Kredyt obrotowy dla firm

kredyt obrotowy dla firm

Osoby prowadzące swój własny biznes niejednokrotnie mierzą się z takimi problemami, jak choćby brak ciągłości przychodów czy opóźnienia kontrahentów w opłacaniu faktur. Kryzys gospodarczy i nagłe załamanie rynku to kolejne trudności, które w istocie utrudniają im funkcjonowanie. Nie da się ukryć, że kwestie związane z finansowaniem przedsiębiorstwa stanowią wówczas ogromne wyzwanie. Aby utrzymać bieżącą działalność, nierzadko muszą skorzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych, decydując się na zaciągnięcie kredytu. Jednym z rozwiązań, po jakie mogą sięgnąć, jest kredyt obrotowy. Dziś to właśnie na tym produkcie finansowym skupimy naszą uwagę, szczegółowo charakteryzując go. Zapraszamy do lektury!

Kredyt obrotowy dla firm – co to?

Kredyt obrotowy to forma finansowania udostępniana w placówkach bankowych. Przedsiębiorcy mają możliwość zaciągnięcia go na cele związane z bieżącą działalnością firmy. Za jego pomocą mogą opłacić faktury, składki ZUS, podatek, wypłacić wynagrodzenia pracownikom czy też zakupić niezbędny sprzęt bądź surowce. To oznacza, że jest to produkt, dzięki któremu mogą utrzymać płynność finansową nawet w trudnej sytuacji. Tym samym nie muszą obawiać się o przestój w produkcji lub myśleć o zwolnieniu kadry, jak również o negatywnych konsekwencjach wynikających z nieuregulowania wszelkich płatności.

Kredyt obrotowy dla firm – na czym polega?

Kredyt obrotowy dla firm polega na jednorazowym przelaniu kredytobiorcy przyznanej mu kwoty. Można też skorzystać z kredytu obrotowego w formie kredytu rewolwingowego. Wnioskodawca jest zobowiązany do podania we wniosku celu, w jakim chce zaciągnąć zadłużenie, a następnie musi go zrealizować, ponieważ w przeciwnym razie może zostać nałożona na niego kara. Cel może być kształtowany dowolnie, niezbędne jest jedynie, aby był związany z bieżącą działalnością firmy.

Kredyt obrotowy dla firm – rodzaje

Kredyt obrotowy dla firm występuje w następujących formach:

 • obrotowy kredyt w rachunku bieżącym (limit w rachunku bieżącym),
 • kredyt odnawialny w rachunku kredytowym,
 • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (nieodnawialny w rachunku kredytowym).

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym można porównać do debetu na rachunku osobistym. Z chwilą zaistnienia potrzeby, dodatkowe środki finansowe są dostępne od ręki, oczywiście do wyznaczonego limitu. Każdorazowe wpłacenie gotówki na rachunek bieżący (firmowy) pomniejsza automatycznie zadłużenie. Tego typu zobowiązanie udzielane jest na krótki czas. Z kolei kredyt odnawialny w rachunku kredytowym charakteryzuje się udostępnieniem całego limitu od razu w takiej kwocie, jaka jest potrzebna. Każde spłacenie go, powoduje jego odnowienie. Natomiast w przypadku kredytu obrotowego w rachunku kredytowym pożyczający uzyskuje pieniądze, które ulokowane są na odrębnym koncie, powiązanym z zaciągniętym zobowiązaniem. Może je spożytkować w dogodnym dla siebie terminie. Dług reguluje zgodnie z przyjętym harmonogramem w ratach kapitałowo-odsetkowych, dołączonym do umowy kredytowej.

Kredyt obrotowy dla firm – warunki

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych za pośrednictwem kredytu obrotowego dla firm nie jest trudne, bowiem nie wymaga zbędnych formalności. Bez większych kłopotów można szybko i bezpiecznie otrzymać pieniądze, co sprawia, że ta opcja cieszy się dużą popularnością. Cechuje ją krótki okres kredytowania, elastyczność w obrębie spłaty, a także możliwość dostosowania do własnych potrzeb. Kwota, jaką można zdobyć, jest uzależniona przede wszystkim od możliwości finansowania biorcy w trakcie wnioskowania. Posiadając stabilną pozycję, ma się większe szanse na tego typu wsparcie finansowe.

Kredyt obrotowy dla firm – gdzie wnioskować?

Wniosek o kredyt obrotowy dla firm musi być złożony w banku stanowiącym kredytodawcę. Możliwe jest wnioskowanie online lub bezpośrednio w oddziale. Zanim jednak złoży się ostateczny dokument, warto rozpatrzyć różne oferty bankowe. Ich przeanalizowanie pozwoli wybrać najkorzystniejszy wariant. W tym zakresie pomocne może okazać się doradztwo ekspertów, którzy profesjonalnie doradzą i wspomogą przebrnięcie przez proces decyzyjny.

Wniosek powinien zawierać takie dane, jak np.:

 • imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy,
 • adres wnioskodawcy,
 • status prawny,
 • REGON/NIP,
 • dane osoby upoważnionej do kontaktu,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • dane dotyczące kredytu: kwota, okres kredytowania i jego przeznaczenie,
 • termin uruchomienia transz kredytu,
 • spłata kapitału kredytu,
 • proponowane zabezpieczenie.

Wniosek jest składany wraz z wymaganymi dokumentami, których katalog określa indywidualnie placówka bankowa zgodnie z prowadzoną przez siebie polityką. Wśród nich można wymienić między innymi:

 • potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • umowę bądź statut spółki,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów wystawiane przez właściwy urząd skarbowy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami należności publicznoprawnych (podatków i składek na ZUS),
 • wykaz z księgi przychodów i rozchodów, deklarację VAT, bilans rachunków zysków i strat za ostatni rok obrotowy – w zależności od okoliczności.

Kredyt obrotowy dla firm – kto może wnioskować?

Kredyt obrotowy dla firm przeznaczony jest dla wszystkich osób mających działalność gospodarczą. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jak długo organizacja istnieje na rynku, choć z pewnością dużo łatwiej jest zaciągnąć go tym, którzy działają przez dłuższy czas. Przedsiębiorstwa, które dopiero weszły na rynek, mogą nie zdobyć aprobaty ze strony instytucji finansowej, co wiąże się z ponoszonym przez nią zbyt dużym ryzykiem. Najczęściej minimalny czas funkcjonowania wynosi rok. Poza tym bank podchodzi stosunkowo liberalnie do kwestii zdolności kredytowej. Jeżeli jest zbyt niska, zwykle wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie, które obejmuje hipotekę czy też klauzulę potrącenia zadłużenia z rachunku. Jednak warto podkreślić, że mając dobrą zdolność kredytową, można wynegocjować lepsze warunki umowy kredytowej. Wnioskodawca musi dysponować rachunkiem bankowym założonym u pożyczkodawcy, odznaczać się dobrym statusem ekonomiczno-finansowym i tym samym mieć nawiązane współprace z dużą siecią kontrahentów zapewniających terminowe wpływy. Jak wskazaliśmy, mile widziane jest, gdy wyróżnia się wysoką zdolnością kredytową.

Kredyt obrotowy dla firm – oprocentowanie i koszty kredytu

Kredyt obrotowy dla firm nie jest wolny od kosztów. Musimy zauważyć, że nie należy on do tanich źródeł finansowania. Wydatki, jakie powiązane są z zaciągnięciem tego zobowiązania, to zarówno oprocentowanie, prowizja, jak i opłaty dodatkowe. Ich wysokość jest zdeterminowana obowiązującymi stopami procentowymi oraz efektami przeprowadzonych negocjacji. Samo oprocentowanie może wynosić średnio od 6% do 9% w skali roku, a prowizja może wahać się w okolicy 0-3,5%. Pozostałe odpłatności dotyczą np. prowizji z tytułu administrowania albo opłat naliczanych z tytułu wcześniejszej spłaty. W tylko niektórych oddziałach pobierane są opłaty za złożenie wniosku.

Kredyt obrotowy dla nowych firm – na co przeznaczyć?

Jak już wspomnieliśmy, kredyt obrotowy dla firm może wspomóc finansowanie bieżącej działalności. Jest to równoznaczne z tym, że można dzięki niemu uiścić zobowiązania, spłacając zaległości bądź sfinansować zawarte kontrakty, zakupić niezbędne towary i usługi, jak również pokryć część kosztów zatrudnienia załogi. Jest to więc produkt, który nie tylko służy zachowaniu płynności finansowej, ale też inwestycji i rozwojowi.  

Kredyt obrotowy dla firm – podsumowanie

W każdej firmie, nawet tej najlepiej zarządzanej, pojawiają się momenty, w których sięgnięcie po zewnętrzne finansowanie wydaje się być słusznym krokiem. Kredyt obrotowy dla firm jest ratunkiem na przejściowe kłopoty, bowiem pozwala na utrzymanie sytuacji finansowej na właściwym poziomie. Trzeba przyznać, że możliwość dopasowania okresu kredytowania pod kątem rytmu działania biznesu oraz sposobu jego wykorzystania jest ogromną zaletą analizowanego instrumentu finansowego. Ponadto nie można przejść obojętnie wobec tego, że obowiązuje minimum formalności. Co ciekawe, decyzja kredytowa może być wydana nawet w dniu przedłożenia stosownego wniosku. Niemniej, nie możemy nie wspomnieć o pewnych wadach. Otóż zbyt pochopne i nieprzemyślane zaciągnięcie kredytu może prowadzić do naprawdę poważnych problemów, nieraz stawiając przedsiębiorstwo na skraju bankructwa. Z tego też powodu zawsze zachęcamy, by skonsultować sprawę z doświadczonymi doradcami kredytowymi. Przy uwzględnieniu ich rad, warto rozważyć kredyt obrotowy, który zabezpieczy organizację i nie dopuści do kryzysu organizacyjnego.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności