Kredyt bez zgody współmałżonka – czy istnieje?

kredyt-bez-zgody-wspolmalzonka-czy-istnieje

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim i nie mają podpisanej rozdzielności majątkowej, odpowiadają za zobowiązania zaciągnięte przez partnera. Oznacza to, że do wzięcia kredytu potrzebna jest zgoda obojga małżonków. Pojawia się jednak pytanie, czy taka zgoda jest potrzebna w przypadku każdego kredytu. Czy są sytuacje, w których kredyt bez zgody współmałżonka mimo braku rozdzielności majątkowej jest możliwy? Zobaczmy.

Kredyt bez zgody współmałżonka – czy jest możliwy?

Na pytanie, czy zawsze potrzebna jest zgoda małżonka na kredyt odpowiedź brzmi: nie. Możliwe jest zaciągnięcie kredytu bez zgody współmałżonka. Oczywiście bez takiej zgody nie można wziąć każdego kredytu. O tym, czy taka zgoda jest potrzebna decyduje wiele czynników. Istotna jest posiadana zdolność kredytowa, rodzaj kredytu oraz jego wysokość. Najszybciej i najprościej kredyt otrzymają te pary, które mają rozdzielność majątkową. Wystarczy, że takie pary posiadają odpowiednią zdolność kredytową, aby bank udzielił kredytu jednemu małżonkowi, nie pytając drugiego o zgodę. Pary, które nie mają rozdzielności majątkowej mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu bez zgody współmałżonka. Nie oznacza to jednak, że są bez szans na taki kredyt. Wszystko zależy od wysokości pożyczki, jej rodzaju, ustroju majątkowego małżeństwa oraz od posiadanej przez rodzinę zdolności majątkowej.

Kredyt bez zgody małżonka do jakiej kwoty?

Wiesz już, że możliwe jest wzięcie kredytu bez zgody współmałżonka. Z pewnością więc chciałbyś dowiedzieć się też, do jakiej kwoty kredyt bez zgody współmałżonka może zostać przyznany. Każdy bank prowadzi własną politykę udzielania kredytów. W większości polskich banków, które pożyczają klientom pieniądze bez zgody współmałżonka, istnieje możliwość otrzymania jedynie kredytu gotówkowego i to do ściśle określonej wysokości. Są banki, w których maksymalna kwota kredytowania wynosi trzydzieści tysięcy złotych, ale są też takie, w których przy odpowiedniej zdolności kredytowej można wnioskować o kredyt w wysokości siedemdziesięciu, a nawet stu dwudziestu tysięcy złotych. Jeśli chodzi o kredyt bez zgody współmałżonka, to najczęściej można otrzymać kwotę od dwudziestu do trzydziestu tysięcy złotych. Tylko nieliczne banki komercyjne udzielają kredytów gotówkowych bez zgody współmałżonka na wyższą, sięgającą pięćdziesięciu tysięcy złotych kwotę.

Kredyt na jedną osobę w małżeństwie – jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Osoby, które chcą otrzymać kredyt na jedną osobę w małżeństwie, muszą spełnić pewne warunki. Osoba, która taki kredyt chce uzyskać musi:

  • być pełnoletnia;
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadać odpowiednio wysoką zdolność kredytową;
  • jej historia w BIK powinna być pozytywna.

Są to warunki, od których spełnienia zależy to, czy bank w ogóle rozpocznie procedurę rozpatrywania wniosku o kredyt tylko na jednego z małżonków. Szczegółowe warunki udzielania kredytów w poszczególnych bankach mogą mocno od siebie się różnić. Przed podjęciem ostatecznej decyzji porównaj warunki przynajmniej w kilku z nich. Dzięki temu łatwiej będzie Ci wybrać kredyt na najbardziej korzystnych warunkach.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza Finanse.
Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Napisz do nas!

Czy można wziąć kredyt hipoteczny bez zgody współmałżonka?

Jednym z rodzajów kredytów udzielanych przez banki są kredyty hipoteczne. Są to kredyty z długim okresem kredytowania oraz opiewające na bardzo wysokie kwoty. Oznacza to, że warunki do ich spełnienia są wyższe niż w przypadku kredytu gotówkowego. W większości banków komercyjnych kredyt hipoteczny na jednego z małżonków nie jest możliwy. Kredyty hipoteczne należą do tych, które dla banku są bardzo ryzykowne. Zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli nieruchomość ta jest własnością obojga małżonków, bank, który będzie udzielał kredytu, zażąda od potencjalnego kredytobiorcy zgody współmałżonka. Zgoda ta musi zostać wyrażona na piśmie. W chwili obecnej żaden bank nie udzieli kredytu hipotecznego bez zgody współmałżonka. Hipoteka bez zgody współwłaściciela nie jest więc możliwa.

Kredyt konsolidacyjny bez zgody współmałżonka

Połączenie kredytów i pożyczek w jedno zobowiązanie to dla wielu osób sposób na wyjście ze spirali zadłużenia. Na kredyt konsolidacyjny decyduje się więc naprawdę niemało kredytobiorców. W związku z tym wyjątkowo często pojawia się pytanie o to, czy możliwy jest kredyt konsolidacyjny bez zgody małżonka. Taki kredyt można otrzymać w większości banków komercyjnych, ale osoba zainteresowana konsolidacją kredytów i pożyczek bez zgody współmałżonka musi spełnić pewne wymagania. Czy taka zgoda będzie potrzebna zależy od polityki banku, kwoty kredytu oraz od oceny zdolności kredytowej. Pisemnej zgody współmałżonka bank może zażądać od par, między którymi jest wspólnota majątkowa oraz w przypadku składania wniosku o udzielenie kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość.

Pożyczka bez zgody współmałżonka – czy to możliwe?

Osoby prywatne rzadko zwracają się do banku o pożyczkę. Najczęściej pożyczki zaciągane są w instytucjach pozabankowych. Firmy, które udzielają pożyczek ratalnych czy też szybkich kredytów zwanych potocznie chwilówkami, na ogół nie sprawdzają stanu cywilnego swoich klientów. Jeśli nawet to sprawdzą, nie będą wymagać zgody współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki. To, że w instytucjach pożyczkowych zgoda współmałżonka nie jest wymagana wynika z faktu, iż kwoty pożyczek na ogół nie opiewają na bardzo wysokie kwoty. Nie są też zobowiązaniami zaciągniętymi na dwadzieścia czy trzydzieści lat.

Zgoda małżonka na kredyt – czy trzeba taką uzyskać, jak powinna wyglądać?

Wiesz już, że nie jest możliwy kredyt hipoteczny na jednego małżonka. W przypadku kredytu hipotecznego uzyskanie takiej zgody jest warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu. Zgody nie trzeba uzyskiwać w przypadku kredytu gotówkowego, który na ogół jest kredytem zaciąganym na małe kwoty. O zgodę współmałżonka na zaciągnięcie kredytu nie muszą też występować pary, które posiadają rozdzielność majątkową. W tym bowiem przypadku każdy z małżonków odpowiada za swój majątek i nie potrzebuje zgody współmałżonka na zaciągniecie kredytu. Zgoda współmałżonka na kredyt musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Należy pamiętać, że wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez małżonka kredytu pociąga za sobą skutki prawne. Musisz mieć świadomość, że podpisując zgodę na kredyt, umożliwiasz zaspokojenie wierzyciela (w tym przypadku banku) z majątku wspólnego Twojego i Twojego małżonka. Zgodę możesz wyrazić także ustnie, lepiej jednak zrobić to w formie pisemnej.

Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową. 
Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.
Specjaliści Habza Finanse znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Napisz do nas!

Zgoda małżeńska na zawarcie umowy – wzór

Jak już wspominaliśmy, nie zawsze można wziąć kredyt bez zgody współmałżonka. Zgoda ta musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Wzór zgoda małżonka na zawarcie umowy w poszczególnych bankach może od siebie trochę się różnić. Dlatego też najlepiej jest po ten dokument udać się do placówki banku, w którym potencjalny kredytobiorca zamierza się ubiegać się o kredyt. Na pewno w każdym oświadczeniu, które jest zgodą na zaciągniecie kredytu przez współmałżonka muszą znaleźć się zarówno dane osoby, która zgody tej udziela, jak i dane współmałżonka składającego wniosek o kredyt.

Czy bank sprawdza współmałżonka? Jeśli tak, to kiedy?

To, czy mąż może wziąć kredyt bez zgody żony i odwrotnie, zależy od rodzaju zobowiązania, umowy majątkowej, która jest podpisana między małżonkami, kwoty, którą klient chce pożyczyć i od oceny jego zdolności kredytowej. Na pewno kredyt hipoteczny bez zgody współmałżonka nie zostanie przez bank udzielony, szczególnie w sytuacji, gdy małżonkowie nie mają podpisanej rozdzielności majątkowej. Małżonkowie, którzy mają wspólnotę majątkową muszą liczyć się z tym, że oceniana będzie zdolność kredytowa obojga małżonków. Połączenie dochodów przy kredycie hipotecznym jest bardzo korzystne, gdyż podnosi zdolność kredytową.

Jaki kredyt bez zgody współmałżonka?

W każdym banku klienci mogą liczyć na otrzymanie bardzo różnych form kredytów. Klienci indywidualni najczęściej interesują się kredytami:

  • gotówkowymi;
  • samochodowymi;
  • hipotecznymi na zakup mieszkania lub budowę domu;
  • konsolidacyjne.

Jaki kredyt bez zgody współmałżonka można otrzymać? Spośród tych kredytów najłatwiejsze do uzyskania bez zgody współmałżonka są kredyty gotówkowe oraz samochodowe. Należy jednak pamiętać, że wiele zależy od wysokości kredytu, jaki chcemy uzyskać. Również o kredyt konsolidacyjny można ubiegać się bez zgody współmałżonka. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że zabezpieczeniem kredytu nie będzie mogła być hipoteka. Kredyty hipoteczne należą bowiem do tych, które są udzielane jedynie za zgodą współmałżonka. Wyjątkiem są pary, które mają podpisaną intercyzę.

Kto spłaca kredyt bez zgody współmałżonka?

Odpowiedzialność za spłatę kredytu, który został wzięty bez zgody współmałżonka zasadniczo spoczywa na kredytobiorcy. To kredytobiorca, podpisując umowę z bankiem, zobowiązuje się do tego, że raty kredytu będzie spłacał w terminie. Kredyt wzięty bez zgody współmałżonka nie powinien obciążać drugiego z małżonków, gdy kredytobiorca go nie spłaca. Oczywiście może się tak zdarzyć, że bank będzie próbował wyegzekwować spłatę kredytu od drugiego z małżonków. Jeśli jednak współmałżonek jasno wskaże, że zobowiązanie zostało zaciągnięte bez jego wiedzy, bank nie ma prawa domagać się od niego spłaty. Uwaga! Jeśli kredyt został przeznaczony na wydatki wspólne (np. na zakup mebli), kredyt zostanie przez bank potraktowany tak, jakby wniosek o niego został złożony przez oboje małżonków. W związku z tym do jego spłaty bank wezwie oboje małżonków.

Gdzie kredyt bez zgody współmałżonka?

Wiele osób zastanawia się, gdzie kredyt bez zgody współmałżonka można dostać. Otóż takie kredyty dostępne są w większości banków komercyjnych, które prowadzą działalność na terenie Polski. W poszczególnych bankach zasady udzielania takiego kredytu mogą jednak być inne. Znacznie może się też różnić kwota kredytu, jaką bank zechce przyznać bez zgody żony czy męża. W niektórych bankach jeden małżonek nie może liczyć na kredyt wyższy niż dwadzieścia tysięcy. Są jednak i takie banki, w których kwota może być nawet dwa razy wyższa. W większości banków kredyt gotówkowy bez zgody współmałżonka można wziąć do kwoty, która nie przekracza pięćdziesięciu tysięcy złotych.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie?

Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową. 
Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Napisz do nas!

Kredyt bez zgody współmałżonka – odpowiedzialność

Odpowiedzialność za kredyt zaciągnięty bez zgody współmałżonka spoczywa przede wszystkim na kredytobiorcy. Może się jednak tak zdarzyć, że małżonek, który wziął kredyt bez zgody drugiego przestaje go spłacać. W przypadku wspólnoty majątkowej małżonkowie ponoszą odpowiedzialność za długi partnera. Spłaty kredytu zaciągniętego można jednak uniknąć. Współmałżonek musi wówczas udowodnić, że pieniądze z kredytu nie zostały przeznaczone na zaspokojenie potrzeb rodziny. Należy też potwierdzić, że o fakcie zaciągnięcia kredytu przez żonę/męża nie miało się żadnej wiedzy. Jeśli osobie, która nie wnioskowała o kredyt, ani też nie wyraziła na jego zaciągniecie zgody uda się to wykazać, wierzyciel będzie zaspokajał swoje wierzytelności jedynie z majątku osobistego dłużnika. Żadna rzecz, która została zakupiona za wspólne pieniądze, nie może zostać przeznaczona na spłatę zobowiązania. Współmałżonek nie musi obawiać się wizyty komornika.

Kredyt bez zgody współmałżonka – podsumowanie

Wiesz już, że w większości banków można otrzymać kredyt bez zgody żony/męża. Zgoda współmałżonka nie jest potrzebna do wzięcia kredytu gotówkowego, nie jest też wymagana w sytuacji, gdy małżonkowie mają podpisaną rozdzielność majątkową. Taka zgoda nie jest potrzebna także w przypadku kredytu konsolidacyjnego niezabezpieczonego hipoteką. Małżonkowie, którzy nie podpisali intercyzy nie mogą liczyć na kredyt hipoteczny tylko na jednego z małżonków. Warunkiem do uzyskania kredytu bez zgody małżonka jest oczywiście odpowiednia zdolność kredytowa oraz pozytywna historia kredytowa. Warunki te musi spełnić każda osoba , która ubiega się o kredyt w banku niezależnie od tego, czy jest to kredyt gotówkowy, hipoteczny czy konsolidacyjny.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności