Leasing dla nowych firm bez wpłaty własnej – kluczowe informacje

Leasing dla nowych firm bez wpłaty własnej

Leasing to dość popularna forma finansowania inwestycji wybierana przez przedsiębiorców. Umożliwia dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Leasingodawca na podstawie zawartej umowy przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z przedmiotu leasingu w zamian za ściśle określone płatności. Jest to ciekawa alternatywa dla kredytu, która charakteryzuje się elastycznymi warunkami, brakiem skomplikowanych formalności czy też stosunkowo szybką dostępnością. Pytanie, jakie można sobie zadać, brzmi: czy leasing jest dostępny dla nowych firm bez wpłaty własnej? Dziś odpowiemy na to pytanie, rozwiązując szereg wątpliwości.

Leasing dla nowych firm bez wpłaty własnej – czym jest?

Leasing sprowadza się do podpisania umowy pomiędzy biorcą a dzierżawcą dzierżawiącym różnorakie przedmioty, wśród których można wymienić obiekty konsumpcyjne, inwestycyjne, ale też nieruchomości. Dzierżawienie jest możliwe, gdy uiszczane są regularne raty. Jest to opcja, z której mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy działający na rynku od dawna, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności, a jednocześnie nie dysponują środkami finansowymi, aby wnieść wpłatę własną. Mimo wszystko obowiązują pewne warunki, jakim należy sprostać. Faktem jest, że leasingobiorcy dość często nie wymagają jej, gdyż uważają, że jest to rozwiązanie bezpieczne dla wierzyciela. Niemniej, chcąc zabezpieczyć się w pewnym stopniu, szczegółowo weryfikują wnioskodawcę, sprawdzając jego sytuację. Dla większości z nich rozsądną granicą dotyczącą długości funkcjonowania biznesu w momencie udzielania leasingu jest pół roku. 

Oferty bez opłaty wstępnej skierowane są głównie do tych, którzy posiadają ugruntowaną pozycję ze stażem dłuższym niż 12 miesięcy. Z kolei finansowanie od pierwszych dni działania przedsiębiorstwa jest raczej rzadkim procederem i wiąże się z wniesieniem konkretnej kwoty. Nie da się ukryć, że zupełnie nowy podmiot nie ma możliwości udokumentowania odpowiednio wysokiej zdolności leasingowej. Dlatego też w takiej sytuacji niektórzy dawcy oczekują ustanowienia zabezpieczenia umowy w formie hipoteki na nieruchomość, umowy przywłaszczenia, poręczenia innej firmy, weksla in blanco lub blokady środków na koncie. To pozwala na uniknięcie wpłaty własnej, a jednocześnie stanowi w pewnym stopniu ochronę przed ponoszonym ryzykiem. Jest to jednak bardzo indywidualne. Sytuacja każdego przedsiębiorcy jest osobno rozpatrywana – finansujący może odmówić leasingu także w przypadku zabezpieczenia umowy.

Leasing bez wkładu własnego – jak działa w praktyce?

W praktycznym ujęciu leasing bez wkładu własnego oznacza to, że leasingodawca pokrywa całość kosztów związanych z zakupem danego przedmiotu, natomiast przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania comiesięcznych rat za jego wynajem. Tym samym nie ponosi żadnych opłat wynikających z jego nabycia, a dodatkowo nie musi dysponować gotówką na samym początku. Jedyne, co musi zrobić, to wykazać się dobrą zdolnością finansową i przedłożyć stosowne dokumenty. Gdy przejdzie pozytywnie analizy dotyczące wypłacalności, podpisuje umowę.

Kwestie, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę dotyczące leasingu uzyskiwanego przez nowe firmy bez wkładu własnego, odnoszą się do tego, że:

 • umowa leasingowa bez wpłaty własnej nierzadko wymaga dodatkowych zabezpieczeń,
 • raty leasingowe bez wpłaty własnej mogą być nieco wyższe, niż ma to miejsce w leasingu tradycyjnym,
 • niezwykle istotne jest terminowe opłacanie leasingu zgodnie z harmonogramem.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza Finanse jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Leasing bez wpłaty początkowej – jakie branże mogą z niego skorzystać?

Leasing bez wpłaty początkowej skierowany jest do przedsiębiorców działających w różnych branżach. Analizując oferty rynkowe, można zauważyć, że firmy leasingowe są otwarte praktycznie na wszelkiego typu działalności i w tym zakresie nie ma żadnych ograniczeń. Z leasingu mogą skorzystać jednoosobowe działalności gospodarcze, ale też spółki prawa cywilnego. Jest to produkt niejednokrotnie wykorzystywany przez przedstawicieli zawodów wolnych.

Leasing 0 wpłaty własnej dla nowych firm – warunki

Zanim powiemy o typowym leasingu bez wpłaty własnej, pragniemy podkreślić, że w wielu przypadkach warunkiem pozyskania leasingu jest poniesienie opłaty wstępnej, która stanowi czynsz inicjalny. Jest on pierwszym wydatkiem ponoszonym w związku z leasingiem. Wpłata własna charakteryzuje się bezzwrotnością i jest spożytkowana zgodnie z założeniami podanym w umowie. Leasingodawca przeznacza ją na zabezpieczenie w celu pokrycia ewentualnych zaległości w obrębie bieżących należności. Dlatego też umożliwia ograniczenie ryzyka braku wypłacalności dłużnika. Odpowiada kwocie wkładu własnego przedsiębiorcy, wnoszonego na rzecz firmy leasingowej w celu zabezpieczenia źródła finansowania. Zwykle jej wartość wynosi od 0 do 40% wartości leasingowego przedmiotu.

Z kolei przy leasingu, w którym czynsz inicjalny kształtuje się na poziomie 0%, zasady są zróżnicowane i tak naprawdę uzależnione od indywidualnej polityki. Każdy leasingodawca ustala własne warunki, które ściśle odnoszą się do wewnętrznych kryteriów oceniających. Z naszych obserwacji wynika, że czynniki mogące mieć znaczenie to przede wszystkim tryb zawierania umowy, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, okres bytowania na rynku czy też rodzaj i wartość leasingowanego przedmiotu. Niewątpliwym faktem jest, że większe wymagania stawia się wobec przedsiębiorców, którzy zainteresowani są wzięciem w leasing auta ciężarowego albo specjalistycznej maszyny. Im ich wartość jest wyższa, tym większe obowiązują wymogi (np. dodatkowe zabezpieczenie, okazanie aktywnych kontraktów potwierdzających płynność finansową itp.).

Leasing dla nowych firm bez wpłaty własnej – dokumenty

Starając się o leasing dla nowych firm bez wpłaty własnej, należy przejść przez procedurę standardową, czyli pełną. Niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów. To właśnie na ich podstawie finansujący rozpatruje wniosek i ocenia klienta. Katalog dokumentacji może być różny. Jest to zdeterminowane tym, jaki został przyjęty w danej firmie leasingowej na podstawie wytycznych. Najczęściej oczekuje się:

 • wpisu do CEIDG,
 • dowodu osobistego,
 • zestawienia z księgi przychodów i rozchodów,
 • umowy spółki, jeżeli wnioskodawcą jest spółka,
 • oświadczenia o stanie zobowiązań finansowych,
 • zaświadczenia o braku zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy też w Urzędzie Skarbowym,
 • deklaracji podatkowej rocznej,
 • bilansu księgowego.

Leasing bez pierwszej wpłaty – wady i zalety

Leasing bez pierwszej wpłaty dla nowopowstałych firm posiada zalety, ale też nie jest wolny od wad.

Słabe strony to:

 • wyższa rata leasingowa w stosunku do kredytu bankowego,
 • zwiększona kwota wykupu na koniec okresu leasingowania.

Natomiast atuty to:

 • szansa na rozwój firmy – jest korzystny dla tych, którzy nie dysponują wystarczającą gotówką na zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia działalności czy też inwestowanie,
 • opłacalność dla osób, które nie zamierzają zdecydować się na wykup po zakończeniu leasingu – pozwala to znacząco obniżyć koszty początkowe poprzez uniknięcie zamrażania środków możliwych do rozdysponowania na przykład na inwestycje w rozwój firmy, szkolenia, jak również wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
 • prosta procedura, niewymagająca podejmowania złożonych kroków,
 • szybka decyzja o przyznaniu leasingu,
 • daje sposobność na optymalizację podatkową.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie? Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Leasing dla nowych firm bez wpłaty – na co go przeznaczyć?

Jak wykazaliśmy, leasing dla nowych firm bez wpłaty może być przydatny do rozmaitych celów. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą sfinansować środki trwałe, w tym urządzenia, maszyny, pojazdy oraz sprzęt elektroniczny. Mogą nabyć taką drogą na przykład komputer, oprogramowanie bądź drukarkę, a także samochód osobowy czy dostawczy lub wielkogabarytowe urządzenia, meble itd. Z pewnością znacznie łatwiej i szybciej jest pozyskać leasing na standardowe przedmioty, aniżeli na jakieś nietypowe, bardziej wyszukane. Wynika to z faktu, iż leasingodawcy prościej będzie je spieniężyć w razie, gdy leasingobiorca będzie uchylał się od opłacania powziętych zobowiązań.

Leasing dla nowych firm bez wpłaty własnej – podsumowanie

Firmy leasingowe oferują finansowanie środków trwałych bez wkładu własnego, lecz jest to zarezerwowane głównie dla przedsiębiorstw o długim stażu i ugruntowanej pozycji. Leasing dla nowych przedsiębiorców bez początkowej wpłaty jest bez wątpienia ciekawą ofertą, ale występuje sporadycznie. W związku z tym, że pozwala uniknąć wnoszenia opłaty wstępnej, przy zawieraniu umowy warto ją rozważyć, jeśli spełnia się przesłanki dokładnie wskazane przez leasingodawcę. Otóż może być ratunkiem, kiedy nie posiada się gotówki na realizację swoich celów zawodowych.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *