Leasing z wysoką wartością wykupu

leasing z wysoka wartoscia wykupu

Leasing to forma finansowania, z której korzystają różne firmy, zarówno te mniejsze, jak i większe. Umowa leasingowa zawierana jest między stronami: leasingodawcą a leasingobiorcą. Występuje w rozmaitych odmianach. Dla przykładu można wyróżnić leasing finansowy i operacyjny. Leasingobiorca, decydując się na omawiane rozwiązanie, musi wybrać, czy chce uzyskać leasingowany przedmiot z wysoką wartością wykupu. Ma też możliwość wyboru niskiej wartości wykupu. Dziś przybliżymy, czym charakteryzują się te opcje, ułatwiając podjęcie decyzji w przyszłości. Zapraszamy do lektury!

Czym jest leasing z wysoką wartością wykupu?

W przypadku leasingu osoba korzystająca z niego płaci regularne raty za korzystanie z danego przedmiotu przez określony czas oraz ma możliwość wykupienia go na koniec za ściśle wyznaczoną kwotę. Wykup jest opcjonalny. Wartość wykupu, czyli wartość rezydualna środka trwałego, to nic innego, jak wartość przedmiotu leasingu po zakończeniu amortyzacji. Jest to więc kwota, za którą leasingobiorca może wykupić użytkowany przedmiot w momencie upłynięcia umowy leasingowej. Przy leasingu z wysoką wartością wykupu może przy niewielkich kosztach używać przedmiotu, lecz nie ma konieczności wykupienia go. Przejęcie go na stałe po zakończeniu umowy wymaga poniesienia niemałych kosztów. Wysoka wartość wykupu wiąże się najczęściej z gwarancją niskich miesięcznych opłat oraz dość dużymi wydatkami końcowymi. Zatem cechą charakterystyczną leasingu z gwarantowaną wysoką wartością wykupu jest to, iż ostateczna płatność jest znaczną częścią całkowitej wartości. Wszystkie szczegóły ujęte są w podpisywanych dokumentach i nie podlegają zmianie podczas trwania leasingu. Chcemy jednak podkreślić, że warunki umowy leasingowej mogą różnić się od siebie. Tak naprawdę wszystko zależy od procedury obowiązującej u leasingodawcy, złożonej przez niego oferty oraz obopólnych ustaleń. Co ciekawe, nierzadko korzystający z leasingu mogą samodzielnie wybrać wysokość wartości rezydualnej, choć dolna granica wynika z przepisów podatkowych.

Dlaczego warto skorzystać z leasingu z wysoką kwotą wykupu?

Leasing z wysoką kwotą wykupu może być godny uwagi w wielu różnorakich sytuacjach. O jego opłacalności można mówić, gdy:

 • przedsiębiorca potrzebuje danego przedmiotu do prowadzenia działalności – dzięki niemu może spełnić potrzeby firmy i tym samym zapewnić sobie elastyczność,
 • biznesmen chce zminimalizować początkowe i bieżące koszty,
 • w przedsiębiorstwie niezbędne są nowe technologie – za jego pośrednictwem dostępne są najnowsze urządzenia, które są bardzo kosztowne i nie sposób je zakupić; zamiast na końcu umowy kupować drogi sprzęt, można z tego zrezygnować i wykupić kolejne, opłacając „raty za korzystanie”,
 • osoby lubią lub muszą zmieniać często samochody – za jego sprawą ma się dostęp do nowych modeli aut, które można wymieniać na ciekawsze propozycje rynkowe,
 • nie planuje się skorzystania z wykupu.

Wady leasingu z wysoką wartością wykupu

Leasing z wysoką wartością wykupu nie jest wolny od słabych stron. Pomimo wykazania, że jest ciekawą alternatywą, musimy też jednoznacznie nadmienić, iż stanowi on wydatek niepozostający obojętny dla budżetu firmowego. Comiesięczne raty mogą go wyraźnie uszczuplić, a jednocześnie stanowią niższe koszty uzyskania przychodu z tytułu leasingu, pomniejszające podatek. Po zakończeniu umowy trzeba liczyć się z niemałymi wydatkami. Całkowity koszt leasingu jest znacznie wyższy niż przy niskiej wartości wykupu. Dodatkowo powiązany jest z pewnym ryzykiem. Czasami zdarza się, że wartość rynkowa przedmiotu na zakończenie może być niższa niż cena wykupu ustalona na samym początku. Jest to uzależnione głównie od wahań rynku. Dlatego też leasing z dużym wykupem należy dokładnie rozpatrzyć. Ważne jest przeanalizowanie treści zawieranej umowy, w tym wszystkich kosztów oraz ewentualnych przyszłościowych rokowań. Kluczowe jest też uwzględnienie własnych potrzeb czy realnych możliwości finansowych.  

W jakich przypadkach najlepiej sprawdzi się leasing z wysoką wartością końcową?

Z leasingu z wysoką wartością końcową powinni skorzystać ci, którzy nie są pewni, czy chcą posiadać użytkowany przedmiot na stałe. Długoterminowe wykorzystywanie go nie jest skorelowane z przymusem wykupienia, a więc pozwala na pewnego rodzaju elastyczność. Ponadto jest to korzystne dla tych, którzy chcą inwestować w swój biznes. Zawarcie umowy leasingowej jest doskonałą szansą na regularne aktualizowanie technologii i stawianie na innowacyjność. Wysoka wartość końcowa może być też atrakcyjna dla start-upów i innych przedsiębiorstw na dorobku.

Leasing z wysoką wartością wykupu a leasing z niską wartością wykupu – różnice

Wybór pomiędzy leasingiem z wysoką wartością wykupu a leasingiem z niską wartością wykupu jest tak naprawdę zależny od indywidualnych preferencji oraz sytuacji finansowej. Ten pierwszy będzie idealny dla osób, którym zależy na elastyczności finansowej. W jego przypadku decyzja o zakupie podejmowana jest dopiero na samym końcu. Gdy leasing obejmuje droższy przedmiot, wówczas umowa z małą kwotą wykupu wydaje się być bardziej opłacalna. Jeśli wartość np. pojazdu szybko spada, leasing z wyższą kwotą końcową może być lepszy. Dla leasingobiorców, którzy chcą kupić leasingowany przedmiot, zdecydowanie się na leasing z małą kwotą wykupu będzie idealną taktyką. Co oznacza niski wykup? Jego wartość jest rzeczywiście bardzo niska i w praktyce kształtuje się na poziomie 1-5%.

Jaki jest maksymalny wykup w leasingu?

Maksymalna wartość wykupu w leasingu zdeterminowana jest wieloma czynnikami i niemożliwe jest jej jednoznaczne doprecyzowanie. Zależy to od:

 • wartości przedmiotu – im wyższa wartość rynkowa, tym większa wartość wykupu,
 • czasu trwania umowy – dłuższy okres zwykle występuje w parze z niższą wartością wykupu, ponieważ leasingodawca odzyskuje większą część kosztów,
 • oczekiwanego zużycia przedmiotu – jego eksploatacja wywiera wpływ na spadek jego wartości rynkowej i z tego też względu wartość wykupu może być ostatecznie niższa.

Jak już zauważyliśmy, każda umowa leasingowa dostosowana jest do konkretnego przedmiotu i klienta. Niemniej, aby lepiej to zobrazować, możemy powiedzieć, że maksymalna wartość wykupu waha się od 25% do nawet 65% całkowitej wartości przedmiotu. W kontekście leasingu z wysoką wartością końcową obowiązują jej górne granice.  

Czy warto korzystać z kalkulatora leasingowego z kwotą wykupu?

Ustalenie kosztów związanych z leasingiem nie jest trudne. Z pomocą przychodzi kalkulator leasingowy, który można bez większych problemów odnaleźć w Internecie. Jest on darmowy i prosty w obsłudze, lecz pragniemy uświadomić, że pozyskany wynik jest jedynie poglądowy i nie należy go traktować jako stuprocentowego wyznacznika. Daje on jednak pogląd na sytuację, dlatego skorzystanie z niego jest w pełni zasadne. Aby uzyskać oczekiwane dane, niezbędne jest podanie takich informacji, jak:

 • wartość przedmiotu leasingu netto,
 • liczba miesięcy,
 • wpłata własna w procentach wartości przedmiotu leasingu,
 • wykup końcowy w procentach wartości przedmiotu leasingu.

Co istotne, kalkulator symulując koszty przy dowolnej zmianie parametrów, przedstawia oferty wiodących na rynku leasingodawców.

Leasing z wysoką wartością wykupu – podsumowanie

Leasing jest dobrym sposobem na sfinansowanie wielu zakupów firmowych. Umowa leasingu dotyczy transakcji, w której jedna ze stron zakupuje rzeczy bądź prawa majątkowe, a następnie użycza ich w zamian za regularne płatności, czyli tzw. raty leasingu. Przedmiotem może być nie tylko samochód, ale też specjalistyczne urządzenia, maszyny bądź sprzęt komputerowy itd. Leasingobiorca może otrzymać coś, co jest mu bardzo potrzebne do prowadzenia biznesu, lecz nie jest w stanie jednorazowo sfinansować tego z uwagi na zbyt duży koszt. Jest to forma finansowania, która gwarantuje mu wygodę, elastyczność finansową oraz możliwość inwestowania. Leasing z wysoką wartością wykupu warto rozważyć przy przedmiotach, co do których posiadania na stałe nie jest się pewnym. Jeśli zamierza się go używać wyłącznie przez określony czas, nie opłaca się jego zakup za pełną cenę. Mamy nadzieję, że ukazane przez nas informacje są czytelne i ułatwią proces decyzyjny w tej sprawie.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *