Oszustwo kredytowe – czym jest i kogo dotyczy?

oszustwo-kredytowe-czym-jest-i-kogo-dotyczy

Coraz częściej słyszy się o oszustwach kredytowych, które realizowane są nie tylko w realnym świecie, ale też w wirtualnej rzeczywistości. Dziś powiemy o tym, co kryje się pod tym hasłem. Wykażemy również, w jaki sposób można skutecznie bronić się przed tego typu przestępstwami.

Oszustwo kredytowe – definicja

Definicja oszustwa kredytowego jasno mówi, że jest to nic innego, jak wyłudzenie kredytu, czyli przestępstwo polegające na uzyskaniu dla siebie bądź kogoś innego kredytu od banku poprzez przedłożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę, jak również nierzetelnego dokumentu lub nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zobowiązania finansowego. Zjawisko to stwierdza się również w przypadku niepowiadomienia placówki bankowej pomimo istnienia takiego obowiązku o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie czy też ograniczenie udzielonego wsparcia finansowego.

Jak wynika z powyższego, sprawcą oszustwa kredytowego jest każda osoba zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Jest nią jednostka, która przedkłada przed instytucją finansową dokumenty zmodyfikowane w wyżej określony sposób. Godnym podkreślenia jest fakt, że dla stwierdzenia popełnienia takiego czynu nie ma potrzeby wystąpienia skutku w postaci pozyskania kredytu albo zaistnienia szkody majątkowej. Nie ma znaczenia, czy zadłużenie zostało przyznane, a jeśli tak, to czy spłacono je. Żadnej roli nie odgrywa też to, czy bank mający udzielić go został wprowadzony w błąd i czy zapoznał się ze stosem plików dostarczonych przez oszusta.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza Finanse uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Napisz do nas!

Oszustwo kredytowe – prawo karne

O oszustwie kredytowym jako jednej z form przestępstwa stanowi Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Akt ten reguluje zbiorczo oszustwa finansowe (gospodarcze), które odnoszą się do odnotowywania korzyści w postaci otrzymania zadłużenia. Co ciekawe, wyłudzenie zobowiązania finansowego może zbiec się z przestępstwem oszustwa kredytowego, o którym jest mowa w 286 § 1. Wystarczy wykazać, że sprawca w chwili przedłożenia bankowi przerobionego, podrobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu czy nierzetelnego, pisemnego oświadczenia, nie tylko zamierzał pozyskać kredyt, ale również w tym samym momencie miał z góry powzięty zamiar niewywiązania się z umowy kredytowej, na podstawie której został mu on udzielony.

Popełnienie przestępstwa oszustwa kredytowego ma charakter umyślny. Mowa tutaj o przestępstwie kierunkowym, czyli takim, które może być dokonane jedynie z zamiarem kierunkowym. Niezbędne jest podjęcie przez sprawcę „umyślnych oszukańczych zabiegów”.

Oszustwo kredytowe – konsekwencje dla kredytobiorcy

W Kodeksie karnym w art. 297 § 1 ujęto, że osoba, która „w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu, lub instytucji dysponujących środkami publicznymi — kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji, lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument, albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Poza tym ustawodawca wskazał w § 2, że tej samej karze podlega ten, „kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego”. Konsekwencje oszustwa kredytowego dla kredytobiorcy są więc poważne.

Z pomocą doradcy Habza Finanse możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm. Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Napisz do nas!

Przestępstwo oszustwa kredytowego – jak się przed nim uchronić?

Nie da się ukryć, że wyłudzenie kredytu na osobę trzecią jest coraz częstszym sposobem, do jakiego uciekają się przestępcy. Niestety jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, które niesie szereg negatywnych skutków. Poszkodowani nierzadko borykają się z takim problemem przez lata. Dlatego też tak ważne jest nie tylko poznanie definicji oszustwa kredytowego, ale również zabezpieczenie się przed oszustwami kredytowymi i ich skutkami. Aby ustrzec się przed wykorzystaniem danych osobowych, potrzebnych do zaciągnięcia zobowiązania, należy skutecznie je chronić. Zasadna jest dbałość o swój dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości.

Podczas podróży lub przebywania w miejscu publicznym konieczne jest schowanie ich w bezpiecznym miejscu. Poza tym kluczowe jest zachowanie ostrożności w Internecie. Bardzo ważną kwestią jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas logowania się do konta w banku. Wskazane jest ustawienie odpowiednich zabezpieczeń. Nierozsądne jest dzielenie się informacjami poufnymi z obcymi ludźmi oraz wyrażanie różnych zgód, bez wcześniejszego zaznajomienia się z ich treścią. Poza tym nie zaleca się wchodzenia na podejrzanie wyglądające strony internetowe i ignorowania zabezpieczeń w postaci antywirusów. To z pewnością zmniejszy ryzyko padnięcia ofiarą oszustwa kredytowego.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi: ,

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności