Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – dla kogo to opcja?

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – dla kogo to opcja

Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju to duże wyzwanie przy stale rosnących obciążeniach podatkowych, czy związanych z wydatkami na nośniki energii. Organy podatkowe przedkładają z reguły interes publiczny, nie do końca uzasadniony w aktach prawnych nad interes płatników, ale to wcale nie oznacza, że nie możesz w trudniejszej sytuacji ekonomicznej zdecydować się na złożenie wniosku uzasadniającego rozłożenie należności podatkowych na raty.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej to jedno z najważniejszych narzędzi dedykowanych właścicielom działalności gospodarczych znajdujących się pod ekonomiczną ścianą. Jak taki wniosek wygląda, w jaki sposób napisać prawidłowe uzasadnienie i jakie sytuacje skutkują w ogóle pozytywnym rozpatrzeniem? W jakich scenariuszach rozłożenie na raty zaległości podatkowej sprawdza się najlepiej? Poniżej znajdziesz wiele praktycznych wskazówek i znacznie lepiej podejdziesz do kontaktu z urzędem skarbowym. Przy okazji poznasz mechanizmy funkcjonujące w organach podatkowych, częściowo przychylne płatnikom.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – czy to możliwe?

Dobra wiadomość wygląda tak. Rozłożenie na raty podatku to mechanizm występujący w polskim systemie, ale z pewnymi ograniczeniami i rozpatrywany zawsze w sposób indywidualny przez organy podatkowe pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku z załącznikami oraz prostym lub nieco bardziej rozbudowanym uzasadnieniem. Urzędy zgadzają się na rozłożenie należności na raty pod warunkiem, że nie narusza to interesu publicznego, czyli bardzo mglistego pojęcia występującego w różnych aktach prawnych.

W praktyce interes publiczny wiąże się z deficytem budżetowym lub zwyczajnie aktualną polityką. Przedsiębiorcy to jedna z grup, która nie zyskuje żadnych przywilejów socjalnych, a partie polityczne od zawsze negatywnie postrzegają takich wyborców. Można zatem powiedzieć, że wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej obowiązuje, ale nie gwarantuje skuteczności w każdym przypadku.

Ewentualne procedury odwołania kieruje się do naczelnika urzędu skarbowego i do sądu administracyjnego, ale to przedłuża problemy ekonomiczne i często uniemożliwia funkcjonowanie płatnika. Rozpatrywanie spraw w sądach administracyjnych wydłużyło się nie tylko przez zmiany przepisów, ale również przez braki kadrowe i zwykłą politykę. Ale to już pośrednie zagadnienie.

Czy podatek można rozłożyć na raty?

Podatek można rozłożyć na raty, ale nie w każdym przypadku. I nie chodzi najczęściej tylko o podatek, ale i o odsetki ustawowe. Jeżeli przekroczysz termin uregulowania zobowiązania wobec urzędu skarbowego, rozpoczyna się naliczanie odsetek zgodnie z konkretnymi normami prawnymi. Jeżeli zamierzasz złożyć wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej, musisz pamiętać nie tylko o samym podatku. Odsetki też stają się wymagane systemowo.

Rozkładanie podatku to decyzja ulgowa, indywidualna, uzależniona całkowicie od organu podatkowego, więc podatnik może tylko liczyć na dobre uzasadnienie, dokumentację, ewentualnie pomoc prawników, dobrych księgowych przy kontakcie z urzędnikami. Wiele biur rachunkowych proponuje pełne wsparcie przy dopełnianiu takich formalności, więc to dobry kierunek poszukiwań dla każdego właściciela działalności gospodarczej. We wniosku oznaczasz samodzielnie dogodny termin spłaty rat (podatek plus odsetki) lub zdajesz się na urząd. Lepiej jednak zawczasu zastanowić się nad realnym terminem spłaty oraz nad szczegółowym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza Finanse.
Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Napisz do nas!

Jak rozłożyć na raty zaległość podatkową?

Prośba o rozłożenie na raty zaległości podatkowej to podstawowy schemat działania każdego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej. Urząd właściwie nigdy samodzielnie nie proponuje żadnego wsparcia i optymalizacji, tylko oczekuje złożenia odpowiedniego wniosku. Podział kwoty podatku i odsetek następuje na wniosek płatnika. Takie negocjacje skutkują odroczeniem terminów, aż do uregulowania indywidualnej sytuacji gospodarstwa domowego, czy przedsiębiorstwa, do rozłożenia na równe raty całej należności.

Rzadko, ale to też możliwe, że urząd zgodzi się na umorzenie części podatków lub zrezygnuje z odsetek. W polskim systemie interes publiczny stoi praktycznie zawsze wyżej od interesu płatnika. Zdarzają się sytuacje, że nawet bardzo poważna choroba, załamanie biznesu, brak płatności od klientów skutkuje i tak obowiązkiem zapłaty absurdalnie wysokich podatków. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej rozpoczyna się od wypełnienia wniosku i wysłania dokumentacji do naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z adresem, prowadzenia działalności gospodarczej. Koniecznie z potwierdzeniem, np. listem poleconym. To jedna z najpopularniejszych form komunikacji.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej składasz niezwłocznie, kiedy wiesz już na 100%, że nie dasz rady uregulować należności w wyznaczonym ustawowo terminie. Jeżeli czekasz zbyt długo i ociągasz się z komunikacją, narażasz się na dość poważne problemy, nie tylko na odsetki, ale kary administracyjne oraz skarbowe. Z dużym prawdopodobieństwem ryzykujesz też utratę przychylności urzędników, a to pojęcie naturalnie płynne. Wniosek kierujesz zawsze do naczelnika urzędu skarbowego, pod aktualny adres organu podatkowego i wskazujesz jasno wnioskodawcę ze wszelkimi danymi osobowymi.

Chodzi po prostu o szybkie dopełnienie formalności w taki sposób, aby nie narazić się na naliczanie dużych odsetek za zwłokę. Poza tym urząd powiadomiony szybko o problemach nieco inaczej patrzy na płatnika i przy wydawaniu samej decyzji nie narażasz się na inne problemy. Znajdujesz się w pewnym sensie pod ochroną w czasie podejmowania decyzji przez urzędników. Dla wielu przedsiębiorców to czas, w którym są w stanie poukładać, chociaż niektóre sprawy podatkowe, ekonomiczne, życiowe.

We wniosku podajesz zawsze dane wnioskodawcy, uzasadnienie, przedstawiasz dokumentację w załączniku, Załączniki nieobowiązkowe to z reguły oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej właściciela działalności gospodarczej, oświadczenie o nieruchomościach, kserokopie ponoszonych regularnie, obecnie wydatków. Im większy materiał dowodowy, tym większa szansa na skuteczne rozpatrzenie sprawy. Pamiętaj, żeby podawać w uzasadnieniu realne wartości, bo każde kłamstwo może skutkować tylko dodatkowymi problemami i odpowiedzialnością karną w skrajnym przypadku.

W takim wniosku niestety mocno się otwierasz i dajesz wgląd do praktycznie całych finansów przedsiębiorstwa, więc wielu właścicieli biznesów po prostu unika takiej metody kontaktu z organami podatkowymi. To niezbyt komfortowe rozwiązanie ze skutkami czasami rozciągniętymi na długie lata. Niechęć biznesu do płacenia absurdalnych podatków i komunikacji celem rozłożenia należności na raty wcale nie dziwi.

Jak uzasadnić wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej?

Prośba o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wymaga uzasadnienia względem interesu podatnika lub względem interesu publicznego, najczęściej ważniejszego w argumentacji. Ważny interes podatnika dotyczy sytuacji losowych, nadzwyczajnych okoliczności wykluczających praktycznie z funkcjonowania, prowadzenia biznesu w dotychczasowej formie. Odgórne zamknięcie gospodarki, ciężka choroba, potrzeba pomocy rodzinie, katastrofy naturalne to tylko niektóre z przykładów. Losowa utrata źródła zarobkowania też wchodzi w grę. Interes publiczny natomiast odnosi się do wykorzystania środków publicznych na pomoc właścicielowi działalności gospodarczej. To pojęcie mało precyzyjne w krajowym systemie prawnym.

Dla urzędu czasami lepiej zrezygnować z opłaty podatku niż opłacać pomoc socjalną przez inne instytucje. Umorzenie podatku występuje bardzo rzadko, ale w kryzysowej sytuacji pojawia się, jako rozwiązanie uzasadniające interes publiczny. Ale interes publiczny rozpatruje się też na zasadzie priorytetu zapłaty podatku dla budżetu, skarbu państwa. Pomyśl bardzo precyzyjnie nad uzasadnieniem, ale nawet najlepsze może skutkować negatywną odpowiedzią. Nie ma żadnej gwarancji, że po złożeniu wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej otrzymasz pozytywne rozpatrzenie. To właściwie problem systemowy i do tej pory nieporuszony przez żadną partię polityczną. Urzędy samodzielnie nie zajmują się problemami płatników, ale robią to wyłącznie na wniosek.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza Finanse znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Wyślij wniosek!

Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych przyjmuje stosunkowo prostą formę do bezpłatnego pobrania ze stron rządowych lub bezpośrednio od urzędu skarbowego. W każdym przypadku masz do czynienia ze szczegółowym podaniem stron, z uzasadnieniem, dołączeniem załączników, ręcznym podpisem. Uzasadnienie z załącznikami to zdecydowanie najważniejsza część, która wymaga konsultacji z dobrym biurem rachunkowym lub nawet prawnikiem. Wszystko oczywiście zależy od sytuacji majątkowej właściciela działalności gospodarczej. We wniosku podajesz zawsze, o co wnioskujesz i możesz oznaczyć nawet preferowane terminy spłaty do akceptacji naczelnika urzędu skarbowego.

Lista wymaganych oraz nieobligatoryjnych załączników znajduje się przy wniosku, więc warto przestudiować cały dokument przed wypełnieniem. Dobrze, jeżeli dostarczysz wniosek przed upływem terminu płatności podatku. Większość biznesów wie, że w danym terminie nie jest w stanie zapłacić podatku. Kiedy tylko to sobie uświadomisz, od razu skieruj się do prośby urzędowej. W załączniku/uzasadnieniu przyda się oświadczenie o sytuacji finansowej, pełne zestawienie zysków oraz strat, druki dodatkowe określające stan budżetu domowego, przedsiębiorstwa. Urząd przy podejmowaniu decyzji bazuje z reguły na dostarczonym materiale dowodowym i nie poszukuje dodatkowych informacji na własną rękę. Zdarza się to niezwykle rzadko.

Na ile rat można rozłożyć podatek?

Jeśli zdecydowałeś się na zapłatę zaległości podatkowej w ratach, musisz pamiętać, że rozłożenie podatku na raty (osoba fizyczna) wymaga oznaczenia maksymalnego, ale jednocześnie realistycznego terminu uregulowania należności. Jak wygląda w przypadku zaległości podatkowej na raty współpraca pomiędzy płatnikiem a organem podatkowym? Z reguły organ podatkowy oczekuje, że to podatnik poda preferowane widełki, terminy i kwoty. Warto jednak bardzo rozsądnie podejść do tematu z prostej przyczyny.

Nawet jeden zaniedbany termin oznacza cofnięcie się do stanu pierwotnego, czyli tak, jakby wniosku w ogóle nie było. Urzędy po pozytywnym rozpatrzeniu prośby nie akceptują już absolutnie żadnych opóźnień. Podatnicy znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji powinni określić dość długi, realistyczny termin z równymi ratami, żeby nie potknąć się w trakcie spłaty. To jedna z najważniejszych i niestety pomijanych przez ekspertów spraw. Nie ma generalnych wytycznych do wyznaczania ilości rat. Wiele zależy od samej kwoty i indywidualnej sytuacji podatnika. Zrozumienie konsekwencji staje się w tym przypadku ważniejsze.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – komu przysługuje?

Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej obowiązuje podatników, ale i bezpośrednich płatników, czyli w polskim systemie pracodawców. Inne przypadki to osoby trzecie, które działają w imieniu podatnika lub spadkobiercy pragnący uregulować istotne sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez nieobecnych już członków rodziny. Mechanizm eksploatują najczęściej osoby fizyczne ze statusem przedsiębiorcy, co nie powinno dziwić ze względu na absurdalne stawki podatków i niestety stale rosnące w narodowej gospodarce.

Okazuje się, że to właśnie brak szansy na opłacenie podatków i składek powoduje zaległości podatkowe i skutkuje najczęściej zamknięciem działalności gospodarczej, a nie brak klientów oraz perspektyw rozwoju. To zatem straszna sytuacja dla obywateli, którzy nie mogą zrealizować własnego potencjału przez blokadę podatkową już przy niektórych formach zatrudnienia wynoszącą ponad 50-60%.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – jakie daje korzyści?

Rozłożenie podatku na raty to mechanizm atrakcyjny z perspektywy praktycznie każdego biznesu znajdującego się na krawędzi upadku, ponieważ umożliwia przesunięcie krytycznych należności na dodatkowy, znacznie oddalony w przyszłości termin. W takiej sytuacji kupuje się po prostu czas na zapłatę podatku. Przedsiębiorstwo zawsze można postawić w stan upadłości lub poszukać w międzyczasie inwestorów. Rozłożenie na raty nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów, a jedynie przesuwa w czasie nieuniknione. Pracownicy w urzędzie skarbowym mają ogromną swobodę w kształtowaniu decyzji, często niesprawiedliwych i zupełnie nieodnoszących się do realiów gospodarczych.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Wyślij wniosek!

Jak uniknąć zaległości podatkowej?

Unikanie zaległości podatkowych to niezwykle trudna szuka i wymagająca właściwie stałej kontroli prowadzonej działalności. Wielu przedsiębiorców decyduje się naturalnie na optymalizację podatkową, próbuje zmieniać formę prowadzenia biznesu lub po prostu przenosi się za granicę, do znacznie bardziej komfortowego systemu, w którym nie obowiązuje ryczałtowy ZUS. Obowiązkowy ZUS, który płaci się niezależnie od dochodów to absurd systemowy uniemożliwiający prawidłowy rozwój biznesu, szczególnie mniejszego, rzemieślniczego, innowacyjnego.

Stawki podatkowe rosną też nieproporcjonalnie do realnych perspektyw gospodarczych. Urzędnicy nie znają zwyczajnie realiów funkcjonowania biznesu, a podatki przyjmują absurdalne kwoty. Przy sporych obrotach i opóźnieniach w opłacie faktur przez klientów, nawet w jednym okresie dochodzi do tragicznych scenariuszy. A to przecież powszechny problem. Gdy jednak powstanie zaległość podatkowa, pojawia się problem. Warto wiedzieć, jak mu zaradzić.

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej – podsumowanie

Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej zależy od organu podatkowego i podatnik może liczyć tylko na solidne uzupełnienie wniosku. To w pewnym stopniu ruletka i wymaga przygotowania na różne scenariusze i konsekwencje, łącznie z zakończeniem prowadzenia biznesu.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *