie to:

 • tryb zawarcia umowy,
 • sytuacja finansowa organizacji,
 • jej staż na rynku,
 • wartość leasingowanego przedmiotu.

Z pewnością większe wymagania stawiane są wobec osób, które chcą leasingować auta ciężarowe lub specjalistyczne urządzenia oraz maszyny. Ich wartość jest dużo wyższa i z tego też powodu leasingodawcy stosują dodatkowe zabezpieczenia. Pomocnym czynnikiem może okazać się doświadczenie zawodowe, dodatkowe zabezpieczenie finansowe bądź aktywne kontrakty potwierdzające płynność finansową.

Leasing dla nowych firm bez wpłaty własnej – dokumenty

Jak już zauważyliśmy, leasing wiąże się z minimalną ilością formalności, co doceniane jest przez licznych przedsiębiorców. Przyszły leasingobiorca jest zobowiązany do przedłożenia podstawowych dokumentów, na podstawie których rozpatrywany jest jego wniosek oraz weryfikowana jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Mowa tutaj między innymi o:

 • wpisie do CEIDG,
 • dowodzie osobistym,
 • umowie spółki (jeśli stroną jest spółka),
 • oświadczeniu o stanie zobowiązań finansowych,
 • zaświadczeniu o niezaleganiu w ZUS-ie bądź w Urzędzie Skarbowym,
 • zeznaniu rocznym.

Katalog dokumentacji, o jaki może poprosić firma leasingowa, jest otwarty. Każda z nich dostosowuje wymagane dokumenty do własnych wytycznych. Dlatego też planując wzięcie leasingu, warto zapoznać się z ofertą konkretnego leasingodawcy i sprawdzić, czego wymaga przy podpisywaniu umowy.

Leasing bez pierwszej wpłaty – wady i zalety

Leasing udzielany jest na krótszy okres niż kredyt bankowy, dlatego też brak wkładu własnego niesie za sobą pewne konsekwencje. Należy liczyć się z wyższą ratą leasingową co miesiąc, jak również z wyższą kwotą wykupu na koniec okresu leasingowania. Leasing bez pierwszej wpłaty jest dobrą opcją dla przedsiębiorstw, które nie planują wykupić przedmiotu po zakończeniu jego trwania. Jego mocną stroną jest to, że pozwala na optymalizację podatkową. Poza tym cechuje go wyjątkowo prosta procedura sprowadzająca się do absolutnego minimum oraz szybka decyzja wydawana przy rozpatrywaniu wniosku. Nic w tym dziwnego, że kojarzy się z wygodą i prostotą. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest atrakcyjniejszą i bardziej dostępną formą finansowania w porównaniu do kredytu bankowego. Ponadto jest korzystną alternatywą dla wszystkich przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na rynku. Dzięki niemu mogą w istocie odciążyć swój budżet, który na początkowej drodze biznesowej jest nierzadko nadwyrężony. Dla niektórych może być jedynym sposobem na zakup wysokiej klasy sprzętu niezbędnego do realizacji założonych celów organizacyjnych. 

Leasing dla nowych firm bez wpłaty – na co go przeznaczyć?

Leasing dla nowych firm może być przydatny w celu sfinansowania różnorakich środków trwałych. Finansowanie obejmuje różnego rodzaju maszyny, pojazdy, sprzęt elektroniczny, a także sprzęt rolniczy. Zdecydowanie łatwiej jest pozyskać leasing na standardowe, popularnie wykorzystywane przedmioty niż na nietypowe. Nie da się ukryć, że leasingodawca traktuje leasingobiorcę jako potencjalnie ryzykownego klienta. Gdy ten nie opłaca swoich zobowiązań, znacznie szybciej można spieniężyć popularne maszyny. W takiej sytuacji odzyskanie środków za nietypowy sprzęt może być bardziej skomplikowane. Do najpopularniejszej formy finansowania należy bez wątpienia leasing na samochody osobowe oraz dostawcze o masie poniżej 3,5 tony. Zdecydowanie częściej przydzielany jest na samochody nowe, pochodzące z pewnego źródła.

Leasing dla nowych firm bez wpłaty własnej – podsumowanie

Leasing dla nowych firm bez wpłaty własnej jest możliwy, choć nie taki łatwy do zdobycia. Jest to ciekawa oferta, która jest ratunkiem dla tych, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności, lecz nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, ale też dla przedsiębiorców pragnących przenieść się na wyższy poziom. Wskazanie, czy jest on lepszy od standardowego leasingu z wpłatą własną, jest praktycznie niemożliwe. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Każdy musi we własnym zakresie przeprowadzić dokładną analizę kosztów i przeanalizować warunki umowy, aby mieć pewność, że wybierze najlepiej dla siebie. 

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *