Upadłość banku a kredyt – na kogo spada obowiązek spłaty?

upadłość banku a kredyt

Upadłość tak dużej instytucji finansowej, jaką jest bank, wydaje się czymś zupełnie niemożliwym. Jednak ku zaskoczeniu wielu osób, może do tego jak najbardziej dojść. Kwestię tę regulują ustawy – Prawo bankowe oraz Prawo upadłościowe. Warto więc mieć świadomość, jakie są tego konsekwencje w momencie zaciągniętego kredytu. Dziś powiemy o tym, co dzieje się z takim zobowiązaniem finansowym, kto je spłaca, a także na kogo przechodzą obowiązki. Poza tym zwrócimy uwagę na to, jakie mogą być przyczyny upadku placówki bankowej i w jaki sposób można odzyskać pieniądze. Zapraszamy do lektury!  

Upadłość banku a kredyt gotówkowy – co dzieje się z kredytem?

Każdy z nas zapewne chciałby, aby upadłość banku wiązała się z umorzeniem kredytu gotówkowego. Niestety w rzeczywistości tak nie jest. W przypadku upadłości banku kredytobiorca nie jest zwolniony z obowiązku spłaty kredytu, a zawarta umowa nie wygasa. Dłużnik jest zobowiązany do dalszego uiszczania raty kredytowej na wskazany na samym początku rachunek. Gdy prawa i obowiązki instytucji bankowej przechodzą na inny podmiot, ten musi poinformować zadłużonego o kontynuacji umowy i dalszych warunkach spłaty zobowiązania.

Upadłość banku a kredyt hipoteczny – kto spłaca zadłużenie?

Podobnie rzecz ma się w przypadku kredytu hipotecznego. Upadłość placówki bankowej nie powoduje, że dług znika. Po jej ogłoszeniu klient musi spłacać go na takich samych zasadach, jak do tej pory, czyli w wysokości, terminach oraz na rachunek określony w umowie kredytowej.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza Finanse jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Upadłość banku a kredyt frankowy – na kogo przechodzi obowiązek regulacji długu?

Spłacający kredyt frankowy, który został przyznany przez upadłą placówkę bankową, znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji, jeśli podpisana umowa jest nieważna, lecz dotychczas nie zainicjowali postępowania sądowego. Skorzystanie przez nich ze standardowej drogi dochodzenia roszczeń jest bowiem niemożliwe. Zamiast tego żądanie zwrotu określonych kwot, muszą zgłosić syndykowi banku w toku postępowania upadłościowego. Umowy o kredyt frankowy zawierające niedozwolone postanowienia umowne powinny być przez niego zakwalifikowane jako nieważne, jeżeli kredytobiorca zgłosi żądanie zwrotu wpłaconych tytułem umowy kredytu kwot. Tego typu żądanie zostanie umieszczone na liście wierzytelności. 

Z chwilą braku zgłoszenia ze strony biorcy, umowa powinna być przez niego wykonywana zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Jest to tożsame z tym, że nie przestaje obowiązywać i nie jest on zwolniony z regulowania opłat. Osoby posiadające kredyt frankowy, które skorzystały z oferty upadłego banku, nie mogą więc występować do sądu o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Mogą jedynie żądać zapłaty z tytułu nadpłaty ponad udostępniony kapitał w trybie zgłoszenia jej syndykowi. Zgłoszenie wierzytelności w związku ze świadczeniami spełnionymi w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej zostało uregulowane w ustawie – Prawo upadłościowe. Wobec upadku instytucji finansowej pożyczający ma prawo dochodzić nie tylko uiszczonych rat, ale też opłat związanych z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego oraz prowizji za udzielenie kredytu.

Upadek banku a kredyt – najczęstsze przyczyny niewypłacalności placówek finansowych

Jak stanowi ustawa – Prawo upadłościowe, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Ustawodawca wskazał, że niewypłacalność występuje wówczas, gdy osoba zadłużona traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jest to równoznaczne, z tym że z jakichś powodów nie może ich spłacać. Co ważne, wobec banku przewidział jeszcze jedną przesłankę ogłoszenia upadłości. Odnosi się do sytuacji, w której według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego jego aktywa nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań.

Jak odzyskać pieniądze po upadłości banku?

Upadłość instytucji bankowej powoduje niewątpliwie stres wśród konsumentów. Mając wpłacone środki finansowe, mogą mieć obawy o ich odzyskanie. Na szczęście za zwrot wpłaconych pieniędzy odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaca wszystkie wkłady do wysokości 100.000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Wiedząc, co z kredytem, kiedy upada bank, warto zadłużać się odpowiedzialnie. Każda nieprzemyślana decyzja może skutkować poważnymi konsekwencjami. Pomocą w kredytowaniu może okazać się pośrednik kredytowy, który właściwie doradzi i przeprowadzi przez całą procedurę.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi:
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *