Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

umowa-na-czas-okreslony-a-kredyt-gotowkowy

Forma zatrudnienia to jeden z czynników, które bank bierze pod uwagę podczas obliczania zdolności kredytowej. Nie jest tajemnicą fakt, iż pod tym względem w najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione na czas nieokreślony. Pracownicy, którzy jednak posiadają umowę na czas określony, również mają szansę na otrzymanie kredytu gotówkowego. Muszą tylko spełniać pewne warunki, a każdy bank nieco inaczej podchodzi do tej kwestii. Czy umowa na czas określony może przekreślić szanse klienta na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej?

Umowa na czas określony to jedna z najczęstszych form zatrudnienia. Może być ona poprzedzona trzymiesięczną umową o pracę na okres próbny. Dodatkowo pracodawca ma prawo podpisać 3 takie umowy z pracownikiem, a okres zatrudnienia na ich podstawie nie może przekroczyć łącznie 33 miesięcy. Dokument taki wygasa i traci ważność wraz z upływem terminu, na jaki został zawarty. Po tym czasie jednak zazwyczaj jest przedłużany, a pracownik otrzymuje umowę na czas nieokreślony. Jednak nie każdy może czekać z kredytem na to, aż jego pracodawca przedłuży z nim współpracę i zaproponuje korzystniejszą formę zatrudnienia. Wiele osób wtedy zastanawia się, czy otrzymanie kredytu, kiedy są zatrudnione na podstawie umowy na czas określony, jest możliwe. Warto więc wiedzieć, że umowa na czas określony a kredyt gotówkowy nie wykluczają się.

Taka forma zatrudnienia może jedynie w pewnym stopniu wpłynąć na zdolność kredytową. Dodatkowo w zależności od indywidualnych ustaleń banku, taki potencjalny kredytobiorca będzie musiał spełnić szereg innych, dodatkowych wymagań. W przypadku produktów gotówkowych będą jednak one znacznie mniejsze, niż te dla kredytów hipotecznych.

Zdolność kredytowa a umowa na czas określony

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza Finanse.Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Skontaktuj się z nami.

Dla instytucji bankowych jednym z najważniejszych kryteriów, które decyduje o tym, czy dana osoba otrzyma od nich finansowanie, czy też nie, jest zdolność kredytowa, czyli możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w przyjętych w harmonogramie terminach. Dlatego osoby, które mają wysoką zdolność kredytową, zazwyczaj mają stabilne zatrudnienie i zarabiają na tyle dobrze, że spłata poszczególnych rat nie będzie dla nich żadnym problemem.

Z kolei klienci z niską zdolnością kredytową to osoby, które zarabiają niewiele lub mają dodatkowe osoby na utrzymaniu, lub też inne zobowiązania, które pochłaniają większość ich pensji. Z tego powodu spłata kolejnego kredytu mogłaby być dla nich dużym obciążeniem finansowym, a dla banku sporym ryzykiem związanym z brakiem możliwości uregulowania poszczególnych rat w terminie. Jak ten parametr wygląda w przypadku umowy na czas określony? Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy na czas określony, muszą liczyć się, z tym, że będą musiały się nieco bardziej postarać o kredyt, niż zatrudnieni na podstawie umowy na czas nieokreślony. W takiej sytuacji zdolność kredytowa potencjalnego klienta jest wyższa wtedy, kiedy w jednej firmie pracuje przez dłuższy czas. Banki preferują osoby, które z jednym pracodawcą podpisały więcej umów i są przez niego zatrudnione już od pewnego czasu.

Najlepiej jeżeli jest to minimum 6 miesięcy. Oczywiście na zdolność kredytową tak jak w przypadku każdej innej formy umowy, bardzo duży wpływ ma wysokość miesięcznych zarobków, a także stałych kosztów związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego i spłatą innych, comiesięcznych zobowiązań. Jeżeli więc zdolność kredytowa klienta, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, jest wystarczająco dobra, bank udzieli mu finansowania. Jednak data spłaty ostatniej raty będzie przypadała na ostatni lub przedostatni miesiąc takiej umowy.

Kredyt gotówkowy a umowa na czas określony – jakie są warunki?

Jak już wspomniano, warunki udzielania kredytów gotówkowych w przypadku klientów zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony są nieco bardziej restrykcyjne niż w przypadku tych na czas nieokreślony. Każdy bank indywidualnie ustala kryteria, jakie muszą spełnić starające się o finansowanie w danej instytucji klienci. Jednak większość takich placówek kieruje się pewnymi wspólnymi praktykami podczas podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu. W przypadku klientów zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, bank w pierwszej kolejności analizując wniosek kredytowy, bierze pod uwagę ich okres zatrudnienia w danej firmie.

Większość instytucji wymaga, by ten czas w przypadku aktualnej umowy wynosił od 3 do 6 miesięcy. Jednak obecnie na rynku są również takie podmioty, które akceptują wnioski od klientów zatrudnionych na podstawie takiej umowy przez zaledwie 1 miesiąc. Aspekt ten często również zależy od tego czy jest to pierwsza, czy kolejna umowa z tym samym pracodawcą. Każdy bank preferuje klientów zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, którzy z jednym pracodawcą podpisali już kolejną umowę, a więc w jednej firmie pracują już od pewnego czasu. Parametr ten może nie decydować o samym przyznaniu kredytu gotówkowego, ale będzie miał duże znaczenie w przypadku obliczania zdolności kredytowej. Bardzo ważnym warunkiem udzielenia kredytu gotówkowego dla osób zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, jest jej okres trwania. Jest to aspekt istotny również dla samego kredytobiorcy, ponieważ żaden bank nie udzieli finansowania takiej osobie na okres dłuższy niż ten, na jaki została zawarta umowa.

Byłoby to zbyt duże ryzyko dla instytucji finansowej. Z tego powodu data wpłaty ostatniej raty powinna przypadać na ostatni lub przedostatni miesiąc zatrudnienia. To z kolei sprawia, że kredyt gotówkowy na przykład w przypadku umowy zawartej na czas 24 miesięcy w banku, który wymaga od swojego klienta, aby ten pracował w danym miejscu przez minimum 6 miesięcy, może być zawarty jedynie na 18 miesięcy. Osoby, które jednak potrzebują nieco więcej czasu na spłatę swojego zobowiązania i chciałyby je rozłożyć na większą liczbę rat, mogą dostarczyć do banku pisemną promesę od swojego pracodawcy gwarantującą, że zatrudni on takiego klienta po wygaśnięciu umowy na czas określony. W takiej sytuacji bank może, ale nie musi potraktować taką promesę jako kolejną umowę, która będzie zawarta, kiedy wygaśnie obowiązująca.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza Finanse znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Skontaktuj się z nami.

Na kredyt gotówkowy mogą więc liczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy na czas określony, które spełniają powyższe wymagania. A więc czas, w którym pracują na podstawie aktualnie obowiązującego kontraktu, jest jak najdłuższy i wynosi on minimum 3 do 6 miesięcy, a najlepiej co najmniej 6 miesięcy. Dodatkowo taka umowa była ich kolejną z tym samym pracodawcą, a jej czas pokrywa się z okresem spłaty kredytu. Mogą również potwierdzić ciągłość zatrudnienia, a pracodawca wystawił im promesę. Nie bez znaczenia pozostaje też ich zdolność kredytowa, a więc wystarczająco wysokie zarobki, brak dodatkowych istotnych zobowiązań, czy złej historii w bazach kredytowych.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi:

Habza Finanse

Pośrednicy kredytowi reprezentujący firmę Habza Finanse to osoby z wieloletnim doświadczeniem w bankowości. Jesteśmy profesjonalistami w każdym calu. Wspomagamy osoby poszukujące najlepszej oferty na kredyt. Pośrednictwo kredytowe pomaga w uzyskaniu produktów finansowych dla osób prywatnych, dla firm oraz dla rolników.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności