Rozdzielność majątkowa a długi — kiedy można podzielić majątek?

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa jest niezwykle częstym tematem dyskusji podejmowanym przez osoby planujące zawarcie małżeństwa lub będące w związku partnerskim, ale nie tylko. Zagadnienie to niejednokrotnie budzi wiele kontrowersji, bowiem jest związane z oddzieleniem przez partnerów swojego majątku i uniezależnieniem się od siebie pod względem finansowym. Często wiąże się je z brakiem zaufania wobec siebie. Podejmowana decyzja jest jednak uwarunkowana pewnymi czynnikami. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia rozdzielności majątkowej a długów współmałżonka i tym samym uchronienia się przed nimi. W niniejszym artykule skupimy się właśnie na tym.

Rozdzielność majątkowa – czym jest?

Jednym ze skutków zawarcia związku małżeńskiego jest powstanie z mocy prawa ustawowej wspólności majątkowej. Jeśli jest zniesiona, mówi się o rozdzielności majątkowej, czyli tzw. intercyzie. Rozdzielność majątkowa to nic innego, jak porozumienie między małżonkami, którzy chcą, aby ich majątki nie tworzyły wspólnoty i były traktowane jako osobne dobra przynależne mężowi i żonie. Jest to rozwiązanie, z którego możesz skorzystać, chcąc posiadać pełną niezależność finansową, dysponując znaczącym majątkiem przed małżeństwem, które musisz ocalić lub w momencie, a także wtedy, gdy Twój bliski ma dużo długów i nie chcesz ich przejąć bądź prowadzisz działalność gospodarczą, narażającą Cię na ryzyko poniesienia odpowiedzialności finansowej oraz planujesz inwestować w różnorakie przedsięwzięcia i pragniesz, aby to nie wpływało na majątek partnera. Z rozdzielnością majątkową małżeńską wiąże się więc zachowanie osobistej niezależności finansowej, która odnosi się do swobodnego dysponowania swoimi środkami, inwestowania lub wydawania ich na różne cele, bez pytania o zgodę. Nie ma potrzeby martwić się o to, że finanse są zależne od drugiej osoby. Poza tym podczas rozwodu nie dochodzi do utraty całego swojego majątku. Zatem w największym skrócie należy wskazać, że rozdzielność majątkowa to oddzielenie majątków męża i żony.

Co ciekawe, w prawie polskim wyróżnia się cztery rodzaje umów małżeńskich majątkowych, takie jak:

  • intercyza ograniczająca wspólność majątkową,
  • intercyza całkowicie wyłączająca wspólność majątkową, która wprowadza rozdzielność majątkową bądź rozdzielność z wyrównaniem dorobków,
  • intercyza rozszerzająca wspólność majątkową, w przypadku której wspólność majątkowa może być rozszerzona np. o dobra nabyte przez małżonka przed ślubem,
  • intercyza przywracająca wspólność majątkową.

Rozdzielność majątkowa a długi – czy istnieje między innymi zależność?

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy istnieje korelacja pomiędzy rozdzielnością majątkową a długami małżonka, spieszymy z wyjaśnieniami. W sytuacji ustanowienia rozdzielności majątkowej w małżeństwie nie funkcjonuje majątek wspólny, a w zamian za to majątek osobisty męża i majątek osobisty żony, którymi może zarządzać jedynie jednostka uprawniona do dysponowania tymi dobrami, a co za tym idzie, występuje wzajemna ochrona przed zadłużeniem swojego partnera. W świetle prawa mąż nie może swobodnie wykorzystywać majątku należącego do żony i odwrotnie. Odpowiedzialność za długi małżonka przy rozdzielności majątkowej zwyczajnie nie występuje. Każdy sam zaciąga zobowiązania i samodzielnie odpowiada za ewentualne długi.

Interesujący aspekt, o którym należy powiedzieć, dotyczy rozdzielności majątkowej, rozwodu a długów. Przy rozwiązywaniu związku małżeńskiego majątek może być podzielony znacznie prościej i przejrzyściej. Co dzieje się z zadłużeniem? Odpowiedzialność za długi nie istnieje. Biorąc to pod uwagę, można jednogłośnie stwierdzić, że zdecydowanie się na niepozostawienie wspólności majątkowej posiada szereg zalet.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Wyślij wniosek!

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie długów

Wielu ludzi ma przekonanie, że małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową nie mogą po sobie dziedziczyć majątku. Jest to niezgodne ze stanem faktycznym, bowiem sporządzenie intercyzy nie wpływa w żaden sposób na prawo do dziedziczenia. Co istotne, dotyczy to również długów. To oznacza, że partnerów obowiązują zasady dziedziczenia ustawowego, czyli nie są zwolnieni z odpowiedzialności za długi. W efekcie dziedziczą wszystko zgodnie z prawem, tak, jakby rozdzielności majątkowej nie było.

Rozdzielność majątkowa a długi męża – czy żona musi je spłacać?

Zagłębiając się w problematykę zadłużenia, warto posłużyć się przykładem. Przyjmijmy, że partner posiada dług, którego z jakichś powodów nie spłaca. Czy żona odpowiada za długi męża? Pewne jest, że ten odpowiada swoim majątkiem osobistym za wszystkie zobowiązania powstałe w wyniku działań prawnych, w tym za zobowiązania podatkowe. Na jego partnerce w żaden sposób nie spoczywa obowiązek uregulowania tychże zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli małżonek prowadzi działalność gospodarczą i ma problemy ze spłatą kredytu lub innych należności, tylko on odpowiada za nie majątkiem firmy. Jest to równoznaczne, z tym że na żonie nie ciążą jego zobowiązania firmowe. Jest to tożsame z tym, że dzięki intercyzie długi męża nie przechodzą na żonę. Nieco inaczej sytuacja prezentuje się, gdy współmałżonkowi mającemu biznes powinie się noga i będzie zmuszony zgłosić upadłość. Ogólnie rozdzielczość majątkowa sprawia, że nie jest to zmartwienie żony. O wyjątku można mówić, jeżeli umowa o rozdzielności została zawarta wcześniej niż dwa lata przed ogłoszeniem upadłości.

Jak zrobić rozdzielność majątkową?

Aby ustanowić rozdzielczość majątkową, niezbędne jest zawarcie umowy majątkowej. Wymagana jest zgoda obojga małżonków. Wybór jednej z form rozdzielczości majątkowej prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności za długi współmałżonka. Zadając sobie pytanie, jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa, odpowiadamy, iż jest to niezwykle proste. Zniesienie wspólności majątkowej może nastąpić w dowolnej chwili poprzez podpisanie tzw. intercyzy. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każda ze stron jest uprawniona do wystąpienia w tej sprawie. Ważne jest, aby zainteresowani wyrazili zgodną wolę. Umowa musi mieć formę aktu notarialnego, ale w grę wchodzi również ustanowienie na mocy orzeczenia sądu. W tym miejscu pragniemy nadmienić, że rozdzielność majątkowa z datą wsteczną nie jest możliwa i tym samym intercyza nie chroni przed odpowiedzialnością za długi małżonka powstałe przed jej podpisaniem.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza Finanse jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Odpowiedzialność za długi małżonka – kiedy następuje?

O odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez małżonka mówi się przy wspólnocie majątkowej. Jeden z nich zaciągając jakiekolwiek zobowiązanie finansowe, potrzebuje zgody współmałżonka. Jeśli nie ma jej, a mimo to, decyduje się na skorzystanie z finansowania, jego partner nie odpowiada za jego długi. Od tej zasady są pewne wyjątki. Otóż z zadłużeniem muszą liczyć się nawzajem osoby, gdy zostało zaciągnięte w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, pomimo braku zezwolenia jednej ze stron. Jedyną opcją na uchronienie się przed nim jest wejście na ścieżkę sądową. Wygranie sprawy w sądzie jest uwarunkowane ujawnieniem ważnych powodów przemawiających za zwolnieniem z odpowiedzialności. Jednym z nich jest wpływ lekkomyślności bądź nieudolności w podejmowaniu decyzji o sięgnięciu po środki finansowe.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności