Zablokowane konto przez komornika – co dalej?

zablokowane-konto-przez-komornika-co-dalej

Egzekucja komornicza jest z reguły ostatnim etapem procesu windykacji. Aby pozyskać środki na spłatę zadłużenia, komornik może zająć należące do dłużnika nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenie i zgromadzone na kontach bankowych środki. Jakie są najczęstsze przyczyny zajęcia konta przez komornika, co zrobić w przypadku blokady, jak napisać wniosek o odblokowanie rachunku? Podpowiadamy.

Pan Krzysztof kilkanaście miesięcy temu zaciągnął pożyczkę pozabankową. Ze względu na fakt, że jego sytuacja finansowa znacząco się pogorszyła, nie był w stanie zwrócić pieniędzy w terminie. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, nie odbierał telefonów od windykatorów. Nie reagował także na wysyłane przez pożyczkodawcę monity, nawołujące do spłaty zadłużenia. Jakież było jego zdziwienie, kiedy kilka dni temu zorientował się, że jego konto bankowe zablokował komornik…

Blokada konta przez komornika – skąd się bierze?

W przypadku braku terminowej spłaty zobowiązań najczęstszym ruchem wierzyciela jest uruchomienie procedury windykacyjnej mającej na celu wyegzekwowanie zwrotu należności. Pierwszym jej etapem jest windykacja miękka zmierzająca do polubownego załatwienia sprawy. Jeśli takie działania nie przyniosą rezultatów, wierzyciel sięga z reguły po „cięższe działa”, rozpoczynając etap windykacji twardej. Jej ostatecznym etapem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Jeśli sąd uzna zasadność roszczeń wierzyciela, wyda tytuł egzekucyjny. Może być to np.

 • nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
 • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym,
 • wyrok,
 • wyrok zaoczny.

Tytuł egzekucyjny wyposażony w klauzulę wykonalności może być podstawą do skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej. Aby pozyskać środki na spłatę zadłużenia, komornik może zająć część wynagrodzenia (także renty i emerytury) dłużnika, należące do niego ruchomości i nieruchomości oraz zgromadzone na kontach pieniądze.

Zablokowane konto przez komornika — najczęstsze przyczyny

Najczęstszą przyczyną blokady konta przez komornika jest zadłużenie względem wierzyciela, który dysponuje wydanym przez sąd tytułem egzekucyjnym z klauzulą wykonalności. Przedmiotem zadłużenia mogą być m.in. nieuregulowane:

 • raty pożyczki lub kredytu;
 • raty leasingu;
 • faktury za usługi lub produkty;
 • świadczenia alimentacyjne;
 • mandaty karne;
 • opłaty czynszowe;
 • opłaty za media — gaz, wodę czy energię elektryczną.

Blokada konta przez komornika — komu może zostać zablokowane konto?

Z blokadą konta przez komornika muszą liczyć się osoby, które mają długi względem banków, firm leasingowych, instytucji, osób fizycznych czy przedsiębiorców, a ich sprawa trafiła na drogę postępowania sądowego. Co ważne, aby pozyskać środki na spłatę długu, komornik może zająć nie tylko rachunek osobisty, ale także inne należące do dłużnika konta, np. rachunek oszczędnościowy czy konto firmowe (jeśli dłużnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Habza Finanse uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Napisz do nas!

Zajęcie konta przez komornika – co robić?

 • Jeśli Twoje konto zostało zablokowane, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, czy komornik nie zajął rachunku w wyniku pomyłki. Jeśli masz świadomość niespłaconych długów istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie one są przyczyną zajęcia. Jeśli jednak nie wiesz, co może być powodem blokady, koniecznie skontaktuj się z komornikiem, aby wyjaśnić sprawę.
 • Jeśli korzystasz z systemu bankowości internetowej, po zalogowaniu na konto znajdziesz informację o zajęciu wraz z danymi komornika, który go dokonał. Wpisując jego imię i nazwisko do internetowej wyszukiwarki, z powodzeniem znajdziesz adres i numer telefonu kancelarii komorniczej.
 • Podczas rozmowy telefonicznej z komornikiem ustal, co jest przyczyną zajęcia. Często zdarza się — zwłaszcza w przypadku niewielkich kwot, że za blokadą komorniczą konta stoi nieopłacony mandat karny za parkowanie w niedozwolonym miejscu czy jazdę bez biletu komunikacją miejską. Zwłaszcza jeśli dłużnik dostał go już jakiś czas temu, istnieje duża szansa, że zwyczajnie o nim zapomniał. W przeciwieństwie do wierzyciela, sądu i komornika.

Blokada konta przez komornika – kwota wolna od zajęcia

Komornik nie może zająć wszystkich znajdujących się na koncie bankowym dłużnika środków. Aby zapewnić mu określone prawem minimum potrzebne do codziennej egzystencji, musi pozostawić na rachunkach tzw. kwotę wolną od zajęcia. Ile ona wynosi?

Kwota wolna od zajęcia wynosi 75% sumy minimalnego wynagrodzenia brutto. W 2022 roku jego kwota to 3010 złotych. Co miesiąc komornik musi więc zostawić na koncie dłużnika nie mniej niż 2257,50 zł. Bez względu na to, ile pieniędzy wpłynie na rachunki bankowe, będzie mógł więc zająć całą nadwyżkę. 

Ważne: wskazana wyżej kwota ta dotyczy wyłącznie długów niealimentacyjnych. Jeśli przedmiotem Twojego zadłużenia są właśnie alimenty, komornik będzie miał prawo zająć całą kwotę na koncie bankowym.

Zablokowane konto przez komornika — jak wypłacić pieniądze?

Jeśli blokada konta nie jest wynikiem pomyłki, będziesz mógł wypłacić jedynie nadwyżkę środków, której komornik nie zablokował. Wypłacenie zablokowanej kwoty nie będzie możliwe. Komornik „ściągnie” ją bowiem z konta i przeznaczy na spłatę długu, który masz wobec wierzyciela.

Ważne: jeśli chcesz prowadzić jakiekolwiek negocjacje, zmierzające do odblokowania konta bankowego, nie negocjuj z bankiem ani komornikiem. Zarówno instytucja finansowa, jak i urzędnik wykonują jedynie swoje obowiązki. Wszelkie rozmowy prowadź wyłącznie z wierzycielem — to on jest osobą decyzyjną i może zdecydować o przeprowadzeniu egzekucji komorniczej z innych składników majątku.

Z pomocą doradcy Habza Finanse możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm.

Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Napisz do nas!

Jak długo komornik może zablokować konto?

Blokada na koncie może trwać aż do momentu, kiedy komornik wyegzekwuje całą należną wierzycielowi kwotę długu. Jeśli jest wysoka, konto może pozostać zablokowane przez wiele lat. Dowiedz się więc, jak pozbyć się komornika z konta.

Zablokowane konto przez komornika – jak odblokować?

 • Najprostszym sposobem na odblokowanie konta bankowego, które zajął komornik, jest spłata zadłużenia. Kiedy wierzyciel odzyska pieniądze, dłuższa egzekucja komornicza nie będzie zasadna, a bank – na wniosek komornika – odblokuje rachunek bankowy. Aby maksymalnie skrócić całą procedurę, zadbaj o to, aby po spłacie zadłużenia komornik jak najszybciej wystosował do banku pismo o umorzeniu egzekucji.
 • Alternatywnym sposobem na odblokowanie konta bankowego jest kontakt z wierzycielem i złożenie wniosku o zaprzestanie egzekucji z rachunku bankowego. Czasem zdarza się bowiem, że komornik prowadzi egzekucję nie tylko z wynagrodzenia, ale także ze środków na koncie. W takich okolicznościach pensja zostaje dodatkowo uszczuplona, a dłużnik może mieć realne problemy z regulowaniem codziennych zobowiązań. Nawet jeśli komornik nie zajął jednocześnie Twojego wynagrodzenia i konta, wciąż możesz wnioskować o zdjęcie blokady z rachunku.
 • Jeszcze jednym, choć dyskusyjnym rozwiązaniem, które pozwoli odblokować zajęte przez komornika konto, jest sięgnięcie po pożyczkę gotówkową na spłatę zadłużenia. Taka droga okaże się zasadna jednak wyłącznie w sytuacji, kiedy Twoja sytuacja finansowa pozwala na terminową spłatę rat. W innym przypadku sięgnięcie po zobowiązanie może skutkować pogorszeniem sytuacji finansowej i wpadnięciem w trudną do rozplątania pętle zadłużenia. Warto wspomnieć także, że otrzymanie pożyczki przy zajęciu komorniczym wcale nie będzie łatwe. Nawet mimo możliwości terminowej spłaty zobowiązania, pozytywna decyzja kredytowa wcale nie będzie oczywista.

Wniosek o odblokowanie konta — jak napisać?

Chcesz, żeby bank odblokował Twój rachunek? Napisz wniosek o odblokowanie konta bankowego. Dokument skieruj nie do banku i do komornika, lecz do wierzyciela. To właśnie on jest stroną decydującą o tym, z jakich składników majątku komornik przeprowadzi egzekucję.

Wniosek o odblokowanie konta bankowego spod zajęcia powinien zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie miejscowości i datę;
 • dane wierzyciela;
 • dane dłużnika wraz z sygnaturą akt;
 • nagłówek — wniosek o zwolnienie rachunku bankowego spod zajęcia;
 • argumenty przemawiające za zwolnieniem. Jako jeden z kluczowych możesz wskazać fakt, że zablokowane konto znacząco utrudnia Ci utrzymanie sytuacji finansowej na stabilnym poziomie, co z kolei utrudnia sprawną spłatę zadłużenia;
 • informacje o proponowanym rozwiązaniu, które zrekompensuje wierzycielowi zwolnienie rachunku. Może być to dokonywanie regularnych wpłat w określonych kwotach na jego konto bankowego lub inne działania, dostosowane do Twoich możliwości finansowych.

Wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika

Przykładowa treść wniosku może brzmieć następująco. 

Wnioskuję o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego numer …………………………….., prowadzonego przez bank ……….…………………………………………………………………… wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przeze mnie z …………………………………………………………………………………………………………

Chciałbym nadmienić, że komornik realizuje skuteczną egzekucję z mojego wynagrodzenia za pracę. Na wniosek komornika bank wykonuje kolejne potrącenie z reszty wynagrodzenia, które wpływa na moje konto. Wynagrodzenie, które otrzymuję za pracę stanowi moje jedyne źródło dochodu. Mocno uszczuplone nie pozwala realizować codziennych potrzeb życiowych.

Aby zapewnić sobie i swojej rodzinie środki finansowe niezbędne do utrzymania pozostawienia na koncie pieniędzy zapewniających minimum egzystencji, wnoszę jak na wstępie.

Ważne: jeśli okoliczności zajęcia Twojego konta są odmienne, koniecznie dopasuj tekst do konkretnej sytuacji, używając konkretnych argumentów, które przekonają wierzyciela do zwolnienia.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego a odblokowanie konta

W przypadku umorzenia egzekucji komorniczej (dzieje się to z reguły po spłacie całości zadłużenia) komornik ma obowiązek poinformować o tym bank. Po przedstawieniu przez niego odpowiedniego wniosku bank odblokuje rachunek bankowy.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza Finanse znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Wyślij wniosek!

Ile czasu ma komornik na odblokowanie konta?

Wiesz już, jak pozbyć się komornika z konta. Pamiętaj jednak, że rachunek bankowy odblokowuje nie komornik, lecz bank. Do odblokowania potrzebny jest jednak wystawiony przez komornika wniosek o odblokowanie konta. Prawo nie reguluje kwestii tego, w jakim czasie powinien go złożyć. W praktyce odblokowanie konta w banku może trwać od kilku aż do kilkunastu dni.

Zablokowane konto przez komornika — podsumowanie

Przyczyną blokady konta bankowego przez komornika może być zadłużenie względem m.in.: banków, firm pożyczkowych, leasingodawców, instytucji podatkowych, dostawców mediów, wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych czy przedsiębiorców. Może ono opiewać na bardzo wysoką (np. kilkaset tysięcy złotych) lub jedynie niewielką (np. kilkaset złotych) kwotę. Komornik może zająć nie tylko konto osobiste, ale również konto oszczędnościowe, a nawet konto firmy (jeśli dłużnikiem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą). Blokując środki na koncie dłużnika, komornik musi pozostawić na nim kwotę wolną od zajęcia. Wynosi ona 75% sumy minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli w 2022 roku 2257,50 zł. Kwota wolna od zajęcia nie obejmuje jednak długów alimentacyjnych. Jeśli zalegasz z alimentami, komornik będzie mógł zająć wszystkie zgromadzone na koncie pieniądze. Jeśli chcesz wnioskować o zdjęcie blokady z konta bankowego, wystosuj wniosek nie do komornika lub banku, ale do wierzyciela. Wyłącznie on może zdecydować o realizacji egzekucji z innych składników majątku. Zadbaj o to, aby we wniosku o odblokowanie konta znalazły się dane Twoje i wierzyciela, dokładny opis sytuacji oraz argumenty, które przekonają go do zmiany swojej decyzji. Najlepszym sposobem na zdjęcie blokady z konta bankowego jest spłata zadłużenia. Jej efektem będzie zakończenie egzekucji komorniczej i zwolnienie rachunków.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *