Charakterystyka kredytu na działalność gospodarczą – warunki, procedury, korzyści

Prowadzenie firmy bez zaciągania kredytów może nie jest niemożliwe, ale bez wątpienia nie należy do łatwych – zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Start działalności często wymaga kosztownych inwestycji, których nie można dokonać bez wkładu własnego. Rozwiązanie? Kredyt na działalność gospodarczą! Oferta banków dla klientów firmowych jest obecnie szeroka. Sfinansujesz w ten sposób nie tylko duże inwestycje, ale też drobniejsze wydatki związane z bieżącą działalnością. Można również postarać się o kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zainteresowany? Dowiedz się więcej!

Specyfika kredytu na działalność gospodarczą

Każdy z nas intuicyjnie wie, czym jest kredyt. Książkowe definicje potwierdzą to, co już wiemy: że jest to korzystanie z obcego kapitału pod warunkiem zwrotu środków powiększonych o ustalone umową opłaty. Dodatkowo mogą ich udzielać tylko i wyłącznie banki. Podstawowy podział kredytów oparty jest o kryterium podmiotu. Wyróżniamy więc kredyty detaliczne dla „zwykłych” klientów oraz kredyty na działalność gospodarczą, udzielane przedsiębiorcom. Są to zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, prowadzące działalność gospodarczą. Takie finansowanie często w skrócie nazywa się „kredytem dla firm”. Każda działalność gospodarcza będzie korzystać z tego typu produktów, niezależnie od formy prawnej.

Kredyty na działalność gospodarczą – rodzaje

Różne firmy mają różne potrzeby finansowe. Stan gospodarczy przedsiębiorstwa zależy m.in. od jego fazy wzrostu, koniunktury, sposobu zarządzania. Dlatego kredyty na działalność gospodarczą przybierają różne formy. Do najczęściej spotykanych należą:

 • kredyt inwestycyjny,
 • kredyt obrotowy,
 • kredyt w rachunku bieżącym,
 • kredyt na otwarcie działalności gospodarczej („na start”).

Kredytu na rozwój działalności gospodarczej (inwestycyjnego) udziela się bardzo często. Charakteryzuje się zazwyczaj długim okresem trwania umowy i wysokimi kwotami. Można go przeznaczyć na przeróżne cele: modernizację linii produkcyjnej; zakup środków trwałych, patentów, nieruchomości; budowę nowego przedsiębiorstwa, badania rozwojowe, zakup papierów wartościowych itd.

Kredyt obrotowy to popularna forma kredytu gotówkowego na działalność gospodarczą. Pozwala finansować bieżące wydatki, takie jak zakup towarów lub surowców, ale również wypłatę wynagrodzeń lub spłatę zobowiązań krótkoterminowych. Kredyt w rachunku bieżącym ma przeznaczenie podobne do kredytu obrotowego. Różni się jednak od niego formą – działa jak linia kredytowa, czyli umożliwia utworzenie limitu na firmowym koncie.

Kredyt na start działalności gospodarczej to coraz częściej spotykany sposób finansowania firm, które na rynku dopiero zaczynają. Charakteryzują go preferencyjne, czyli korzystniejsze od rynkowych warunki umowne. Często dotowane są przez rząd lub instytucje unijne. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać taki kredyt, czytaj dalej!

Rządowe i unijne programy pomocowe to formy finansowania przeznaczone nie tylko dla tych firm, które na rynku dopiero zaczynają. Wśród nich zdecydowanie warto wymienić bezzwrotny kredyt na działalność gospodarczą będący elementem rządowej tarczy antykryzysowej. Fundusz Pracy wypłaca nawet 5 tysięcy złotych pożyczki mikrofirmom zatrudniającym do 9 pracowników. Jeśli nie zostaną oni zwolnieni przez 3 miesiące, pieniędzy nie trzeba będzie zwracać.

Kredyt na działalność gospodarczą – oprocentowanie i pozostałe koszty

Zanim złożysz wniosek o kredyt na działalność gospodarczą, uważnie przyjrzyj się kwestii opłat. Pamiętaj, że liczy się nie tylko oprocentowanie, chociaż to oczywiście bardzo ważna kwestia. W przypadku kredytów na działalność gospodarczą sprawa wygląda inaczej niż w produktach detalicznych, bo warunki ustalane są nieco bardziej indywidualnie. Im lepszy stan ekonomiczny firmy, tym mniejsze jest ryzyko banku – tym samym oprocentowanie może być niższe. Wszystko zależy też od tego, czy przedsiębiorca wnosi wkład własny. Kluczowe znaczenie ma też rodzaj kredytu – krótkoterminowe zobowiązania zazwyczaj mają stosunkowo wyższe RRSO.

Nie zapominajmy, że kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się też z innymi opłatami. Obecnie rzadko już płaci się za rozpatrzenie wniosku, ale prowizja od udzielenia kredytu występuje prawie zawsze i może wynosić nawet 5% wartości zobowiązania. Wszelkie czynności dodatkowe też powodują powstawanie dodatkowych kosztów – np. sporządzenie aneksu do umowy kosztuje od 50 zł. Wcześniejsza spłata pożyczki zazwyczaj pociąga za sobą konieczność zapłacenia prowizji, tak samo, jak odnowienie kredytu. Gubisz się w gąszczu informacji? Spokojna głowa. Skorzystaj z dostępnych w sieci narzędzi kalikujących koszty kredytów na działalność gospodarczą – kalkulatory są obecnie szeroko dostępne.

Warunki udzielania kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Każdy doświadczony przedsiębiorca powie Ci, że starania o kredyt na otwarcie działalności gospodarczej będą trudne. Powodem jest wysokie ryzyko banków. Nowa firma nie tylko nie ma żadnej historii kredytowej, ale dodatkowo może nie poradzić sobie na rynku. Im dłużej działa biznes, tym większa jest szansa na kredyt. Czy to oznacza, że kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej należą do rzadkości? Na szczęście nie – coraz więcej nowych firm ma szansę na finansowanie. Dobrym rozwiązaniem może być kredyt na działalność gospodarczą z Unii Europejskiej albo skorzystanie z rządowych programów, np. Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie.

Jednak w komercyjnych bankach również spotkamy kredyty na działalność gospodarczą od pierwszego dnia. Często takie pożyczki są przeznaczone dla profesjonalistów, którzy pracowali już w danej branży. Natomiast kredyt na rozwój działalności gospodarczej z Gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego mogą otrzymać:

 • studenci ostatniego roku i absolwenci szkół wyższych (do 4 lat od daty ukończenia szkoły),
 • osoby bezrobotne zarejestrowane,
 • opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Program pozwala też uzyskać finansowanie na otwarcie nowych miejsc pracy.

Wniosek o kredyt na działalność gospodarczą

Starania o uzyskanie finansowania to mnóstwo formalności. Nie inaczej jest w przypadku kredytu na działalność gospodarczą. Dokumentów, które trzeba dostarczyć bankowi, jest wiele, ale najważniejszy zawsze będzie wniosek o kredyt. Powinien zawierać elementy takie jak:

 • nazwę i adres firmy;
 • formę prawną prowadzenia działalności;
 • numery identyfikacyjne (NIP, REGON, KRS);
 • dane osoby pośredniczącej w kontaktach z bankiem,
 • rodzaj kredytu, kwotę i czas trwania umowy;
 • cel finansowania;
 • datę uruchomienia całości kredytu lub poszczególnych transz;
 • rodzaj rat (równe, malejące, spłata jednorazowa);
 • informacje dotyczące projektu inwestycyjnego (jeśli dotyczy);
 • proponowane zabezpieczenia.

To jedynie najważniejsze dane, które należy umieścić we wniosku. Dokładne informacje na temat tego, jak uzyskać kredyt na działalność gospodarczą w danym banku znajdziesz u kredytodawcy.

Kredyt na działalność gospodarczą – dokumenty

Nie bez powodu wspominaliśmy o formalnościach, które na wniosku o finansowanie dla firmy, niestety się nie skończą. Długa droga dzieli przedsiębiorcę od wypłaty środków z kredytu na działalność gospodarczą. Dokumenty, które trzeba dostarczyć, zazwyczaj dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich to tzw. papiery rejestrowe służące identyfikacji kredytobiorcy. Można o nich powiedzieć, że są ekwiwalentem okazania dowodu osobistego przez klienta indywidualnego. Potrzebne będzie np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki, odpis z KRS, zaświadczenie o nadanie NIP/REGON.

Jak dostać kredyt na działalność gospodarczą? Dołącz do wniosku również dokumenty finansowe. To grupa zaświadczeń, która ma za zadanie udowodnić, że firma dobrze sobie radzi i będzie w stanie spłacić zobowiązanie. Może to być np. sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat czy też deklaracje podatkowe za poprzednie lata. Przydadzą się też zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS i opłatami do Urzędu Skarbowego.

Czy można wziąć kredyt na działalność gospodarczą bez dochodu?

Jednym z podstawowych warunków, na podstawie którego banki udzielają kredytów, jest kryterium dochodowe. Niezależnie od tego, czy jesteś klientem prywatnym, czy firmowym, bank chce widzieć na Twoim koncie regularne wpływy. W ten sposób zmniejsza swoje ryzyko kredytowe – im lepsza sytuacja ekonomiczna kredytobiorcy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zobowiązanie nie zostanie spłacone. Kredyt na działalność gospodarczą bez dochodu ciężko więc znaleźć i uzyskać. Nie znaczy to jednak, że nie da się tego zrobić!

Zacznijmy od kwestii: dlaczego firma może mieć niskie dochody? Taki problem pojawia się przede wszystkim przy kredycie na otwarcie działalności gospodarczej. Często upłynie sporo czasu, zanim nowy biznes zacznie przynosić zyski. Trzeba jednak rozważyć też drugi przypadek. Pamiętajmy, że dochód obliczamy następująco: przychód minus koszty.

To oznacza, że nawet firmy notujące znaczne zyski mogą mieć niskie dochody, jeśli koszty prowadzenia działalności są wysokie. Czy takie przedsiębiorstwa są pozbawione szansy na finansowanie? Absolutnie nie! Mamy tutaj kilka opcji. Po pierwsze, dotacje państwowe i  kredyty z UE na działalność gospodarczą często są przeznaczone dla dopiero startujących biznesów. To oznacza, że nie trzeba wykazywać wysokich dochodów. Są też instytucje pozabankowe oferujące pożyczki – alternatywy dla kredytów na działalność gospodarczą bez BIK. Tutaj często spotkamy się jednak z wysokimi kosztami. Jakie inne rozwiązania mogą nam pomóc?

Kredyt na działalność bez dochodu – alternatywy

Jeśli potrzebujesz kredytu na działalność gospodarczą, a obawiasz się, że dochody nie wystarczą lub dopiero zaczynasz prowadzić biznes, pomyśl o dobrym zabezpieczeniu. Zdolność kredytowa to nie wszystko – wiarygodna gwarancja jest w stanie skłonić bank do udzielenia finansowania. Jakie zabezpieczenie wybrać? Oto najczęściej stosowane rozwiązania:

 • weksel in blanco,
 • poręczenie cywilne,
 • poręczenie wekslowe (awal),
 • hipoteka,
 • zastaw,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • pełnomocnictwo do rachunku bankowego.

Alternatywą dla kredytu na działalność gospodarczą bez dochodu będzie zobowiązanie na podstawie przychodów. Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, często mogą być znacznie wyższe niż dochody. Warto też rozważyć inne formy finansowania, np. leasing.

Kredyt gotówkowy na działalność gospodarczą – podsumowanie

Prowadzenie firmy rzadko może obyć się bez obcego finansowania. Oczywiście są przedsiębiorcy, którzy posiadają oszczędności wystarczające na start nowego biznesu, to zjawisko jednak należy do rzadkości. Zwłaszcza w branżach, w których próg wejścia jest wysoki. Przykładowo firmy produkcyjne wymagają często bardzo dużego wkładu własnego – dobrej jakości maszyny nie należą do tanich środków trwałych. Dlatego często pojawia się pytanie: czy warto brać kredyty na działalność gospodarczą? Odpowiedź rzadko jest oczywista. Kredyt na otwarcie działalności gospodarczej to często konieczność, jeśli masz pomysł na firmę, ale brakuje Ci środków na jego realizację. Potrzebny jest jednak przemyślany biznesplan i wnikliwa analiza rynku. Pamiętaj, że istnieje wiele rządowych i unijnych programów, które gwarantują preferencyjne warunki dla pożyczek na start. Znajdziesz też wśród nich propozycje bezzwrotnych kredytów na działalność gospodarczą. Chociaż brzmi to wspaniale, pamiętaj, że takie dotacje często obwarowane są bardzo szczegółowymi warunkami i wymagają mnóstwa formalności. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że choć komercyjne kredyty na działalność gospodarczą generują koszty, to nie jest to zjawisko całkowicie negatywne. Zapłacone odsetki zalicza się przecież do kosztów uzyskania przychodu, a zatem dzięki zobowiązaniom finansowym można zmniejszyć podstawę opodatkowania, czyli płacić niższy podatek dochodowy.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *