Kredyt na kartę stałego pobytu – czy istnieje?

kredyt-na-karte-stalego-pobytu-czy-istnieje

Cudzoziemcy, którzy chcą w Polsce przebywać legalnie i podejmować pracę, muszą posiadać dokument, który określony został jako karta stałego pobytu. Potwierdza on tożsamość obcokrajowca, a także pozwala na wielokrotne przekraczanie granicy bez konieczności ubiegania się o wizę. Kwestie związane z kartą stałego pobytu regulowane są dokładnie przez ustawę z 12 grudnia 2013 roku, która poświęcona jest właśnie cudzoziemcom. Do tego dochodzą akty wykonawcze. Posiadacze tego dokumentu mogą obecnie ubiegać się o kredyt bankowy. Jak uzyskać kredyt na kartę stałego pobytu?

Karta stałego pobytu – czym jest?

Karta pobytu to – jak wspomnieliśmy we wstępie – dokument, na mocy którego cudzoziemcy mogą przebywać legalnie na terytorium Polski. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kartę stałego pobytu mogą otrzymać osoby, które posiadają polskie pochodzenie i chcą zamieszkać w naszym kraju na stałe. Prawo to mają także posiadacze Karty Polaka oraz osoby pozostające w związku z małżeńskim z obywatelem Polski. UWAGA: małżeństwo musi trwać przynajmniej trzy lata przed tym, jak złożony został wniosek. Co więcej, niezbędny jest wcześniejszy aż dwuletni pobyt czasowy, na który zgoda została wyrażona w związku z małżeństwem, statusem uchodźcy, ochrony uzupełniającej bądź pobytem humanitarnym. O kartę stałego pobytu mogą ubiegać się też ci, którzy:

 • otrzymali azyl na terenie Polski;
 • są ofiarami handlu ludźmi;
 • przed złożeniem wniosku mieszkali w Polsce minimum pięć lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 • mieszkali na terenie Polski minimum przez dziesięć lat przed złożeniem wniosku na podstawie zgony na pobyt tolerowany.

Nieco inaczej wymagania wyglądają w przypadku dzieci. Wniosek o wydanie karty pobytu zostanie pozytywnie rozpatrzony w przypadku dzieci cudzoziemców przebywających w Polsce w związku z pozwoleniem na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Co ważne, dziecko musi przyjść na świat w okresie obowiązywania wskazanych pozwoleń. Karta pobytu stałego zostanie przyznana również dziecku, którego rodzic jest obywatelem Polski.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza Finanse znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Wyślij wniosek!

Wniosek o wydanie karty pobytu – elementy

Zacznijmy od tego, że wniosek o kartę stałego pobytu powinien zostać złożony nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce. Jest to bardzo ważny termin, którego niedotrzymanie może mieć poważne konsekwencje. Wypełniony wniosek powinien trafić do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu obcokrajowca. Warto pamiętać, że załączniki mogą być nieco inne w zależności od tego, na jakiej podstawie ma być wydana karta pobytu. W zdecydowanej większości przypadków do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopie wszystkich stron w zagranicznym paszporcie, które zostały zapisane;
 • cztery aktualne zdjęcia;
 • dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej;
 • dokumenty, które potwierdzają dane, jakie zawarte są we wniosku.

UWAGA: bardzo ważne jest, aby posiadać oryginał paszportu do wglądu. Wniosek zawsze składany jest w dwóch egzemplarzach. Karta pobytu czasowego zostanie wydana po uiszczeniu opłaty w wysokości sześciuset czterdziestu złotych. Co ważne, musi ona zostać uiszczona przed złożeniem wniosku o pozwolenie na pobyt stały. Jeśli podjęta decyzja będzie negatywna, cudzoziemiec otrzyma zwrot pieniędzy. Jeżeli jednak obcokrajowiec otrzyma zgodę na pobyt stały, będzie musiał uiścić dodatkową opłatę w wysokości pięćdziesięciu złotych. Pamiętaj, że jeśli posiadasz Kartę Polaka, opłata za kartę pobytu Cię nie dotyczy.

Kredyt na kartę stałego pobytu – czy taki istnieje?

Obecnie działające na terenie naszego kraju banki wychodzą naprzeciw również cudzoziemcom. Oznacza to, że obcokrajowcy mogą ubiegać się o kredyt. Większość banków oczekuje przedstawienia karty stałego pobytu bądź przynajmniej zezwolenia na pobyt czasowy. Jest to standardowa procedura, która sprawia, że banki ponoszą zdecydowanie mniejsze ryzyko. Co więcej, wśród wymaganych dokumentów znajdują się również:

 • ważny paszport i wiza;
 • potwierdzenie zameldowania na terenie Polski.

Jeśli cudzoziemiec ma nadany numer PESEL, również może dołączyć go do wniosku. Jest to bardzo mile widziane przez banki. UWAGA: ci, którzy mają pozwolenie jedynie na pobyt czasowy, muszą liczyć się z dużymi trudnościami w pożyczeniu pieniędzy. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie kredytu nie jest możliwe. Trzeba pamiętać, że banki do każdego klienta podchodzą w pełni indywidualnie, dokładnie analizując jego sytuację materialną i prawną. Oczywiście im wyższy kredyt i dłuższy okres kredytowania, tym większe mogą być problemy z uzyskaniem pozytywnej decyzji. Zdarza się, że banki oczekują, że potencjalny kredytobiorca udokumentuje przynajmniej roczny pobyt na terenie Polski. Kredyt na kartę stałego pobytu można otrzymać zdecydowanie łatwiej.

Problemy związane z otrzymaniem kredytu przez obcokrajowca wynikają między innymi z trudności w ocenie wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. W przypadku obywateli Polski banki sięgają do danych, które znajdują się w bazie BIK lub BIG. Wskazane instytucje mają swoje odpowiedniki w niektórych krajach i współpracują z nimi, ale w przypadku wielu państw weryfikacja nie jest możliwa. Zdarza się, że banki proszą przyszłych kredytobiorców o dostarczenie raportu kredytowego z instytucji zajmującej się gromadzeniem danych na temat osób pożyczających pieniądze. Obcokrajowcy powinni mieć to na uwadze, starając się o kredyt.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Wyślij wniosek!

Kredyt bankowy – jak o niego wnioskować?

Kredyt na kartę stałego pobytu jest dostępny dla cudzoziemców, którzy złożą w banku odpowiednie dokumenty. Oprócz tych wskazanych wcześniej, a dotyczących tak naprawdę kwestii legalności pobytu na terenie Polski, niezbędne są dokumenty, które składać muszą również Polacy wnioskujący o kredyt. Zalicza się do nich przede wszystkim;

 • dokumenty obrazujące sytuację finansową;
 • dokument potwierdzający zatrudnienie.

Bank będzie musiał ocenić zdolność kredytową osoby, która chce pożyczyć pieniądze. Bez tego nie ma co liczyć na pożyczenie w banku nawet niewielkiej sumy pieniędzy. Z pewnością bank zapyta również o miesięczny wydatki. Informacja ta jest niezbędna do stwierdzenia, czy pieniądze, którymi będzie dysponował kredytobiorca, pozwolą na regulowanie miesięcznych rat. Wymagany jest także sam wniosek kredytowy, który na ogół można znaleźć na stronach internetowych banków. W razie trudności z jego wypełnieniem można skorzystać z pomocy pracowników wybranej placówki bankowej.

Kredyt na kartę stałego pobytu to produkt bankowy, który kierowany jest do obcokrajowców przebywających na terenie Polski legalnie. Często jest to szansa na zakup niezbędnych sprzętów do mieszkania czy wyprawki szkolnej dla dzieci. Jeśli jesteś cudzoziemcem, który chce w Polsce pożyczyć pieniądze, pamiętaj, że jest to jak najbardziej możliwe. Oczywiście będziesz musiał dostarczyć do banku szereg dokumentów, a także pozytywnie przejść weryfikację Twojej zdolności kredytowej.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności