Co to jest faktoring odwrócony?

co-to-jest-faktoring-odwrocony

Jeśli zastanawiasz się, na czym polega faktoring odwrócony (odwrotny), spieszymy z wyjaśnieniami. W niniejszym artykule zaprezentujemy jego definicję, wskażemy, jak działa, a także jakie koszty są z nim związane. Zapraszamy do lektury! 

Faktoring odwrotny – definicja

Zanim zostanie zinterpretowane pojęcie ujęte w nagłówku, warto odnieść się do zależności: faktoring a faktoring odwrotny. W faktoringu klasycznym to przedsiębiorca sprzedający swoje towary i świadczący usługi figuruje jako faktorant. Faktury zwykle opłacane są przez klientów po wielu dniach od daty ich wystawienia. W takim przypadku duża ilość gotówki jest „zamrażana”, co powoduje, iż osoba prowadząca działalność nie jest w jej realnym posiadaniu. Wówczas z pomocą przychodzi firma faktoringowa, która przenosi na siebie wierzytelność, a od razu po wystawieniu faktury, przelewa środki na jej konto. To sprawia, iż właściciel firmy otrzymuje pieniądze, które może spożytkować na bieżące potrzeby. Nie da się ukryć, że jest to dla niego niezwykle ważne, bowiem za sprawą tego ma możliwość utrzymania płynności finansowej.

Korzystanie z faktoringu klasycznego stanowi pewnego rodzaju formę zabezpieczenia. Jednak coraz więcej zarządzających organizacją decyduje się na finansowanie swoich zobowiązań poprzez wybór faktoringu odwróconego, czyli innymi słowy faktoringu odwrotnego. Niejednokrotnie określa się go faktoringiem zakupowym, dłużnym lub zamówieniowym. Nie bez powodu zyskuje on coraz większą popularność. Faktoring odwrotny – co to zatem jest? Jest to usługa, w której przedsiębiorca wskazuje faktorowi podmioty zaopatrujące go w produkty, dobra czy też usługi, które będą mogły skorzystać z takiego finansowania działalności. Trzeba dodać, że faktor to nic innego, jak instytucja finansowa ponosząca opłaty za produkty i usługi w imieniu swojego klienta. Nie działa oczywiście bezinteresownie, ponieważ otrzymuje określoną kwotę w ustalonym terminie.

Faktoring odwrócony jest odwrotnością faktoringu w wersji klasycznej, w ramach której usługa skierowana jest do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców. Odwrócony faktoring stanowi odpowiedź rynku finansowego na zapotrzebowanie przedsiębiorców, jak również pojawiające się kłopoty w zakresie terminowego regulowania zobowiązań. Otóż w Polsce występują znaczące problemy w zakresie opłacania należności przez kupujących idealnie na czas. Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich lat odnotowano popyt na usługi faktoringu dla właścicieli działalności, które dotyczą natychmiastowego finansowania faktur po stronie zarówno sprzedawcy, jak i kupującego towary bądź usługi.

Faktoring odwrotny – jak działa?

Wiesz już, co kryje się pod hasłem odwrotny faktoring. W takim razie na tym etapie możesz zadać sobie pytanie: faktoring odwrócony: na czym polega? W przypadku faktoringu odwrotnego dostawcy otrzymują od faktora należne środki w momencie, gdy właściciel firmy przedłoży mu fakturę i potwierdzi, że wypełnił wszystkie uzgodnione wcześniej warunki zamówienia. W uproszczeniu, firma finansująca terminowo opłaca zobowiązania przedsiębiorcy wobec swojego dostawcy. W dalszym kroku kwotę wykupu wraz z odsetkami faktorant spłaca faktorowi i odbywa się to w terminie określonym w umowie.

Dzięki temu osoba prowadząca przedsiębiorstwo może zamówić większą ilość produktów bądź usług, które są mu niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania i nie ma obowiązku płacenia za nie od razu. W praktyce zapłatę uiszcza w dogodniejszym dla siebie czasie. Jak wynika z podjętych rozważań, mechanizm działania opisywanej usługi jest bardzo prosty. Firma faktoringowa spłaca zobowiązania swojego klienta zgodnie z terminem płatności, a klient reguluje należności wobec instytucji finansującej wówczas, gdy może sobie na to pozwolić. Nie dziwi więc fakt, że przedsiębiorcy chcąc zabezpieczyć się, sięgają po rozwiązanie, jakim jest faktoring odwrotny. Co można sfinansować w formie faktoringu odwrotnego? Z reguły obejmuje on:

 • faktury, których termin płatności dopiero zapadnie, np. za 7 dni,
 • faktury, których termin minął (przeterminowane),
 • faktury zaliczkowe,
 • faktury pro forma,
 • raty leasingowe.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza Finanse jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Skontaktuj się z nami.

Faktoring odwrotny – koszty

Schemat w faktoringu odwrotnym jest następujący: to właściciel przedsiębiorstwa jest stroną umowy faktoringowej i to właśnie na nim spoczywa ponoszenie kosztów skorelowanych z produktem lub usługą. Mowa tutaj o odsetkach faktoringowych z tytułu finansowania oraz o opłatach za obsługę administracyjną (opłatach przygotowawczych). Wydatki związane z odwróconym faktoringiem są porównywalne z kosztami tradycyjnego faktoringu. Należy nadmienić, że instytucja faktoringowa nie ocenia sytuacji finansowej dostawcy i  najczęściej nie narzuca żadnych zabezpieczeń. Jej głównym założeniem jest koncentracja na przedsiębiorcy i jego kondycji finansowej. Na podstawie przeprowadzanych kontroli stwierdza, jaką maksymalną kwotę zobowiązań może spłacać. Niemniej, zdarza się, że faktor prosi faktoranta o dodatkowe zabezpieczenia w postaci weksla czy też cesji należności.

Faktoring odwrócony – księgowanie

Faktoring odwrotny w księgach rachunkowych jest księgowany na różne sposoby, co uzależnione jest od rodzaju umowy zawartej z firmą faktoringową. Jednak najczęściej w księgach zapisuje się transakcje faktoringu zobowiązaniowego. To oznacza, że faktoring odwrotny w bilansie faktoranta jest odnotowany po jego pasywnej stronie, jako zobowiązanie firmy. Ma to związek tym, iż faktorant jest cały czas dłużnikiem swoich dostawców, lecz dzięki zawarciu umowy faktoringowej zobowiązania wobec nich stanowią zobowiązania wobec faktora. Wszelkie prowizje i odsetki wliczane są do kosztów uzyskania przychodu. Rozliczenie faktoringu odwróconego polega na zaksięgowaniu zmiany wierzyciela, które następuje wraz z wykupieniem długu przez faktora. Zapis dokonywany jest pod datą otrzymania od faktora pisemnej informacji o wykupieniu długu i wstąpieniu przez niego w prawa wierzyciela. Przeksięgowanie wierzyciela jest odnotowywane w następujący sposób:

 • Wn „Rozrachunki z dostawcami”,
 • Ma „Pozostałe rozrachunki”.

Natomiast spłata zobowiązania wobec faktora w terminie jest zapisana w formie:

 • Wn „Pozostałe rozrachunki”,
 • Ma „Rachunek bieżący”.

Trudne kredyty to nasza specjalność.

Z pomocą doradcy Habza Finanse uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Skontaktuj się z nami.

Korzyści z faktoringu odwrotnego

Kiedy należy pomyśleć o faktoringu odwróconym? Są to sytuacje, w których:

 • dostawcy usług lub produktów oferują zbyt krótkie terminy spłaty zobowiązań, a przedsiębiorca nie jest w stanie zapłacić za nie od razu,
 • dostawcy umożliwiają odroczenie terminów płatności przy jednoczesnym oferowaniu skonta – rabatów za spłatę faktury przed czasem,
 • sprzedawca oferuje dodatkowe rabaty przy zakupie większej ilości towaru.

Zyskiem z faktoringu odwróconego jest bezsprzecznie szansa na zachowanie płynności finansowej. Poza tym przedsiębiorca gwarantując sobie systematyczną dostawę komponentów do produkcji zwiększa bezpieczeństwo swojej działalności. Dodatkowo zyskuje wizerunek wiarygodnego oraz terminowego płatnika. Może nie tylko regulować bieżące zobowiązania wobec dostawców, ale też aktywnie kształtować politykę zakupową. W konsekwencji może liczyć na rabaty i negocjować lepsze warunki handlowe. Skorzystanie z analizowanej opcji jest jak najbardziej zasadne.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe

Habza Finanse

Pośrednicy kredytowi reprezentujący firmę Habza Finanse to osoby z wieloletnim doświadczeniem w bankowości. Jesteśmy profesjonalistami w każdym calu. Wspomagamy osoby poszukujące najlepszej oferty na kredyt. Pośrednictwo kredytowe pomaga w uzyskaniu produktów finansowych dla osób prywatnych, dla firm oraz dla rolników.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności