getSCORE – czym jest i jakie dane gromadzi?

getscore-czym-jest-i-jakie-dane-gromadzi

W Polsce mamy już kilka głównych baz, w których gromadzone i przetwarzane są dane o zobowiązaniach finansowych Polaków. getSCORE wydaje się kolejnym narzędziem tego typu. W praktyce System Oceny Ryzyka Transakcji ma na celu zbieranie informacji o pożyczkobiorcach, wnioskach i aktywnych produktach kredytowych. Dowiedz się, jak działa getSCORE i jaki jest sens jego działania.  

Co to jest geSCORE?

getSCORE to nowe narzędzie, dlatego nie wszyscy zdają sobie sprawę z jego istnienia oraz przeznaczenia. Co to jest getSCORE? To System Oceny Ryzyka Transakcji, w którym zainteresowani znajdą znacznie więcej informacji niż w BIG. Dane gromadzone w ramach projektu pochodzą bowiem z Biura Informacji Gospodarczej, a także z baz firm pożyczkowych. Synergia danych pozwoliła na zebranie do tej pory ponad 7 milionów informacji o posiadanych przez Polaków zobowiązaniach.

Jak działa getSCORE?

getSCORE jest narzędziem dedykowanym firmom, które działają w sektorze pożyczek konsumenckich. Udzielając takich kredytów, chcą one mieć pewność, że przyszły kredytobiorca będzie rzetelnie spłacał dług. Dlatego tak istotne jest pozyskanie w krótkim czasie, jak największej ilości autoryzowanych danych, co umożliwia właśnie getSCORE. Narzędzie obsługuje też KRD BIG SA, dlatego gwarantuje kompleksowość i wysoką jakość informacji.

Na stronie https://getscore.pl/ zostało zobrazowane, co to jest getSCORE i jak działa:

Dane są zbierane, przetwarzane i udostępniane w kilkuetapowym procesie, a mają ułatwić firmie pożyczkowej podjęcie decyzji o akceptacji lub odrzuceniu wniosku kredytowego.

getSCORE – jakie dane przetwarza?

Każdy, kto zastanawia się nad tym, jak działa i na jakiej podstawie przetwarza dane system getSCORE mogą być spokojni. Jak zapewniają sami twórcy programu: W celu zabezpieczenia informacji stosujemy szereg rozwiązań zapewniających m.in. poufność, integralność, dostępność oraz rozliczalność danych. Sama wymiana odbywa się na podstawie obowiązujących w Polsce uchwał i regulacji, w tym:

  • ustawy o kredycie konsumenckim,
  • ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
  • ustawy o ochronie danych osobowych.

Odpowiedzialność za techniczną stroną serwisu ponosi 150 specjalistów IT Kaczmarski Group.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Wyślij wniosek!

Jakie informacje gromadzone są w getSCORE?

Co to jest getSCORE? getSCORE to system, który gromadzi mnóstwo danych dotyczących rynku finansowego w Polsce, szczególnie zaś zobowiązań kredytowych. Dlatego informacje dostępne w programie, można podzielić na trzy główne grupy:

  • pożyczkodawcy – to, co dotyczy danych klienta oraz jego zwyczajów płatniczych,
  • wnioski i decyzje kredytowe,
  • pożyczki, które zostały udzielone – historii spłat, aktualnych zadłużeniach.

Bogata baza danych, jak również możliwość pobierania rozbudowanych i rzetelnych raportów o sytuacji finansowej potencjalnych klientów, pozwala firmom pożyczkowym jeszcze trafniej analizować wnioski i podejmować decyzje.

Czy warto skorzystać z getSCORE?

Z uwagi na to, że bazy są na bieżąco aktualizowane, a dane o spłatach szczegółowe, maleje ryzyko udzielenia kredytu osobie, która nie wywiąże się z umowy i narazi bank czy instytucję na straty. Oczywiście pewności co do przyszłej postawy konsumenta nigdy nie ma, bo pożyczanie pieniędzy zawsze wiąże się z ryzykiem (choćby dlatego, że może zmienić się jego sytuacja życiowa, zawodowa), ale dzięki getSCORE monitorowanie ryzyka transakcji jest dokładniejsze. Dodatkowo można lepiej chronić się przed wyłudzeniami i oszustwami finansowymi.

Nierzetelny kredytobiorca, który nie spłaca swojego zobowiązania to spory problem nawet dla dużej firmy pożyczkowej. Każda z nich musi bowiem dbać o swój poziom rentowności i skuteczną egzekucję długów, która też kosztuje, a toczy się przez długi czas.

Sytuacja na rynku kredytowym w Polsce

Można zastanawiać się, czy kolejna tego typu baza kredytowa w Polsce jest potrzebna, czy te, które już funkcjonują, nie są wystarczające. Mamy przecież BIK, ERIF czy BIG. Jednak firmy udzielające pożyczek zgodnie twierdzą, że im więcej dostępnych narzędzi umożliwiających weryfikowanie kredytobiorców, tym lepsza kontrola rynku i szansa na podejmowanie trafnych decyzji, a także obniżanie strat.

A fakt, że nierzetelnych klientów nie brakuje, potwierdzają, chociażby statystyki KRD. Mówią one m.in. o tym, że Wśród konsumentów wpisanych do Krajowego Rejestru Długów są 373 osoby, których indywidualne, niespłacone zobowiązania przekraczają poziom miliona złotych. Łącznie mają 3,4 tys. niezapłaconych świadczeń i do oddania już niemal miliard złotych[1]. Egzekucja takich długów oczywiście jest możliwa, ale bardzo czasochłonna, droga i wreszcie – nie zawsze kończy się odzyskaniem pieniędzy. Lepiej takim sytuacjom zapobiegać, w czym ma pomóc właśnie getSCORE.


[1] https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2022/373-polakow-ma-prawie-miliard-zlotych-do-oddania

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *