Kredyt w ciąży – czy można taki dostać?

kredyt-w-ciazy-ktory-bank-go-oferuje

Nie ma co do tego wątpliwości, że ciąża wpływa w pewien sposób na zdolność kredytową. Duże znaczenie odgrywa czas, w którym ubiega się o kredyt. Otóż z punktu widzenia banku istnieje dość duże ryzyko, że po zakończeniu urlopu macierzyńskiego kobieta nie wróci do pracy zawodowej. Dlatego też w takim przypadku wymaga on dodatkowych oświadczeń.

Wiele zależy też od formy zatrudnienia. Zawarcie umowy o dzieło bądź umowy zlecenia raczej dyskwalifikuje możliwość otrzymania kredytu hipotecznego w ciąży. Podobnie może być z umową podpisaną jedynie na rok. Nie da się ukryć, że w najlepszej sytuacji są przyszłe mamy, które nawiązały stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wówczas instytucja finansowa zakłada, że wrócą do pracy zaraz po urlopie macierzyńskim, a pracodawca nie zechce rozwiązać z nimi umowy i w konsekwencji będą dysponowały środkami finansowymi niezbędnymi do spłaty zadłużenia. Reasumując, kobieta w ciąży musi niewątpliwie wykazać, że jest zdolna do spłacania rat kredytowych. Kredyt w ciąży może otrzymać w banku oraz firmie pożyczkowej. 

Kredyt hipoteczny w ciąży

Stabilne zatrudnienie to jeden z ważniejszych czynników branych pod uwagę w przypadku podjęcia starań o kredyt, zwłaszcza na dużą kwotę. Kredyt hipoteczny a ciąża – czy jest to możliwe? Nasza odpowiedź jest twierdząca. Spodziewasz się dziecka i chcesz kupić większe mieszkanie, ale nie masz wystarczająco dużo gotówki. Możesz je sfinansować zobowiązaniem kredytowym. To, jakie masz na szanse na uzyskanie go, zależy od Twojej sytuacji osobistej. Musisz jednak wiedzieć, jakie warunki kredytowania zostaną Ci przedstawione. Nie rezygnuj ze swoich marzeń o własnych czterech kątach, sprawdź ofertę kredytu hipotecznego w ciąży już dziś.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Wyślij wniosek!

Kobieta w ciąży a kredyt – jak przygotować się do wzięcia kredytu?

Zasady udzielania kredytów są coraz bardziej restrykcyjne. Kobieta w ciąży musi spełnić kilka zasadniczych wymogów, aby móc cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi. Nie bez znaczenia pozostaje jej sytuacja finansowa i wkład własny (w przypadku kredytu hipotecznego). Kolejnym niebagatelnym elementem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów. Jak każdy wnioskujący o tego typu zobowiązanie, musisz udowodnić bankowi, że będziesz w stanie regularnie spłacać comiesięczne raty przez cały okres kredytowania.

Kredyt a zwolnienie lekarskie w ciąży

Zwolnienie lekarskie w ciąży w Polsce jest dość powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Nic więc dziwnego, że często pojawia się pytanie, czy w takiej sytuacji można pozyskać zobowiązanie kredytowe. Z obserwacji wynika, że nie powinno być w tym zakresie większych trudności. Istotne jest dostarczenie dwóch dokumentów, takich jak:

  • pisemna informacja o długotrwałym zwolnieniu lekarskim (powyżej 30 dni),
  • oświadczenie, z którego będzie wynikać, że po zakończeniu urlopu macierzyńskiego kobieta wróci do pracy.

Innymi słowy, jeśli jesteś w ciąży i chcesz otrzymać kredyt, musisz okazać deklarację, że nie wybierasz się na urlop wychowawczy, który nie jest płatny. Gdy zdecydujesz się na niego, będzie to równoznaczne z tym, iż nie będziesz posiadać oficjalnie żadnego dochodu i będziesz dla banku ryzykownym klientem. Pragniemy zauważyć, że są placówki bankowe, które nie akceptują dochodu na L4 związanym z ciążą. Przykładem takiego banku jest BNP Paribas.

Kredyt w ciąży – formalności

Jak już zauważyliśmy, placówka bankowa udzielająca kredytu kobiecie w ciąży w celu zabezpieczenia się poprosi ją o przedstawienie stosownej dokumentacji. Lista dokumentów niezbędnych do zaprezentowania jest praktycznie taka sama jak wykaz dokumentów obowiązujący dla tradycyjnego wniosku kredytowego. Oprócz wniosku kredytobiorczyni musi zapewnić bank o dobrej sytuacji finansowej pozwalającej na regularne spłacanie zadłużenia. Ponadto musi przedłożyć pisemną deklarację, kiedy powróci do pracy. Składanie przez nią fałszywych oświadczeń może nieść nieprzyjemne rezultaty.

Kredyt gotówkowy lub hipoteczny w ciąży – spłata

Bez względu na to, czy posiadasz kredyt gotówkowy, czy hipoteczny i jesteś w ciąży, jesteś zobowiązana do jego spłaty zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeśli z różnych względów się on zapodział, warto udać się do banku w celu uzyskania nowego. Bagatelizowanie spłaty kredytu w ciąży może nieść za sobą poważne konsekwencje.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie? Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.
Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Jestem w ciąży a kończy mi się umowa o pracę – co teraz?

Koniec umowy o pracę jest integralnie powiązany z brakiem pieniędzy na spłacanie zobowiązania. Bank chroniąc się przed tego rodzaju ryzykiem, nie udzieli Ci kredytu, jeśli nie wykażesz dalszej aktywności zawodowej. Spodziewając się dziecka, możesz jednak podjąć zatrudnienie. Dostaniesz zdolność do pracy w ciąży, jeżeli pozwala Ci na to stan zdrowia.

Kredyt na macierzyńskim – czy jest możliwy?

Czy na urlopie macierzyńskim można wziąć kredyt? Tak, lecz wszystko zależy od jego rodzaju, indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz polityki obowiązującej w placówce bankowej. Jeśli kobieta samotnie wychowuje dziecko i zamierza utrzymywać się, a zarazem spłacać kolejne raty jedynie z zasiłku macierzyńskiego, to pozyskanie finansowania może być trudne. Natomiast osoba mająca doskonałe zaplecze finansowe, solidny wkład własny i pokaźne oszczędności, może pokładać większe nadzieje na uzyskanie zobowiązania.

Czy macierzyński wlicza się do dochodu?

Analizowane przez nas zagadnienie jest uwarunkowane od tego, czy zasiłek macierzyński wlicza się do dochodu. Placówki bankowe traktują go zwykle jako dochód dodatkowy, a nie źródło dochodu. Zatem w większości przypadków podczas starania się o kredyt dużą wartość przypisuje się zarobkom drugiej osoby w gospodarstwie domowym (męża lub partnera). Co ciekawe, nawet gdy macierzyński ujmowany jest jako siła wspomagająca, kobieta musi wystąpić z oświadczeniem, w którym deklaruje gotowość powrotu do pracy po jego upływie.

Przejście z L4 na urlop macierzyński – czy bank akceptuje taką sytuację w kontekście kredytowania?

W ciąży można pobierać zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia. Niezdolność do pracy nie wpływa więc na zdolność kredytową. Jeżeli spłacasz już kredyt i wkrótce planujesz przejść ze zwolnienia lekarskiego na urlop macierzyński, to nie musisz informować o tym banku. Twoja sytuacja zarówno życiowa, jak i materialna może ulegać zmianie w trakcie spłacania zadłużenia, jednak nie ma potrzeby mówienia o tym swojemu kredytodawcy pod warunkiem, że regularnie spłacasz raty i możesz czynić to dalej. Nieco inaczej musisz zachować się, gdy Twoja pozycja uległa pogorszeniu i masz uzasadnione obawy co do tego, że możesz mieć zaległości w terminowym regulowaniu należności. Warto niezwłocznie poinformować instytucję o takim stanie rzeczy i wspólnie odnaleźć jakieś rozsądne wyjście z tego kryzysu. Nie czekaj do ostatniej chwili, na pewno uda się to jakoś rozwiązać. Jedną z opcji są np. wakacje kredytowe bądź wydłużenie okresu kredytowania.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.
Specjaliści Habza Finanse znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Wyślij wniosek!

Czy zwolnienie lekarskie wlicza się do urlopu macierzyńskiego?

Choroba pojawiająca się w trakcie urlopu macierzyńskiego nie wywiera wpływu w żaden sposób na jego realizację. Jakiekolwiek zachorowanie pojawiające się w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego lub innego urlopu związanego z rodzicielstwem nie przerywa takich urlopów. Bez znaczenia jest tutaj fakt uzyskania zwolnienia lekarskiego – nawet jeśli taki dokument zostanie dostarczony do zakładu pracy, to nie wpłynie on na wykorzystywanie urlopu macierzyńskiego. Co więcej, kobieta przebywająca na zwolnieniu lekarskim nie pobiera zasiłku chorobowego. Ma wyłącznie prawo do zasiłku macierzyńskiego. Ten nie wyklucza powzięcia kredytu.

Kredyt gotówkowy na macierzyńskim – warunki wnioskowania

W przypadku kredytu gotówkowego urlop macierzyński nie powinien uniemożliwiać pozyskania go, tym bardziej, gdy wnioskuje się o niewygórowaną kwotę. Jeżeli chcesz otrzymać kredyt gotówkowy na kilkaset tysięcy złotych, musisz bezapelacyjnie sprostać oczekiwaniom banku. Najważniejsze jest to, abyś pokazał, że cechujesz się dobrą zdolnością kredytową i niebudzącą zastrzeżeń historią kredytową. Zanim złożysz wniosek, dowiedz się, jakie warunki wnioskowania obowiązują w poszczególnych podmiotach.

Kredyt hipoteczny na urlopie macierzyńskim – warunki wnioskowania

Przebywanie na urlopie macierzyńskim nie zamyka drogi do skorzystania z kredytu hipotecznego. Co do zasady, kobieta ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego wynoszącego najczęściej 80% podstawy wynagrodzenia. Tym samym w dalszym ciągu osiąga dochód, jednak warto przy tym pamiętać, że zmniejsza się on o około 20% na rok, co może nieco utrudnić spłatę. Kwestia zaciągnięcia zadłużenia odnosi się do zdolności kredytowej. Zasiłek macierzyński wlicza się do niej, ponieważ traktowany jest jak regularna pensja. Wystarczy więc poprzeć dowodami odpowiednią zdolność kredytową, ale też posiadać umowę o pracę. Co więcej, niezbędne jest złożenie oświadczenia wskazującego datę powrotu do pracy, które jest równoznaczne z brakiem chęci wybierania się na urlop wychowawczy. Niekiedy należy dostarczyć dodatkowo dokument od pracodawcy ujmujący deklarację o chęci zatrudnienia jej na dłuższy okres. Z chwilą powrócenia do pracy należy poinformować bank o tym fakcie, jeśli był to warunek przyznania kredytu. Niedostosowanie się do tego w wyznaczonym terminie może skutkować wymówieniem umowy kredytowej i bardzo poważnymi problemami.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza Finanse.
Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Napisz do nas!

Kredyt w ciąży lub na urlopie macierzyńskim – podsumowanie

Prawda jest taka, że banki przykładają sporą uwagę do sytuacji prywatnej osoby wnioskującej o zobowiązanie finansowe. Z naszych rozważań bardzo wyraźnie wynika, że warunek stabilnego zatrudnienia, który jest kluczowy podczas wnioskowania o kredyt, może zostać poddany w wątpliwość przez analityków bankowych. Dotyczy to kobiet w stanie błogosławionym oraz na urlopie macierzyńskim. To, jakie elementy są ważne w tej sprawie, jest wysoce uzależnione od podejścia poszczególnych placówek. Mamy nadzieję, że to, co omówiliśmy, jest czytelne i wiele wyjaśnia.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności