Leasing czy kredyt – poznaj zalety obu opcji i wybierz najlepiej dla siebie!

Leasing czy kredyt

Chcąc zmienić samochód lub zakupić jakiś przedmiot i nie mając wystarczającej gotówki na ten cel, można posłużyć się rozwiązaniami, takimi jak leasing lub kredyt. W dzisiejszym artykule omawiamy obie opcje, zwracając przy tym uwagę na korzystanie z nich przez firmy i osoby prywatne. Jeśli więc planujesz nabycie auta bądź czegoś innego i nie masz odpowiednio dużo oszczędności, koniecznie przeczytaj to, co mamy Ci do przekazania. Mamy nadzieję, że posiądziesz niezbędną wiedzę i rozwiejesz wątpliwości, dzięki czemu odnajdziesz słuszne wyjście ze swojej sytuacji. Podejmij świadomą decyzję razem z nami!

Leasing czy kredyt – co warto wybrać?

Prawie każdy, kto zadaje sobie pytanie, na co lepiej zdecydować się, czy na leasing, czy może kredyt, oczekuje jednoznacznej odpowiedzi. Musimy już na samym wstępie rozczarować, ponieważ jak to zwykle w finansach bywa, jest ona nieoczywista. Niemożliwe jest wskazanie szybkiej i zdecydowanej sugestii w tej sprawie, gdyż wiele zależy od indywidualnych potrzeb, możliwości, elastyczności oraz oczekiwań. Zarówno jeden, jak i drugi sposób finansowania wiąże się z szeregiem korzyści, ale też wad koniecznych do zaakceptowania.

Leasing konsumencki czy kredyt – podstawowe różnice

Leasing konsumencki to produkt, który jest bardzo zbliżony konstrukcją do leasingu operacyjnego. Jest to umowa zawarta pomiędzy leasingodawcą, czyli firmą finansującą zakup, a faktycznym użytkownikiem przedmiotu, określanym jako leasingobiorca. Co ważne, odbiorcą jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedmiotem może być każda rzecz ruchoma oraz nieruchoma, która może służyć do celów zarobkowych, do użytkowania bądź realizacji celów inwestycyjnych. Przykładowo, w leasing można wziąć:

 • samochód osobowy,
 • samochód dostawczy,
 • samochód ciężarowy,
 • pojazdy budowlane,
 • pojazdy magazynowe,
 • maszyny,
 • linie produkcyjne,
 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy,
 • meble,
 • hale,
 • lokale.

Godnym podkreślenia jest też fakt, iż leasingować można także wartości niematerialne, w tym np. licencje oprogramowania.

Jakie są zasady leasingu? Leasingobiorca korzysta z danego sprzętu, a w zamian za to uiszcza raty leasingowe. W czasie trwania leasingu nie jest on jego właścicielem. Należy on bowiem do leasingodawcy. Dopiero po zakończeniu umowy leasingowej istnieje możliwość jego wykupienia. Cena wykupu jest zdeterminowana jego wartością oraz wysokością opłaty początkowej. Zawsze jest znacznie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu leasingu.

Kredyt gotówkowy dotyczy pożyczenia określonej ilości gotówki od banku lub innej instytucji finansowej na określony z góry czas i na konkretnych warunkach. Tego typu zobowiązanie zaciągane jest na dowolny bądź ściśle wskazany cel. Jest to równoznaczne, z tym że za kredyt można kupić praktycznie wszystko. Obowiązkiem kredytobiorcy jest jego spłata w comiesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Istotną kwestią jest to, iż nabywany przedmiot od momentu zakupu jest w 100% własnością osoby pożyczającej. W przypadku kredytu samochodowego jest on powzięty po to, by nabyć pojazd. To zabezpieczenie dla kredytodawcy.

Wiedząc już, czym jest leasing konsumencki i kredyt, możemy podać, czego dotyczą zasadnicze różnice, jakie występują między nimi. Mowa tutaj o:

 • prawie własności do przedmiotu finansowania – gdy decydujesz się na leasing, podmiot finansujący pozostaje właścicielem przedmiotu do końca okresu umowy, a po jej zakończeniu możesz wybrać, czy chcesz go nabyć, czy rezygnujesz z tego; w momencie zaciągnięcia kredytu gotówkowego jest on Twoją własnością od chwili podpisania umowy,
 • celu finansowania – przy leasingu najpierw wybierasz to, co chcesz nabyć i  następnie starasz się o finansowanie, a w przypadku kredytu możesz wybrać produkt celowy, który zobowiąże Cię do zrealizowania konkretnej inwestycji bądź kredyt na cel dowolny, co jest skorelowane z brakiem rozliczania Cię z tego, na co spożytkowałeś środki,
 • zabezpieczeniu zobowiązania – w umowie leasingowej bezwzględnie obowiązuje standardowe lub dodatkowe zabezpieczenie, z kolei kredyt celowy jest produktem zabezpieczonym, natomiast niecelowy pozwala na rozporządzanie swoją własnością w dowolny sposób i w dowolnym czasie, nawet jeśli nie został spłacony w całości,
 • możliwym okresie spłaty – firmy leasingowe udzielają finansowania rozłożonego nawet na 84 raty leasingowe, co obejmuje 7 lat, a wobec kredytu gotówkowego samochodowego maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat,
 • formalnościach niezbędnych do spełnienia – podpisanie umowy leasingowej w ramach procedury uproszczonej przebiega bardzo szybko i bezproblemowo, ale przejście przez procedurę standardową jest powiązane z wykonaniem obowiązków identycznych, jakie nakładane są w przypadku kredytów; kredyt gotówkowy wymaga przejścia przez pełną ścieżkę kredytową ściśle wyznaczoną przez bank, która może być prosta i ograniczona do minimum, ale też bardziej złożona, wymuszająca konieczność udokumentowania dochodów itd.,  
 • rodzaju i wysokości kosztów – leasing konsumencki jest powiązany z wniesieniem takich opłat, jak comiesięczne raty leasingowe, wkład własny oraz kwota za ewentualny wykup przedmiotu, a kredyt gotówkowy charakteryzuje się standardowo prowizją za jego udzielenie, odsetkami wliczonymi w ratę kredytową oraz opłatami związanymi z ustanowieniem zabezpieczenia (jeśli takowe jest potrzebne).

Zawierając umowę leasingową, powinno się zwrócić szczególną uwagę na kwestie, które nie występują przy kredycie. Mamy tu na myśli między innymi naprawy w razie ewentualnych usterek. Leasingobiorca jest zobowiązany do skorzystania z usług autoryzowanych stacji obsługi. Przy kredycie użytkownik sam wybiera warsztat, do którego oddaje auto. Przy leasingu mogą pojawić się ograniczenia związane z limitem kilometrów, co nie występuje przy kredycie. Warto pamiętać jeszcze o ograniczeniach w kontekście dysponowania samochodem – pożyczenie go osobie trzeciej jest możliwe dopiero po otrzymaniu pozwolenia od firmy leasingowej, za które rzecz jasna trzeba zapłacić. Mając pojazd w kredycie, nie trzeba o tym myśleć.

Leasing czy kredyt – jakie przygotować do nich dokumenty?

Formalności związane z leasingiem i kredytem odnoszą się do procedury, która wyznaczana jest przez finansującego. Z naszych doświadczeń wynika, że ta jest zdecydowanie bardziej uproszczona przy leasingu. Otóż ogranicza się wyłącznie do udokumentowania swoich dochodów, zatrudnienia, dostarczenia kserokopii dowodu tożsamości i wypełnienia stosownego wniosku o udzielenie leasingu. Dokumenty, jakie trzeba mieć też pod ręką to FV pro forma + specyfikacja techniczna samochodu/maszyny. Leasingodawca może poprosić o inne dokumenty i informacje, istotne z punktu widzenia oceny składanego wniosku. Całe przedsięwzięcie podejmowane w celu pozyskania kredytu jest dużo bardziej skomplikowane. Oprócz dokumentów związanych bezpośrednio z kredytobiorcą potwierdzających jego tożsamość oraz osiągane dochody, a także prawidłowo wypełnionego formularza wniosku, wymagane jest również przedstawienie dokumentacji pojazdu w celu weryfikacji wartości zabezpieczenia (w przypadku kredytu samochodowego). Trzeba pamiętać o tym, że wiarygodność sprawdzana jest w Biurze Informacji Kredytowej, czyli w tzw. BIK.

Leasing czy kredyt – co lepsze i dla kogo?

Nie możemy wskazać, który z analizowanych produktów jest korzystniejszym wyborem. Wiemy natomiast, że powinieneś wybrać ten, który odpowiada na Twoje oczekiwania, plany przyszłościowe czy też zdolność kredytową. Możemy podpowiedzieć jedynie, że:

 • jeśli myślisz o nowym i ekskluzywnym samochodzie, powinieneś rozważyć leasing,
 • jeśli uwielbiasz tuningować pojazd i będziesz mocno eksploatować go, wybierz kredyt,
 • jeśli planujesz kupić używany samochód, większe szanse na finansowanie masz w przypadku kredytu, ponieważ większość firm leasingowych nie chce finansować starszych pojazdów,
 • jeśli chcesz dokonać zakupu bez faktury VAT, leasing będzie słabo dostępny, musisz zatem zakupić przedmiot, posiłkując się kredytem,
 • jeśli nie posiadasz gotówki ani wystarczającej zdolności kredytowej na zakup auta na własność, zdecyduj się na leasing, który jest szansą dla Ciebie na to, aby wymarzony samochód był osiągalny,
 • jeśli potrzebujesz transportu firmowego dla pracowników w większej ilości, pomyśl o leasingu,
 • jeśli prowadzisz firmę i chcesz osiągnąć korzyści podatkowe, weź leasing, który jest pewnego rodzaju szansą na optymalizację podatkową,
 • jeśli nie chcesz martwić się konsekwencjami wynikającymi z eksploatacji środków trwałych, leasing da Ci możliwość skorzystania z usług dodatkowych, takich jak np. tańsze ubezpieczenie AC lub serwis, naprawy i opony, dlatego weź go pod uwagę,
 • jeśli zależy Ci na tym, by nie obciążać zbytnio zdolności kredytowej, skłoń się ku leasingowi,
 • jeśli działasz na rynku przedsiębiorców od niedługiego czasu, nie licz na uzyskanie kredytu bankowego, ratunkiem dla Ciebie jest więc leasing, który jest łatwiej dostępny dla młodych organizacji,
 • jeśli nabywasz środek trwały od osoby prywatnej przy kredycie, nie będzie większych problemów, aby sfinalizować transakcję, lecz przy leasingu może to być niemożliwe lub bardzo kosztowne.

Leasing czy kredyt – kalkulator

W Internecie dostępne są kalkulatory pozwalające na podjęcie decyzji dotyczącej wyboru sposobu finansowania. Analizują one wprowadzone parametry finansowania i porównują oferty kilkudziesięciu zaufanych firm. Wystarczy podać podstawowe dane, takie jak np. rodzaj i wartość przedmiotu, rok produkcji, wkład własny oraz okres spłaty. Dzięki tym zaawansowanym narzędziom można szybko i bez większych problemów obliczyć samodzielnie ratę jednego i drugiego zobowiązania, dowiedzieć się, jakie opłaty wstępne będą obowiązywać, czy też jak kształtować się będzie harmonogram spłat oraz cena wykupu leasingowego produktu. Co istotne, uwzględniają one aktualną stawkę WIBOR oraz przeciętne oprocentowanie stosowane przez leasingodawców bądź kredytodawców. Na podstawie tego można zawyrokować, które ze źródeł jest atrakcyjniejsze.

Co się bardziej opłaca – leasing czy kredyt?

Nie da się w jednym zdaniu powiedzieć, czy bardziej opłacalny jest leasing, czy kredyt. To zależy bezsprzecznie od sytuacji, w jakiej znajduje się pożyczający. Jak już wykazaliśmy, obie omawiane przez nas alternatywy wiążą się z kosztami. Jednak tak naprawdę nie da się jednogłośnie wskazać, która z nich jest tańsza. Przy leasingu musisz liczyć się z ratami leasingowymi i dodatkowymi wydatkami, jeśli zechcesz wykupić przedmiot. Kredyt gotówkowy wymaga uiszczenia prowizji za jego udzielenie, opłacania rat oraz wliczonych w nich odsetek. W przypadku kredytu nie jest wymagany wkład własny oraz opłata manipulacyjna za rejestrację. Chcemy jednocześnie zauważyć, że z firmami leasingowymi można negocjować warunki, podczas gdy możliwość prowadzenia negocjacji z bankiem jest najczęściej przywilejem jedynie czysto hipotetycznym.

Jeżeli zależy Ci na tańszej ofercie, zdecyduj się na poszukanie placówki bankowej, z której do tej pory nie korzystałeś. Instytucje przyciągając do siebie nowych klientów, oferują im nierzadko preferencyjne warunki finansowania. Być może jest to dobry kierunek działania również w Twoim przypadku.

Co łatwiej dostać – leasing czy kredyt?

Mając na względzie potrzebę spełnienia wszelkich formalności, z praktycznego punktu widzenia wydaje się, że zdecydowanie łatwiej jest uzyskać leasing niż kredyt. Firmy leasingowe chętnie procesują wniosek w sposób skrócony, szczególnie jeśli przedmiotem umowy jest samochód o stosunkowo niedużej wartości. Poza tym leasingodawcy są zainteresowani finansowaniem łatwo zbywalnych maszyn i urządzeń, takich jak choćby maszyny budowlane. Dużo trudniej jest pozyskać leasing na przedmioty, które niełatwo sprzedać, w tym np. na taśmy produkcyjne lub hale. W przypadku tych środków trwałych lepiej pomyśleć o kredycie zabezpieczonym, na innych składnikach majątku, najlepiej hipotece.

Uwzględniając zdolność kredytową, można stwierdzić, że jest liczona w bardzo podobny sposób dla obydwu produktów. Jednak umowy kredytowe mogą trwać dłużej niż leasingowe i z tego też powodu są łatwiej dostępne dla osób o niskim dochodzie rozporządzalnym.

Kredyt czy leasing na maszyny?

Finansowanie maszyn jest dość trudnym tematem, z którym mierzy się wielu przedsiębiorców. Przy ich zakupie można skorzystać z finansowania, jakim jest kredyt i leasing. Kiedy wybrać opcję nr 1, a kiedy opcję nr 2? Postaraj się o kredyt, jeśli:

 • chcesz dokonać jednorazowego odliczenia całego VAT od maszyny,
 • chcesz dokonać jednorazowej amortyzacji maszyn,
 • chcesz być właścicielem maszyny od początku,
 • chcesz mieć możliwość zamknięcia (spłaty) umowy finansowania w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji podatkowych.

Przyjrzyj się bliżej leasingowi, jeśli:

 • szukasz taniego finansowania z niską ratą miesięczną,
 • chcesz szybko zaliczyć zakup całej maszyny w koszty,
 • zależy Ci na stałym miesięcznym koszcie,
 • szukasz dużego kosztu jednorazowego wynikającego z opłaty wstępnej,
 • oczekujesz mało formalności oraz szybkiego zorganizowania finansowania,
 • nie chcesz obniżać zdolności kredytowej.

Leasing czy kredyt na samochód dla firmy?

Przedstawiliśmy już, jakie elementy przypisuje się leasingowi i kredytowi. Jednak w tym miejscu chcemy powiedzieć o tych źródłach finansowania w kontekście samochodu nabywanego przez przedsiębiorstwo. Jeżeli chcesz wiedzieć, co lepsze: czy leasing, czy kredyt na samochód dla firmy, czytaj dalej. Oto cechy, na jakie warto zwrócić uwagę.

Leasing na samochód dla firmyKredyt na samochód dla firmy
– właścicielem przedmiotu jest leasingodawca– stajesz się właścicielem przedmiotu
– jest lepszy, gdy chcesz kupić nowe auto– jest lepszy, gdy chcesz kupić używane auto
– zwykle jest tańszy– jest to dobre rozwiązanie przy samochodzie do 20 tysięcy złotych
– wiąże się z mniejszą ilością formalności– nie musisz mieć wkładu własnego
– łatwiej go otrzymać niż kredyt gotówkowy, jeżeli posiadasz nowo powstałą firmę– możesz dowolnie modyfikować pojazd, ponieważ należy do Ciebie
– jest to korzystniejsze rozwiązanie pod kątem podatkowym 

Leasing czy kredyt na samochód dla osoby prywatnej

Leasing czy kredyt na samochód dla osoby prywatnej – to częsta rozterka, z jaką borykają się konsumenci. Jednostka, która nie prowadzi działalności gospodarczej, powinna rozważyć leasing konsumencki, gdy:

 • pragnie kupić nowe auto,
 • podoba jej się nowy samochód, ale nie stać ją na niego,
 • jest zainteresowana pojazdem dostępnym u autoryzowanego dealera bądź w firmie zajmującej się handlem aut na stałe,
 • nie może zaangażować dużych środków własnych,
 • sprzedawca jest w stanie wystawić fakturę VAT.

Osoba chcąca nabyć niedrogie auto używane od prywatnego sprzedawcy, nie może liczyć na pozyskanie leasingu. W takiej sytuacji pozostaje jej wzięcie kredytu.  

Leasing czy kredyt – podsumowanie

Podsumowując nasze rozważania, chcemy zaznaczyć, że decyzja o tym, czy ostatecznie zdecydować się na leasing, czy kredyt, powinna być poprzedzona dogłębną analizą popartą konkretnymi danymi. Zawsze warto prześledzić oferty i zapoznać się z warunkami współpracy z instytucją finansową. Zarówno leasing, jak i kredyt to produkty finansowe umożliwiające realizację celu w postaci korzystania z konkretnych przedmiotów. Obydwa spłacane są w systemie ratalnym, lecz różnią się znacznie pod kątem konstrukcji i dostępności. Nie są wolne od mocnych oraz słabych stron. Naszym zdaniem kredyt jest opcją korzystniejszą w przypadku osób fizycznych, które chcą posiadać daną rzecz na własność, mają dobrą zdolność kredytową oraz nigdy nie miały trudności w obsłudze zobowiązań finansowych. Leasing jest prawdopodobnie lepszy dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, dążą do optymalizacji podatkowej i nie mogą zdecydować się pomiędzy dzierżawą a najmem. To oznacza, że dla każdego optymalnym rozwiązaniem będzie co innego. 

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności