Zwrot ubezpieczenia kredytu – kiedy przysługuje, ile się czeka i jak go obliczyć?

posrednik-kredytowy-kim-jest-na-czym-polega-jego-praca

Decyzja o zaciągnięciu kredytu bywa ryzykowna. Czasami w życiu zdarzają się bowiem niespodziewane sytuacje, takie jak utrata zatrudnienia czy stan zdrowia nie pozwalający na dalsze wykonywanie pracy. W tym właśnie celu banki oferują swoim klientom możliwość skorzystania z ubezpieczenia. Dodatkowa kwota doliczana do kosztów kredytu to zabezpieczenie na wypadek wystąpienia nieoczekiwanych problemów ze spłatą zobowiązania. W niektórych sytuacjach przysługuje nam zwrot ubezpieczenia kredytu. Kiedy możemy go oczekiwać? Wyjaśniamy to w poniższym artykule. 

Kredyt to pieniądze, które musimy zwrócić z dużą nawiązką. Jeśli zatem mamy możliwość zaoszczędzenia części tej kwoty, warto z niej korzystać. Jednym z możliwych sposobów na pozostawienie pieniędzy we własnej kieszeni jest zwrot ubezpieczenia kredytu. Taka opcja jest dostępna oczywiście wyłącznie wtedy, kiedy mamy do czynienia z kredytem, co do którego zdecydowaliśmy się na ubezpieczenie. Usługa ta jest proponowana zwykle w przypadku każdego kredytu bez względu na jego rodzaj.

W praktyce opłata, jaką ponosimy w ramach ubezpieczenia, zależy od kwoty zaciąganego kredytu, co oznacza, że może być ona naprawdę wysoka. Szczególnie wtedy warto zainteresować się zwrotem za ubezpieczenie kredytu. Czy ubezpieczenie kredytu jest zwracane? Jeśli tak, to w jakich przypadkach? Jaki czas na zwrot ubezpieczenia kredytu ma bank? Na te i inne pytania dotyczące zwrotu kosztów ubezpieczenia kredytu odpowiadamy poniżej.

Ubezpieczenie kredytu – co to jest?

Podczas zaciągania kredytu zarówno my, jak i bank, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. W związku z tym umowa kredytowa może objąć ubezpieczenie. To dodatkowa usługa, którą banki proponują swoim klientom przed podpisaniem wszystkich dokumentów. Oczywiście jest ona dobrowolna – nie musimy z niej korzystać. Bywa jednak prawdziwym ratunkiem w wielu nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą nastąpić podczas trwania okresu spłaty.

wrot ubezpieczenia kredytu - kiedy przysługuje, ile się czeka i jak go obliczyć

Źródło: https://splatakredytow.pl/zwrot-ubezpieczenia-kredytu-najwazniejsze-informacje/

Dzięki ubezpieczeniu nie musimy martwić się konsekwencjami braku spłaty w razie utraty pracy czy inwalidztwa i niezdolności do jej wykonywania w wyniku choroby czy wypadku. Ubezpieczenie to również możliwość zapewnienia przez kredytobiorcę spokojnej przyszłości rodzinie na wypadek jego śmierci. Daje ono gwarancję, że bliscy nie pozostaną z długami po zmarłym. Na ubezpieczeniu zależy również samej instytucji finansowej, która w ten sposób zabezpiecza swoje interesy. To właśnie dlatego klienci poszukujący kredytu mogą czasami liczyć na niższe prowizje przy zaciąganiu zobowiązania wraz z ubezpieczeniem. Warto również pamiętać, że ubezpieczenie kredytu bywa często drogą do zwiększenia szans na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, jeśli nasza zdolność kredytowa nie jest najlepsza.

Kiedy można starać się o zwrot ubezpieczenia kredytu?

Istnieje kilka sytuacji, w których możemy ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu. Mamy tutaj na myśli oczywiście te kredyty, wobec których zdecydowaliśmy się na skorzystanie z takiej formy zabezpieczenia kredytu. W jakich przypadkach ma zatem miejsce odzyskiwanie ubezpieczenia kredytu?

Czy po wcześniejszej spłacie kredytu ubezpieczenie jest zwracane?

Wielu klientów banków zastanawia się, czy zwrot ubezpieczenia kredytu po wcześniejszej spłacie jest dopuszczalny. Nagły przypływ środków może umożliwić nam dokonanie wcześniejszej spłaty. Kredytobiorcy chętnie korzystają z takiego rozwiązania, jeśli budżet na to pozwala. W ten sposób możemy bowiem zmniejszyć koszty kredytowania, np. odzyskać prowizję za pozostały okres spłaty. Czy po spłacie kredytu ubezpieczenie jest zwracane? Tak, zwrot ubezpieczenia za wcześniejszą spłatę kredytu jest jak najbardziej możliwy. Kredytobiorca jest uprawniony do ubiegania się o środki z ubezpieczenia z niewykorzystanego okresu spłaty.

Mówi o tym kodeks cywilny, według którego za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej kredytobiorcy przysługuje zwrot składki. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że często kwota ta trafia nie na nasze konto, lecz konto banku. W związku z tym pismo w sprawie przekazania nam zwrotu należy kierować do banku, a nie do zakładu ubezpieczeń. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj kredytu, co oznacza, że wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego również jest przesłanką do otrzymania zwrotu ubezpieczenia.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu a zwrot

A co, jeśli w czasie trwania okresu spłaty kredytu zdecydujemy, że ochrona ubezpieczeniowa nie jest już nam potrzebna i chcemy z niego zrezygnować? Czy ubezpieczenie kredytu jest zwracane w takiej sytuacji? Osoba spłacająca kredyt może zrezygnować z ubezpieczenia w każdym momencie trwania umowy. W praktyce najczęściej ma to miejsce wraz z końcem miesiąca kalendarzowego. Przepisy obowiązującego prawa działają tutaj podobnie, jak w sytuacji wcześniejszej spłaty zobowiązania finansowego.

Wypowiedzenie umowy kredytu a zwrot ubezpieczenia

Czy zwrot ubezpieczenia po wypowiedzeniu kredytu jest możliwy? Wypowiedzieć umowę kredytową może zarówno osoba spłacająca kredyt, jak i bank. Takie prawo wynika z zapisów ustawy Prawo bankowe. Powodem chęci zakończenia umowy ze strony banku jest najczęściej uznanie przez instytucję, że kredytobiorca w rażący sposób narusza zapisy umowy. Wypowiedzenie umowy przez klienta zwykle następuje w wyniku chęci dokonania refinansowania lub konsolidacji kredytu. Zarówno w przypadku wypowiedzenia umowy przez kredytobiorcę, jak i przez bank, mamy prawo ubiegać się o zwrot ubezpieczenia. Wystarczy jedynie złożyć w tym celu odpowiedni wniosek.

Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu?

Kluczową kwestią podczas ubiegania się o zwrot ubezpieczenia kredytu jest oczywiście wysokość kwoty, jaką otrzymamy z tego tytułu. Koszt ubezpieczenia kredytu może być bowiem naprawdę wysoki, czego przykładem jest ubezpieczenie pomostowe, z jakim mamy do czynienia w przypadku kredytu hipotecznego.

wrot ubezpieczenia kredytu - kiedy przysługuje, ile się czeka i jak go obliczyć

Źrodło: https://marciniwuc.com/zwrot-ubezpieczenia-pomostowego/

Jak obliczyć ilość środków, które trafią na nasze konto? Czy może nam w tym pomóc kalkulator zwrotu ubezpieczenia kredytu? Takie narzędzia są popularne w przypadku szacowania zwrotu ogólnych kosztów kredytu w razie wcześniejszej jego spłaty. Kalkulator zwrotu ubezpieczenia kredytowego nie jest raczej dostępny, a jeśli już takie narzędzie istnieje, to nie jest w stanie zagwarantować nam rzetelnych informacji nt. dokładnej kwoty, jaka trafi na nasze konto.

Wysokość zwrotu prowizji ubezpieczenia zależy przede wszystkim od momentu, w którym nastąpi rezygnacja z dalszej ochrony ubezpieczeniowej. Bank zwraca nam bowiem część składki w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu ochronnego, czyli liczby dni, w których ochrona już nie obowiązywała, a według początkowej umowy miała obowiązywać. Zwykle do obliczenia zwrotu ubezpieczenia kredytu potrzebne nam są takie dane, jak kwota jednorazowej składki za okres, w którym dokonano wcześniejszego zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, a także długość okresu niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej i długość okresu ochrony ubezpieczeniowej, za które składka została uiszczona.

Jak napisać wniosek o zwrot ubezpieczenia kredytu?

Obowiązkowym krokiem w przypadku chęci uzyskania zwrotu ubezpieczenia kredytu jest wniosek o zwrot kosztów ubezpieczenia kredytu. Jak już wcześniej powiedzieliśmy towarzystwo ubezpieczeniowe przelewa należną kwotę na konto banku, a nie kredytobiorcy. Banki jednak bardzo często korzystają z praktyk, które mają na celu zatrzymanie tych środków na własnym koncie. Odpowiednie pismo o zwrot ubezpieczenia kredytu jest podstawą do otrzymania należnych nam pieniędzy. Jak napisać pismo o zwrot ubezpieczenia kredytu? W dokumencie tym należy wskazać kluczowe dla sprawy informacje: własne dane (imię i nazwisko, nr PESEL, miejsce zamieszkania itp.), numer umowy kredytowej, a także numer polisy ubezpieczeniowej. Ważne jest również podanie numeru rachunku, na który ma trafić zwrot ubezpieczenia kredytu za niewykorzystany okres.

W jakim czasie należy złożyć wniosek o zwrot ubezpieczenia kredytu? Najlepiej uczynić to jak najszybciej – dzięki temu szybciej uzyskamy również zwrot ubezpieczenia. Należy przy tym pamiętać, że przedawnienie roszczenia o zwrot ubezpieczenia kredytu następuje po 3 latach.

Czasami w trakcie ubiegania się o zwrot ubezpieczenia kredytu po spłacie lub wypowiedzeniu umowy konieczna jest pomoc doświadczonego specjalisty – eksperta z dziedziny kredytów lub prawnika. Zdarza się bowiem, że sam wniosek o zwrot kosztów ubezpieczenia kredytu nie wystarczy. Banki wykorzystują niektóre zapisy podpisanej umowy kredytowej po to, by uchylić się od zwrotu ubezpieczenia kredytobiorcy. Osoba znająca takie praktyki powinna jednak poradzić sobie z szybkim zakończeniem sprawy na naszą korzyść.

Ile się czeka na zwrot ubezpieczenia kredytu?

Zastanawiasz się, jak długo trzeba czekać na zwrot ubezpieczenia kredytu? Zwykle kwestię zwrotu chcemy mieć za sobą jak najszybciej. I nie chodzi tutaj tylko o jak najszybsze korzystanie ze zwróconych środków, ale również o możliwość zamknięcia kwestii zwrotu i zyskania pewności, że trafi on do naszej kieszeni. To, ile trzeba czekać na zwrot ubezpieczenia kredytu zależy od kilku czynników. Ważnym kryterium jest bez wątpienia forma wypłacenia zwrotu. Zwykle kredytobiorcy mają do czynienia z dwoma sposobami uwzględnienia zwrotu ubezpieczenia kredytu. Pierwszy z nich polega na wypłaceniu ustalonej kwoty na konto klienta, a drugi na pomniejszeniu pozostałej do spłaty kwoty kredytu o wysokość zwrotu. Szybszym sposobem na uzyskanie zwrotu jest zwykle druga opcja.

Oprócz tego duże znaczenie ma oczywiście długość okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Im krótszy okres wypowiedzenia, tym szybciej możemy liczyć na ujrzenie środków na naszym rachunku bankowym. Wiele zależy od warunków umowy ubezpieczenia podpisanej wraz z umową kredytową. Szukając informacji odnośnie tego, ile trwa zwrot ubezpieczenia kredytu, należy więc zajrzeć do tych dokumentów.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności