Przedawnienie odsetek od kredytu – kiedy jest możliwe?

przedawnienie-odsetek-od-kredytu-kiedy-jest-mozliwe

Kiedy na Twoim koncie znajdują się jakiekolwiek należności, trzeba je uregulować jak najszybciej. Przedawnienie odsetek od kredytu może wystąpić po minięciu określonego przez prawo polskie czasu. Zapłacenie podstawowego zobowiązania na przykład dla banku lub firmy pożyczkowej to oczywiście duża część należności. Oprócz tego trzeba zapłacić odsetki, które mogą pozostać po spłaceniu pożyczonych środków. Sprawdź, co warto wiedzieć o przedawnieniu odsetek i kiedy może ono wystąpić.

Przedawnienie odsetek od kredytu – kiedy następuje? Podstawa prawna

Należy wiedzieć, że przedawnić może się niemal dowolne zobowiązanie finansowe. Inny jest jedynie czas, po jakim danej należności nie trzeba opłacać. Przedawnienie odsetek od kredytu również będzie możliwe, jednak musi minąć określony okres. Niektóre zobowiązania zostają anulowane już po roku, inne potrzebują na to nawet do 6 lat. Istnieje również podstawa prawna, która decyduje o tym, że zobowiązania mogą tak po prostu zostać usunięte z konta danej osoby bez żadnych konsekwencji.

Przedawnienie odsetek od kredytu jest możliwe po 3 latach. Szczegółowy opis znajduje się w art. 118 Kodeksu Cywilnego, gdzie jasno określono: “Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

Nie każdy dłużnik w ogóle zna ten zapis. Dlatego właśnie przy każdej sprawie bada to sąd. Wprowadzono taki system, ponieważ większość osób nie wiedziała o czymś takim jak przedawnienie odsetek od kredytu. Bez odpowiedniego odwołania dłużnicy spłacali należności, które w ogóle nie powinny być opłacane. Teraz wszystko jest po stronie sądu i nie ma tu miejsca na pomyłki.

Bardzo ważne jest to, że przez okres oczekiwania na przedawnienie odsetek od kredytu wierzyciel nie może ubiegać się o należności. Każda taka reakcja z jego strony wyklucza opcję anulowania zobowiązania. Najlepiej wszystko spłacać w terminie, by nie narażać się na dodatkowe koszty.

Przedawnienie odsetek karnych od kredytu – warunki oraz formalności

Obecnie w Polsce naliczanie odsetek od odsetek jest nielegalne. Niemożliwe jest więcej przedawnienie odsetek karnych od kredytu. Mówi o tym art. 482 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Są jednak pewne wyjątki. Po wytoczeniu powództwa lub zgodzie obu stron na doliczenie karnych odsetek od dłużnej sumy bank może dodać kolejne koszty dla kredytobiorcy. W innych przypadkach nie będzie to możliwe. Należy spłacić wyłącznie pożyczone środki, opłaty bankowe i początkowe odsetki – te jednak mogą się przedawnić.

Musi minąć dokładnie 3 lata od momentu opłacenia głównej części zobowiązania. Muszą zostać jednak spełnione pewne warunki. Przede wszystkim kredytodawca nie może ubiegać się o swoje należności. Taki stan powinien trwać przez 3 lata. Dopiero wtedy przedawnienie odsetek od kredytu będzie miało miejsce. Wierzyciel nie powinien przez cały ten okres wysłać:

 • wniosków do sądu,
 • wniosku o wszczęcie postępowania windykacyjnego,
 • monitów,
 • ponagleń,
 • wezwań do zapłaty,

Niestety sytuacja, kiedy kredytodawcy nie ubiegają się o należności, jest niezwykle rzadka. Jeżeli masz jakiekolwiek należności do spłaty, należy je natychmiast uregulować. Oczekiwanie na przedawnienie odsetek karnych od kredytu bankowego może zostać przerwane dowolnym wezwaniem do zapłaty, które wyśle wierzyciel.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?

Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową. 
Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Napisz do nas!

Warto wiedzieć, że nie są potrzebne żadne formalności, kiedy minie 3 lata od spłaty głównej części zadłużenia. Automatycznie dług przekształca się w zobowiązanie niezupełne. Nie ma przymusu państwowego, by je spłacać.

Jak sprawdzić, czy dług wynikający z odsetek jest przedawniony?

Należy wiedzieć, od kiedy liczony jest czas przedawnienia. Pozwoli to sprawdzić, czy dług jest przedawniony. W pierwszej kolejności trzeba spłacić główną część zobowiązania, o czym wspomnieliśmy powyżej. Dopiero to zagwarantuje, że w przyszłości potencjalnie odsetki nie będą musiały być opłacane. Zdarza się to oczywiście bardzo rzadko, ponieważ wierzyciele po prostu korzystają z firm windykacyjnych – opłaty za ich usługi ponosi dłużnik, a nie kredytodawca. Dodatkowo nie możesz otrzymywać żadnych wezwań do zapłaty.

Jeżeli nie ma żadnej reakcji ze strony wierzyciela przez 3 lata od spłacenia głównej części zobowiązania, występuje przedawnienie odsetek od kredytu. Trzeba o tym jednak pamiętać we własnym zakresie. Nie ma żadnego kalkulatora lub rejestru, gdzie wypisano wszystkie przedawnione długi.

Jak sprawdzić, czy dług jest przedawniony? Można to bardzo łatwo zrobić samodzielnie. Wystarczy pamiętać rok spłacenia głównej części zobowiązania. Po 3 latach od tego momentu, z końcem 31 grudnia, odsetki na pewno ulegną przedawnieniu. Oczywiście jakakolwiek reakcja ze strony wierzyciela oznacza zresetowanie czasu oczekiwania.

Jak obliczyć odsetki kredytu? Praktyczne porady dla kredytobiorców

Nie jest to wbrew pozorom trudne. Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oznacza konieczność opłacenia także odsetek. Na umowie będzie najczęściej podane oprocentowanie nominalne, które wyraża się w procentach. Wystarczy pomnożyć tę wartość przez całą kwotę kredytu. Później należy podzielić otrzymany wynik przez liczbę rat do spłacenia. Otrzymamy wtedy miesięczne odsetki, które płacimy do banku.

Mimo wszystko ten sposób obliczania jest jedynie przybliżony. Na ostateczną wartość oprocentowania ma wpływ nawet długość miesiąca czy wybrany model spłaty. Przedawnienie odsetek od kredytu bankowego oznacza dla banku tyle, że nie będzie mógł zarobić na pożyczeniu środków. Dlatego też wierzyciele najczęściej skontaktują się z dłużnikiem. Sytuacje, kiedy tak nie będzie, mają miejsce niezwykle rzadko, o czym wspominaliśmy powyżej.

Warto wiedzieć, że w internecie można znaleźć wiele darmowych kalkulatorów odsetek. Wystarczy tylko wpisać podstawowe dane o kredycie i program wszystko robi automatycznie. Tutaj wyniki są znacznie dokładniejsze. Wartości odsetek będą także podane w umowie kredytowej. Można również poznać te informacje u źródła – wystarczy skontaktować się z bankiem lub firmą pożyczkową.

Kalkulator przedawnienia odsetek od kredytu – czy istnieje taki program?

Tutaj obliczenia są naprawdę proste, niekoniecznie trzeba korzystać z zewnętrznych programów. Typowego kalkulatora przedawnienia odsetek od kredytu niestety nie ma. Należy wiedzieć, jakie warunki musimy spełnić, by oprocentowanie zostało anulowane. Trzeba również pamiętać, że przedawnienie odsetek od kredytu następuje po dokładnie 3 latach. Czas odlicza się przy całkowitej spłacie głównej części zobowiązania, czyli środków, które zostały pożyczone.

Można skorzystać ze standardowego kalkulatora dat. Wystarczy wpisać tam moment opłacenia kwoty kredytu oraz odliczyć 3 lata w przód. Otrzymamy w ten sposób termin, kiedy odsetki przedawnią się, więc kredytobiorca nie będzie musiał ich już spłacać.

Bardzo ważne jest to, że jakakolwiek reakcja ze strony banku oznacza odnowienie czasu oczekiwania. Jeśli na przykład po roku rozpocznie się postępowanie windykacyjne i kredytobiorca otrzyma odpowiednią informację, musi minąć znowu 3 lata, by odsetki się przedawniły.

Z pomocą doradcy Habza Finanse możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm.

Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Napisz do nas!

Jak wygląda przedawnienie odsetek w egzekucji komorniczej?

Prawnie przedawnienie odsetek w egzekucji komorniczej jest możliwe. Mimo wszystko praktycznie zdarza się to naprawdę rzadko. Należy tutaj podkreślić, że rozpoczęcie postępowania windykacyjnego z komornikiem oznacza wstrzymanie biegu czasu przedawnienia. Kiedy bank wykorzysta takie rozwiązanie do ściągania należności, takie zawieszenie trwa aż do momentu zakończenia całej egzekucji.

Przedawnienie odsetek od kredytu w egzekucji komorniczej jest wręcz niemożliwe. Każdy krok ze strony wierzyciela wyrażający chęć odzyskania należności przez wierzyciela sprawia, że te zobowiązania trzeba opłacić. Oczywiście wszystkie długi muszą zostać pokryte. Przedawnienie należy traktować jedynie jako ewentualność w wybranych, wyjątkowych sytuacjach. Zdarza się ono naprawdę rzadko i nie jest zbyt dobrym wyborem czekanie na anulowanie zobowiązania. Najlepiej opłacić je od razu, by nie zostały naliczone karne odsetki.

Należy więc pamiętać, że przedawnienie odsetek w egzekucji komorniczej w praktyce nie zdarza się prawie w ogóle. Nie można na to liczyć, ponieważ celem windykacji jest właśnie ściąganie należności. Tutaj jakiekolwiek niedociągnięcia są niezwykle rzadkie.

Dlaczego warto regularnie spłacać odsetki kredytu?

Regularne spłacanie każdego zobowiązania finansowego jest bardzo ważne. Nie tylko warto, ale i trzeba to robić. Przede wszystkim regularne opłaty budują zdolność kredytową. Dodatkowo należy pamiętać, że opóźnienia w spłacie oznaczają najczęściej naliczanie odsetek karnych. Zbyt długi okres bez pokrywania zobowiązań może mieć bardzo poważne konsekwencje:

 • Wezwania do zapłaty – mogą być wysyłane bardzo często. Każdy taki otrzymany dokument odnawia okres oczekiwania na przedawnienie odsetek od kredytu. Jest to pewna reakcja ze strony kredytodawcy.
 • Ponaglenia – jeżeli otrzymujesz ponaglenia, musisz natychmiast uregulować środki.
 • Naliczanie odsetek karnych – brak spłaty sprawia, że bank może naliczyć dodatkowe należności, przez co dług się pogłębia.
 • Rozpoczęcie postępowania windykacyjnego – warto zauważyć, że wszystkie koszty pozostają tutaj po stronie kredytobiorcy. Postępowanie windykacyjne to bardzo poważny krok wykorzystywany przy wielomiesięcznym braku płatności.
 • Wykorzystanie komornika – bank skorzysta z takiej opcji prawie w ostateczności. Należności zostaną ściągnięte prawnie z dłużnika.
 • Pozew sądowy – to ostateczność. Brak płatności zobowiązania oznacza najczęściej przegraną kredytobiorcy, musi on również pokryć koszty całego procesu.

Regularne spłacanie odsetek kredytu jest ważne tak jak dowolnego innego zobowiązania finansowego. Bank może naliczyć dodatkowe koszty czy też wykorzystać środki prawne, by ściągać zobowiązania. Oczekiwanie na przedawnienie odsetek kredytu nie jest dobrym wyborem. Niemal zawsze wierzyciel upomni się o środki, które trzeba oddać.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki  i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Napisz do nas!

Przedawnienie odsetek od kredytu – podsumowanie

Odsetki od kredytu czy pożyczki są regulowane przez prawo. Naliczenie ich jest legalne i kredytobiorca musi je opłacić. Każda należność finansowa powinna zostać pokryta w terminie, inaczej można spodziewać się poważnych konsekwencji. Mimo wszystko przedawnienie odsetek od kredytu sporadycznie występuje. Powody są różne i jest to ogromna ulga dla kredytobiorcy, który nie musi jednak spłacać często sporych należności. Nie warto jednak czekać, aż zobowiązanie zostanie anulowane. W zdecydowanej większości wierzyciel upomni się o środki, które trzeba zapłacić.

Przedawnienie występuje przy dowolnym zobowiązaniu finansowym. Różni się wyłącznie czas, po jakim należności już nie trzeba opłacać. W przypadku odsetek od kredytu są to 3 lata. Każde upomnienie się o środki przez kredytodawcę oznacza konieczność zrestartowania odliczania. Dlatego właśnie przedawnienie odsetek od kredytu występuje tak rzadko.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi: ,

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności